Học ở Mĩ

Mỗi năm, hàng trăm nghìn sinh viên châu Á vào các đại học Mĩ. Với phần lớn trong số họ, đó là lần đầu tiên họ sống xa gia đình, nhiều người háo hức với hi vọng cao về tương lai của họ, và hơi chút lo nghĩ. Cùng cảm giác đó cũng xảy ra cho nhiều bố mẹ vì họ lo lắng, kích động, nhưng cũng hi vọng rằng con cái họ sẽ có khả năng có được giáo dục tốt, kiếm được việc làm tốt, và xây dựng tương lai tốt hơn.

Tuy nhiên, điều quan trọng đối với sinh viên và bố mẹ họ là biết rằng vào đại học ở Mĩ là khác với vào đại học ở nước họ. Vì khác biệt về văn hoá và ngôn ngữ, sinh viên phải điều chỉnh nhanh chóng với phương pháp dạy khác và trách nhiệm học tương ứng. Phần lớn các môn học ở đại học Mĩ đều yêu cầu đọc nhiều và ghi chép điều là chướng ngại chính cho sinh viên quốc tế. Không có kĩ năng đọc tốt, họ sẽ bị tràn ngập bởi tài liệu và có thể không có khả năng bắt kịp lớp. Chẳng hạn, sách giáo khoa tôi dùng trong “Nhập môn hệ thống máy tính” có hai mươi sáu chương, mỗi chương quãng bốn mươi tới sáu mươi trang mà sinh viên phải đọc trong vòng một học kì hay quãng một trăm trang một tuần. Có những bài đọc tin tức thêm về xu hướng thị trường và công nghệ mà họ cũng phải đọc TRƯỚC khi lên lớp để cho sinh viên có thể tham gia vào thảo luận trên lớp. Phần lớn các bài giảng của giáo sư chỉ là tóm tắt các khái niệm then chốt trong sách giáo khoa. Nếu sinh viên không hoàn thành sách giáo khoa và bài đọc thêm, họ có thể không có khả năng theo được bài giảng hay đóng góp cho thảo luận.

Phần lớn các đại học Mĩ đều cho phép sinh viên quyết định về lĩnh vực học tập của họ, học môn nào, và tham gia vào hoạt động nào, v.v. Nhưng họ mong đợi sinh viên nhận trách nhiệm về giáo dục của mình cũng như các hậu quả của hành động của họ. Nhưng nhiều sinh viên quốc tế không quen thuộc với những chỉ dẫn này vì họ thường phụ thuộc vào ai đó như bố mẹ hay thầy giáo để làm quyết định cho họ. Nhiều người thường hỏi bạn bè hay các sinh viên khác để xin giúp đỡ liên quan tới học môn nào mà không có yêu cầu của chương trình về đọc bài. Có những môn không dựa trên tín chỉ được cần để tốt nghiệp. Khi họ học các môn này, họ có thể phải dành nhiều thời gian ở trường hơn là cần thiết.

Tôi thường khuyên sinh viên: “Đại học không phải là chợ nơi các em có thể chọn bất kì cái gì các em thích học. Các en phải lập kế hoạch cẩn thận việc học của các em bằng việc đọc mọi chỉ dẫn một cách cẩn thận để quyết định môn được yêu cầu nào các em phải học để hoàn thành yêu cầu. Các em phải lựa chọn cẩn thận mọi môn lựa chọn có liên quan tới lĩnh vực học tập của các em để xây dựng nền tảng mạnh và hội tụ vào nghề nghiệp mà các em muốn xây dựng.” Năm ngoái, tôi đọc một bài báo thú vị đã tìm ra rằng, về trung bình, phải mất năm tới sáu năm cho nhiều sinh viên quốc tế để lấy bằng cử nhân bốn năm. Tác giả thấy không phải bởi vì vấn đề ngôn ngữ, nhưng vì kĩ năng đọc kém, điều làm cho nhiều người phải học lại cùng lớp; và xu hướng học bất kì môn học nào họ thích, thay vì hội tụ vào điều họ cần học.”

