Hệ thống giáo dục tốt hơn

Ngày nay, điều là sự kiện chứ không còn là dự đoán, là “máy thông minh” sẽ tiếp quản nhiều việc làm trong vài năm tới. Chúng ta có thể thấy bằng chứng về xe ô tô và xe tải tự lái ở nhiều chỗ. Chúng ta có thể thấy các robot đang vận hành trong nhiều cơ xưởng và chẳng mấy chốc chúng ta sẽ thấy nhiều cơ xưởng và văn phòng đang dùng các máy được tự động để thay thế con người.

Theo một báo cáo công nghiệp, tự động hoá không chỉ xảy ra ở Mĩ hay châu Âu, mà nó đang nhanh chóng được dùng ở châu Á nữa. Điều đáng ngạc nhiên, Trung Quốc là nước nhập khẩu nhiều robot và máy được tự động hơn bất kì nước nào khác, vì nó muốn vẫn còn tính cạnh tranh trong nền kinh tế toàn cầu này. Một nhà phân tích công nghiệp cảnh báo: “Xu hướng khoán ngoài qua rồi, ngày nay các nước đang dùng tự động hoá để giữ việc làm trong nước họ cho người của họ. Các nước phụ thuộc vào khoán ngoài cơ xưởng sẽ chứng kiến việc thất nghiệp dâng lên nhanh chóng và nền kinh tế của họ sụp đổ sớm.” Nhà phân tích khác viết: “Tự động hoá và trí tuệ nhân tạo sẽ hoàn toàn làm thay đổi cách mọi người làm việc.  Công nhân ở mọi nơi sẽ thấy việc làm của họ bị máy làm thay. Những người có tri thức và kĩ năng công nghệ sẽ nhận được việc làm với lương cao hơn. Những người khác không có kĩ năng công nghệ sẽ cảm thấy bị đe doạ, hoang mang, và có thể không có khả năng giữ được việc làm của họ. Nhưng dù họ thích hay không thích, công việc của mọi người sẽ thay đổi theo cách nào đó và nhanh hơn phần lớn mọi người nghĩ.

Vì phần lớn việc làm của tương lai sẽ tới từ các khu vực Khoa học, Công nghệ, Kĩ nghệ và Toán học (STEM), mọi nước sẽ cần dịch chuyển hệ thống giáo dục của họ sang kĩ năng STEM nhanh nhất có thể được. Do đó, giáo dục STEM là quan trọng cho sự sống còn của nước họ, và tương lai của con cái họ. Giáo dục có nhiều mục đích, nhưng một mục đích chính là chuẩn bị cho trẻ em và người trẻ trở thành người lớn làm việc được với các kĩ năng mà sẽ làm lợi cho họ và cho xã hội. Đến lúc học sinh rời trường trung học, họ phải đã phát triển được một số kĩ năng và tri thức cơ bản để đóng góp trong lực lượng lao động. Để phát triển hơn nữa, mọi nước sẽ cần lực lượng lao động có kĩ năng với giáo dục đại học, người có thể nghĩ một cách sáng tạo và giải quyết các vấn đề khoa học và công nghệ.

Tuy nhiên, mặc cho lời kêu gọi thúc đẩy giáo dục STEM trong nhiều năm qua, nhiều học sinh đã ít bầy tỏ sự quan tâm tới học Khoa học, Công nghệ, Kĩ nghệ và Toán học trong nhà trường. Theo một khảo cứu mới, lí do chính là việc dạy truyền thống không phù hợp với giáo dục STEM. Nhiều giờ dài trong lớp ngồi nghe bài giảng và ghi nhớ nhiều sự kiện và ngày tháng đã làm cho nhiều học sinh không thích thú học STEM. Phương pháp đánh giá hiện thời dùng bài kiểm tra và bài thi đã tạo ra nỗi sợ trượt cho nhiều học sinh. Và thiếu đào tạo thầy giáo trong dạy STEM đã làm chậm trễ việc thực hiện giáo dục STEM ở nhiều nước. Theo nghiên cứu này, nhiều nước đã lập mục tiêu số lượng, có nhiều học sinh hơn vào trường thay vì hội tụ vào chất lượng, làm cho học sinh học cái gì đó hữu dụng cho họ và cho xã hội của họ. Những lớp học quá đông, ít thầy giáo đủ chất lượng, phương pháp dạy truyền thống, thiếu tài liệu dạy được cập nhật đã tạo ra môi trường học tập nghèo nàn, nơi học sinh không muốn học và thầy giáo không muốn dạy cũng tạo ra sự vắng mặt cao trong cả học sinh và thầy giáo. Khảo cứu này cũng tìm ra lí do khác làm học sinh ngần ngại học các khu vực STEM là KHÔNG đủ thông tin được cung cấp cho họ từ nhà trường. Nhiều học sinh và gia đình của họ KHÔNG biết mấy về các lĩnh vực này, và họ không được chuẩn bị sớm hơn để học trong các khu vực này.

