Chuẩn bị cho đại học

Để chuẩn bị cho đại học, có vài điều học sinh trung học phải làm. Điều quan trọng là họ đi thăm vài đại học, thăm dò vài lĩnh vực học tập, và nghiên cứu xu hướng thị trường, kiểm bằng cấp được yêu cầu, và một số môn học mà họ cần để đáp ứng cho yêu cầu bằng cấp.

Điều quan trọng nhất vào lúc này là thăm dò đại học nào có thể giúp bạn đạt tới mục đích giáo dục của bạn? Đại học nào có chương trình bạn quan tâm? Đại học này có danh tiếng tốt là xuất sắc về hàn lâm không? Đại học này có giúp bạn có được việc làm khi bạn tốt nghiệp không? Loại tài chính nào mà gia đình bạn phải trả cho giáo dục của bạn? Loại điểm thi nào bạn phải có để vào được đại học theo chọn lựa của bạn?

Bằng việc trả lời cho những câu hỏi này, bạn có thể làm hẹp lại vài đại học. Tuy nhiên, bạn phải nghiên cứu thêm và không bao giờ ra quyết định cuối cùng mà không tới thăm ít nhất hai hay ba đại học theo chọn lựa của bạn. Để tâm trí cởi mở khi bạn tới thăm và bạn phải dành ít nhất vài giờ trong từng đại học để có “cảm giác” liệu nó có “khớp” tốt cho bạn không. Bạn có thể đề nghị bố mẹ bạn cùng đi với bạn vì họ có thể cho bạn ý kiến phụ thêm.

Khi tới thăm đại học, bạn cần hỏi về lĩnh vực học tập thật chi tiết để xem liệu trường có chương trình đào tạo được cập nhật nhất không mà có thể giúp cho bạn xây dựng nghề nghiệp tốt sau khi tốt nghiệp. Bạn có thể có khả năng tìm ra thêm liệu bạn chuẩn bị đủ để hỏi các câu hỏi giúp cho bạn ra quyết định không. Phải chắc rằng bạn tới gặp các cố vấn nghề nghiệp của trường, và tìm ra họ có gợi ý gì cho lĩnh vực học tập nào đó. Họ có thể có khả năng cho bạn thông tin phụ về điều bạn cần.

Khi tới thăm đại học phải chắc nói chuyện với các sinh viên, đặc biệt là các sinh viên đang học trong lĩnh vực bạn quan tâm. Có nhiều thông tin mà bạn có thể thu thập được từ chuyến thăm ngắn ngủi đó. Nếu bạn, hay gia đình bạn biết ai đó làm việc trong lĩnh vực đó, hỏi họ liệu họ có cung cấp cho bạn lời khuyên nào đó về nghề nghiệp không. Có lẽ bạn có thể viếng thăm họ ở chỗ làm việc để xem môi trường làm việc để cho bạn có thể có ý tưởng về nghề nghiệp mà bạn muốn học tập. Lời khuyên nghề nghiệp tốt nhất bao giờ cũng tới từ những người đã làm việc trong khu vực đó.

Một sai lầm chung khi lựa chọn trường là học sinh thường đi theo “thương hiệu.” Nhiều người đánh đồng trường có thương hiệu với sự xuất sắc hàn lâm nhưng mọi đại học đều có những điểm mạnh và điểm yếu của riêng nó. Phần lớn đại học là mạnh ở một số lĩnh vực nhưng không phải tất cả. Điều quan trọng là tìm ra thêm về lĩnh vực học tập mà bạn quan tâm thay vì đi tới đại học có thương hiệu nổi tiếng nhưng không cho bạn điều bạn cần.

Sai lầm khác là ở chỗ sinh viên thường chọn đại học bởi vì bạn bè của họ tới đó. Chọn trường vì bạn gái hay bạn trai đi tới đó thường là thảm hoạ vì nhiều người thường ngắt quãng ở đại học. Đến cuối, bạn có thể ở trường sai trong tình huống không thoải mái. Điều rất quan trọng là lựa chọn đại học dựa trên logic riêng của bạn thay vì tình cảm. Bạn phải tách bạch thực tại với ý kiến và ảnh hưởng của người khác.