Một số sinh viên quốc tế ưa thích ở lại và tìm việc làm ở Mĩ sau tốt nghiệp. Trong trường hợp đó, họ cần nghiên cứu cẩn thận thị trường việc làm để nhận diện các khu vực có nhu cầu cao TRƯỚC KHI làm lựa chọn lĩnh vực học tập. Họ cũng cần hiểu mọi qui tắc di trú như Đào tạo thực hành tuỳ chọn Optional Practical Training (OPT), Đào tạo thực hành theo chương trình đào tạo Curricula Practical Training (CPT), và visa H1B để chắc rằng đầu tư giáo dục của họ sẽ đem lại kết quả đúng.

Tôi thường khuyên sinh viên: “Vào đại học chỉ mới là bắt đầu. Có được bằng cấp giống như có chìa khoá mở cánh cửa của cơ hội, nhưng để đi vào các em phải có tri thức và kĩ năng. Đừng nghĩ bằng cấp sẽ giúp em có được việc làm. Ngay cả có việc làm cũng không đảm bảo rằng các em có thể giữ được nó trong thời gian dài. Ngày nay thị trường việc làm là chỗ không chắc chắn với nhiều thăng giáng. Để kiếm sống tốt, các em cần có cả tri thức và kĩ năng trong lĩnh vực đúng mà có nhu cầu cao để giúp các em có được, giữ và tăng trưởng trong nghề nghiệp.”

Vì nhiều sinh viên quốc tế tới học ở Mĩ, có số lớn việc gian lận do một số sinh viên săn đuổi bằng cấp thay vì việc học tập. Một số người gian lận thi cử, sao chép công trình của người khác hay nhờ ai đó giúp để làm bài thi cho họ. Có báo cáo rằng đại học Dartmouth đã đình chỉ 64 sinh viên vì gian lận. Harvard cũng đang điều tra hàng trăm sinh viên bị buộc tôi cộng tác không đúng trong các kì thi hết. Tạp chí Wall Street Journal báo cáo rằng sinh viên quốc tế, nói riêng, nhưng người tới từ Trung Quốc, hay gian lập gấp hơn năm lần so với các sinh viên khác. Phóng viên tạp chí này đã phân tích dữ liệu từ nhiều đại học Mĩ và thấy 5.1 trường hợp gian lận trong mỗi 100 sinh viên quốc tế. Điều đó còn nhiều hơn năm lần so với tỉ lệ gian lận thấy với sinh viên Mĩ. Nhiều sinh viên thú nhận rằng tất cả mọi điều họ muốn là bằng cấp.

Năm ngoái, một sinh viên nói với tôi: “Nếu em không kiếm được việc làm ở đây, em vẫn có thể dùng bằng cấp để kiếm việc làm ở nước em. Bằng của Mĩ có giá trị cao hơn ở nước em.” Tôi bảo anh ta: “Mảnh giấy em nhận được vào cuối giáo dục đại học của em sẽ không làm gì giúp được em là người hữu ích trong xã hội của em. Em không vào đại học chỉ để có việc làm, mà để là người có giáo dục, là ai đó có thể hữu dụng cho đồng bào của em và xã hội của em. Cách mọi người ở nước em sẽ nhìn vào em thế nào là điều em có thể làm sau khi em tốt nghiệp khỏi đại học. Em có thể có bằng cử nhân, bằng thạc sĩ hay thậm chí bằng tiến sĩ trên hồ sơ lí lịch của em, nhưng em có cái gì khác sẽ gây ấn tượng cho người khác? Em có kĩ năng nào khác mà sẽ đóng góp cho công ti và xã hội của em? Bằng cấp chỉ là bằng chứng về kinh nghiệm em có, kĩ năng và tri thức em học, và việc hoàn thành em đạt tới trong khi em ở đây để được giáo dục. Nếu em muốn ra khỏi trường như một người có giáo dục, hội tụ vào học tập đi thay vì phí hoài tiền bạc của gia đình em vào rượu bia, chè chén rồi gian lận các kì thi.”

 

—English version—

 

Study in the U.S.