Để cải tiến hệ thống giáo dục, chúng ta phải giải quyết những vấn đề này bằng việc làm cho nhiều học sinh vào trường và giữ cho học sinh đang trong trường học nhiều hơn, đặc biệt trong đọc, viết, toán học cơ bản và các khái niệm khoa học bằng việc dùng phương pháp dạy mới, ít ghi nhớ hơn nhưng nhiều áp dụng hơn. Chúng ta nên tránh vấn đề về việc để học sinh được đào tạo cho những việc làm có nhu cầu là thấp, trong khi các việc làm có nhu cầu cao, đặc biệt các việc làm trong lĩnh vực STEM, lại không được lấp đầy. Các việc làm liên quan tới STEM không chỉ là nguồn việc làm; chúng là nguồn việc làm được trả lương rất tốt. Năm ngoái, Đại học Georgetown báo cáo rằng 65 phần trăm những người có bằng cử nhân trong lĩnh vực STEM kiếm nhiều hơn người có bằng thạc sĩ trong các nghề phi STEM. Và 47 phần trăm người có bằng cử nhân trong các nghề STEM, đặc biệt trong Công nghệ thông tin kiếm được nhiều hơn các tiến sĩ trong các nghề phi STEM.

Trong nhiều năm giảng dạy, tôi tin rằng việc đào tạo thầy giáo, đặc biệt trong phương pháp dạy mới như học Chủ động là bản chất. Bạn không thể dạy STEM bằng ghi nhớ hay kĩ thuật đọc bài giảng. Học sinh phải có thực hành để khám phá, nghiên cứu, thảo luận và đi tới hiểu biết của họ về những chủ đề này ở mức sâu hơn. Để cải tiến tài nguyên dạy học, chúng ta có thể dùng việc học có máy tính hỗ trợ, nơi học sinh có thể xem video các thực nghiệm khoa học thay vì đọc nó từ sách hay nghe bài giảng. Chỉ mua nhiều máy tính trong trường sẽ không giúp ích nhưng mọi thứ phải tới với phần mềm học tập thích hợp, và thầy giáo với tri thức kĩ thuật để làm cho việc đào tạo được thực hiện hiệu quả.

Có những khảo cứu thấy rằng phần lớn học sinh đang học các lĩnh vực STEM trong đại học đều làm chọn lựa đó từ sớm trong trường trung học. Và học sinh trung học đã học tốt trong các lớp STEM cũng có nền tảng mạnh trong các trường tiểu học. Điều đó có nghĩa là giáo dục STEM phải được thực hiện xuyên suốt trong toàn bộ hệ thống giáo dục, từ trường tiểu học tới trường trung học để tăng số học sinh sẽ học STEM ở đại học.

Ngày nay khi chúng ta nhìn vào thống kê toàn cầu, nó để lộ vấn đề nghiêm trọng với thất nghiệp cao hơn ở mọi nước, và đồng thời, có một số lớn việc làm đang và sẽ không được lấp đầy. Những việc làm sắp không được lấp đầy này là vì KHÔNG có đủ người với tập kĩ năng đúng, và những việc làm này tất cả đều liên quan tới khoa học, công nghệ, kĩ nghệ và toán học (STEM). Tôi tin rằng cải tiến giáo dục trong STEM sẽ đảm bảo rằng đất nước có thể cạnh tranh toàn cầu, tạo ra nhiều việc làm hơn, và đạt tới các mức độ phát triển kinh tế để đuổi kịp các nước khác. Giáo dục STEM có chất lượng có thể tạo ra cơ hội cho mọi học sinh, công nhân, nhà giáo dục, và doanh nghiệp đóng góp và giữ đất nước hùng mạnh.  Mọi người lãnh đạo đất nước đều biết rằng cách tốt nhất để có việc làm tốt hơn và tăng trưởng kinh tế là có nhiều học sinh học trong các khu vực STEM, nhưng câu hỏi là: “Họ có thể làm gì để thay đổi hệ thống giáo dục hiện thời sang hệ thống tốt hơn và có đủ người tốt nghiệp có kĩ năng để đáp ứng nhu cầu cao này?”