Đừng loại trừ các trường tư vì chi phí. Một số trường tư cung cấp học bổng, hỗ trợ tài chính làm cho bạn có thể đảm đương vào được. Ở một số nước, trường nhà nước có danh tiếng hơn vì họ có các thầy khoa giỏi hơn nhưng ở Mĩ và một số nước phát triển, trường tư thường tốt hơn vì họ thường có chương trình đào tạo hiện thời nhất và có kết nối tốt với công nghiệp.

Đừng xin vào chỉ một trường vì việc nhận vào học là có tính cạnh tranh, bạn có thể không vào được trường bạn chọn. Lời khuyên của tôi là xin vào ít nhất ba tới năm trường mà bạn thích. Nhớ rằng bạn phải chọn những trường này rất cẩn thận vì chúng là chỗ bạn rất có thể vào.

Khi đến lúc bạn ra quyết định cuối cùng, thảo luận về quyết định của bạn với gia đình bạn và họ hàng, lời khuyên của họ là có giá trị cho bạn. Nếu bạn theo những lời khuyên này, có cơ hội tốt cho chọn lựa cuối cùng của bạn sẽ là chọn lựa tốt.

 

—-English version—-

 

Prepare for college

 

To prepare for college, there are several things high school students must do. It is important that they visit several universities, explore several fields of study, and investigate job market trends, check degrees required, and number of courses that they need to meet the degree requirements.

The most important at this time is to explore which university can help you achieve your education goals? Which universities have programs that you are interested in? Is the university has good reputation of being an academic excellence? Is the university going to help you get a job when you graduate? What kind financial that your family must pay for your education? Is your family able to pay? What kind of exam grades that you must have in order to get into the University of your Choice?

By having answer to these questions, you can narrow it down to a few universities. However, you must investigate further and never make final decision without visiting at least two or three universities of your choices. Keep an open mind as you visit and you must spend at least few hours in each university to have “feeling” whether it is a good “fit” for you. You may want to ask your parents to go with you because they can give you additional opinions.

When visit university, you need to inquire into the field of study in detail to see if the school have the most up to date training program that can help you build a good career after graduate. You may be able to find out more if you prepare to ask questions that help you to make decision. Make sure that you visit the school’s career counselor, and find out what suggestions they have for certain fields of study. They may be able to give you additional information for what you need.

When visit a university make sure to talk to students, especially students who are studying in the fields that you are interested in. There is lot of information that you can gather for that short visit. If you, or your family, know someone who works in that field, ask them whether they would provide some advices on the career. Perhaps you could visit them at work to see the work environment so you can have idea about the career that you want to study. The best career advice is always come from people who are already working in that area.

A common mistake when selecting school is students often go after the “brand”. Many people equate a brand name school with academic excellence but every university has its own strengths and weaknesses. Most universities are good in some fields of study but not all. It is important to find out more about the fields of study that you are interested in rather than go to a well known brand university but does not give you what you need.

Another mistake is that students often select a university because their friends are going there. Choosing a school because your girlfriend or boyfriend is going there is often a disaster because many often breakup in college. In the end, you may stay in a wrong school in an uncomfortable situation. It is very important to select a university based on your own logic rather than emotion. You must separate reality from opinions and other influences.

Do not rule out private school because of cost. Some private school offer scholarships, financial aids that make them more affordable. In some countries, state schools are more prestigious as they have better faculty but in the U.S and some developed countries, private schools are usually better because they often have the most current training programs and better connect with the industry.

Do not apply to only one school since admission is competitive, you may not get in the school of your choice. My advice is to apply to at least three to five schools that you like. Remember that you must choose these schools very carefully as they are the places where you are mostly likely to get in.

When it is time to make your final decision, discuss your decision with your family and relatives whose advices you value. If you follow these advices, there is a good chance your final choice will be a good one.