Each year, hundreds of thousand Asian students go to U.S. universities. For most of them, it is first-time they live away from the family, many are excited with high hope about their future, and a little bit of worrying. The same feeling also happens for many parents as they are worried, excited, but also hope that their children will be able to get a good education, get a good job, and build a better future.

However, it is important for students and parents to know that go to college in the U.S. is different from going to college in their country. Besides the cultural and language differences, students have to adjust quickly to different teaching method and learning responsibility. Most U.S. university courses require a lot of readings and note takings which are major obstacles to international students. Without a good reading skill, they will be overwhelmed by the materials and may not be able to catch up with the class. For example, the textbook that I use in “Introduction to computer systems” has twenty-six chapters, each chapter is about forty to sixty pages that students must read within a semester or about one hundred pages per week. There are extra news readings about market and technology trends per week that they must also read BEFORE class so students can participate in class discussion. Most professors’ lecture is only a summary of the key concept in the textbook. If students do not complete the textbook and extra reading, they may not be able to follow the lecture or contribute to the discussion.

Most U.S. universities allow students make the decisions on their fields of study, what courses to take, and what activities to get involved, etc. But they expect students to take responsibility for their education as well as the consequences of their actions. But many international students are not familiar with these instructions as they often depend on someone such as parents or teachers to make the decision for them. Many often asking friends or other students to help regarding which courses to take without reading the program’s requirements. There are courses that do not count toward the credits needed to graduate. When they take these courses,  they may have to spend more time in school than necessary.

I often advise students: “College is not a market where you can select whatever you like to study. You should carefully plan your study by reading all instructions carefully to decide which are the required courses that you must take to fulfill the requirements. You must carefully select all electives courses that are related to your fields of study to build a strong foundation and focus on the career that you want to build.” Last year, I read an interesting article that found, on the average, it took five to six years for many international students to get a four-year Bachelor’s degree. The author found not because of the language issue, but the poor reading skills, which many have to repeat the same class; and the tendency to take whatever course they like, rather than focusing on what they need to study.”

Some international students prefer to stay and find a job in the U.S. after graduation. In that case, they need to carefully investigate the job market to identify the high demand areas BEFORE making the select the field of study. They also need to understand all the immigration rules such as Optional Practical Training (OPT), Curricula Practical Training (CPT), and H1B Visa to make sure that their education investment will bring the right result.

I often advise students: “To go to college is only the beginning. To get a degree is like having a key that opens the door of opportunity, but to enter you need to have knowledge and skills. Do not think a degree alone will help you to get a job. Even getting a job is no guarantee that you can keep it for a long time. Today the job market is an uncertain place with a lot of ups and downs. To make a good living, you need to have both knowledge and skills in the right field that has high demand to help you to get, keep, and grow in your career.”

As more international students come to study in the U.S., there is a high number of cheating where some students chase after the degree instead of studying. Some cheat on exams, copy other works or asked someone to help to take the exams for them. There was a report that DartmouthCollege suspended 64 students of cheating. Harvard also is investigating hundreds of students accused of improper collaboration on final exams. The Wall Street Journal reported that international students, in particular, those from China, are more than five times as likely to cheat, compared to other students. The Journal reporters analyzed data from a several U.S. universities and found 5.1 cases of cheating for every 100 international students. That’s more than five times the cheating rate found for U.S. students. Many students admitted that all they want is the degree.

Last year, a student told me: “If I cannot get a job here, I can still use the degree to get a job in my country. The U.S. degree has high value in my country.” I told him: “The piece of paper you receive at the end of your college education will do nothing to help you to be a productive person in your society. You do not go to university just to get a job, but to be an educated person, someone who can be useful to your people and your society. How people in your country will look at you is what you can do after you graduate from a university. You may have a Bachelor’s degree, Master’s degree or even a Ph.D. degree on your resume, but what else do you have that will impress others? What other skills do you have that will contribute to the company or your society? The degree is only evidence for the experiences you have, the skills and knowledge you learn, and the accomplishments you achieve while you are here to get educated. If you want to come out of school as an educated person, focus on study instead of wasting your family’s money on drinking, partying then cheating on exams.”