 

—English version—

 

A better education system

Today, it is a fact, not a prediction that “smart machines” will take over many jobs in the next few years. We can see the evidence of self-driving cars and trucks in several places. We can see robots are operating in many factories and soon we will see more factories and offices are using automated machines to replace human.

According to an industry report, automation is not just happening in the U.S.or Europe, but it is rapidly being used in Asia too. Surprisingly, China is the country that imports more robots and automated machines than any others, because it wants to remain competitive in this global economy. An industry analyst warned: “The outsourcing trend is over, today countries are using automation to keep jobs in their country for their people. Countries that depend on factory outsourcing will see unemployment rises quickly and their economy collapsing soon.” Another analyst wrote: “Automation and Artificial Intelligence will completely change the way people work.  Workers everywhere will find their jobs being done by machine. People who have technology knowledge and skills will get jobs with a higher salary. Other people without the technology skills will feel threatened, confused, and may not be able to keep their jobs. But whether they like or dislike, everyone’s work will change in some way and faster than most people think.

Because most of the jobs of the future will come from Science, Technology, Engineering, and Mathematics areas (STEM), every country will need to shift their education system toward STEM skills as fast as possible. Therefore, STEM education is vital to the surviving of their country, and the future of their children. Education has many goals, but the main one is to prepare children and young people to become employable adults with skills that will benefit them and the society. By the time students leave high school, they should have developed some basic skills and knowledge to contribute in the workplace. To further development, every country will need a skilled workforce with a college education who can think creatively and solve scientific and technological problems.

However, despite the call to promote STEM education over the last several years, many students have shown less interest in studying Science, Technology, Engineering and Mathematics in schools. According to a new study, the main reason is traditional teaching not suitable for STEM education. The long hours in class listen to lectures and memorize so many facts, and data have made many students disinterested in learning STEM. The current assessment method of using tests and exams have created a fear of failure for many students. And the lack of teachers’ training in teaching STEM has delayed the implementation of STEM education in many countries. According to this study, many countries are targeting quantity, having more students go to school rather than focus on quality, having students learn something that can be useful for them and their society. Overcrowded classrooms, lesser qualified teachers, traditional teaching method, lack of up-to-date teaching materials have created a poor learning environment where students do not want to learn and teachers who do not want to teach also create a high absenteeism among both students and their teachers. The study also found another reason that students are reluctant to study STEM areas because there is NOT enough information provided to them by the school. Many students and their family DO NOT know much about the fields, and they are not prepared earlier to study in these areas.

To improve the education system, we must solve these issues by getting more students into school and keeping students who are in school learning more, especially in reading, writing, basic math and science concepts using new teaching method, less memorization but more on the application. We should avoid the problem of having students trained for jobs in which the demand is low, while high-demand jobs, particularly those in STEM fields, go unfilled. STEM-related jobs are not just a source of jobs; they are a source of jobs that pay very well. Last year, GeorgetownUniversity reported that 65 percent of those with Bachelors’ degrees in STEM fields earn more than Master’s degrees in non-STEM occupations. And 47 percent of Bachelor’s degrees in STEM occupations, especially in Information Technology earn more than PhDs in non-STEM occupations.

For many years of teaching, I believe that teacher training, especially in new teaching method such as Active learning is essential. You cannot teach STEM by memorization or lecturing technique. Students must have hands-on practical to discover, investigate, discuss, and come up with their understanding of these topics at deeper levels. To improve teaching resource, we can use computer-assisted learning, where students can watch a video of scientific experiments rather read it from a book or listen to a lecture. Just buying more computers in schools will not help but everything must come with appropriate learning software, and teachers with technical knowledge to get the training effective implemented.

There are studies that found most students who are studying STEM fields in college make that choice early in high school. And high school students who did well in STEM classes also have a strong foundation in elementary school. That means STEM education must be implemented throughout the entire education system, from elementary school to high school to increase the number of students who will study STEM in college.

Today when we look at the global statistics, it reveals a serious issue with higher unemployment in every country, and at the same time, there are large numbers of jobs that are going unfilled. These jobs are going unfilled because there are NOT enough people with the right skill sets, and these jobs are all related to science, technology, engineering, and mathematics (STEM). I believe that improving education in STEM will ensure that the country can compete globally, create more jobs, and achieve the levels of economic growth to catch up with others. A quality STEM education could create an opportunity for all students, workers, educators, and business to contribute and keep the country strong.  Every country leaders know that the best way to better employment and economic growth is to have more students studying in STEM areas, but the question is: “What can they do to change the current education system to a better system and have enough skilled graduates to meet the high demand?”