Chính sách riêng tư

Chúng tôi là ai

Chúng tôi là những người quan tâm tới việc phổ biến các tri thức mới về khoa học công nghệ trên thế giới. Địa chỉ website của chúng tôi là: https://science-technology.vn.

Chú thích

Khi khách tới thăm website để lại bình luận trên trạm này, chúng tôi thu thập dữ liệu chỉ ra trong mẫu bình luận, và cũng có cả địa chỉ IP và xâu tác nhân người dùng trình duyệt để giúp phát hiện tin rác.

Một xâu giấu tên được tạo ra từ địa chỉ email của bạn(cũng được gọi là băm) có thể được cung cấp cho dịch vụ Gravatar để xem liệu bạn có đang dùng nó không. Chính sách riêng tư của dịch vụ Gravatar là sẵn có tại đây: https://automattic.com/privacy/. Sau khi chấp thuận bình luận của bạn, ảnh hồ sơ của bạn là thấy được cho công chúng trong ngữ cảnh bình luận của bạn.

Phương tiện

Nếu bạn tải lên các ảnh cho website, bạn nên tránh tải các ảnh có nhúng dữ liệu vị trí kể cả (EXIF GPS). Khách thăm website này có thể tải xuống và trích ra bất kì dữ liệu vị trí nào từ các ảnh trên website.

Cookies

Nếu bạn để lại lời bình luận trên trạm của chúng tôi bạn có thể chọn lưu tên, địa chỉ email và website của bạn trong các cookies. Những điều này là để thuận tiện cho bạn để cho bạn không phải gõ lại các chi tiết của bạn khi bạn để lại bình luận khác. Những cookies này sẽ kéo dài trong một năm.

Nếu bạn vào thăm trang đăng nhập của chúng tôi, chúng tôi sẽ đặt một cookie tạm thời để xác định xem liệu trình duyệt của bạn có chấp nhận cookie không. Cookie này không chứa dữ liệu cá nhân và bị bỏ đi khi bạn đóng trình duyệt của bạn.

Khi bạn đăng nhập, chúng tôi cũng sẽ thiết lập nhiều cookie để lưu thông tin đăng nhập của bạn và các chọn lựa hiển thị màn hình của bạn. Cookie đăng nhập kéo dài hai ngày, và cookie tuỳ chọn màn hình kéo dài trong một năm. Nếu bạn chọn “Remember Me”, đăng nhập của bạn sẽ kéo dài trong hai tuần. Nếu bạn đăng xuất khỏi tài khoản của bạn, cookie đăng nhập sẽ bị bỏ đi.

Nếu bạn sửa đổi hay đăng một bài viết, một cookie phụ sẽ được lưu trong trình duyệt của bạn. Cookie này không chứa dữ liệu cá nhân và đơn giản chỉ ra số hiệu bài đăng ID của bài viết mà bạn vừa sửa đổi. Nó hết hạn sau 1 ngày.

Nội dung được nhúng từ các website khác

Các bài viết trên trạm này có thể bao gồm nội dung được nhúng (như video, ảnh, bài viết, v.v.). Nội dung được nhúng từ các website khác có tư cách theo đích xác cùng cách nếu khách thăm đã tới thăm website kia.

Những website này có thể thu thập dữ liệu về bạn, dùng các cookies, việc dõi vết của bên thứ ba được nhúng thêm vào, và giám sát tương tác của bạn với nội dung được nhúng nếu bạn có tài khoản và được đăng nhập vào website đó.

Chúng tôi chia sẻ dữ liệu của bạn với ai

Nếu bạn yêu cầu đặt lại mật khẩu, địa chỉ IP của bạn sẽ được lưu trong email đặt lại.

Chúng tôi giữ dữ liệu của bạn bao lâu

Nếu bạn để lại bình luận, bình luận này và siêu dữ liệu của nó được duy trì không hạn định. Điều này là để cho chúng tôi có thể nhận ra và chấp nhận bất kì những bình luận theo sau một cách tự động thay vì giữ chúng trong hàng đợi điều độ.

Với những người dùng đăng kí trên website của chúng tôi (nếu có), chúng tôi cũng lưu lại thông tin cá nhân họ cung cấp trong hồ sơ người dùng của họ. Mọi người dùng có thể xem, sửa, hay xoá thông tin cá nhân của họ vào bất kì lúc nào (ngoại trừ họ không thể thay đổi được tên người dùng của họ). Người quản trị website cũng có thể xem và sửa thông tin đó.

Bạn có quyền gì trên dữ liệu của bạn

Nếu bạn có tài khoản trên trạm này, hay đã để lại bình luận, bạn có thể yêu cầu để nhận được file được xuất ra về dữ liệu cá nhân chúng tôi giữ về bạn, bao gồm bất kì dữ liệu nào bạn đã cung cấp cho chúng tôi. Bạn cũng có thể yêu cầu rằng chúng tôi xoá mọi thông tin cá nhân chúng tôi giữ về bạn. Điều này không bao gồm bất kì dữ liệu nào chúng tôi có nghĩa vụ phải giữ cho các mục đích hành chính, pháp lí, hay an ninh.

Nơi chúng tôi gửi dữ liệu của bạn

Những bình luận của khách thăm có thể được kiểm tra qua dịch vụ phát hiện thư rác tự động.