Đầu tư vào giáo dục

Sinh viên vào đại học để được giáo dục và thu nhận kĩ năng mà có thể giúp cho họ xây dựng nghề nghiệp trong cuộc sống. Ngày nay có bằng cấp là không đủ để kiếm được việc làm tốt. Có nhiều người tốt nghiệp cạnh tranh với số việc làm ít hơn cho nên sinh viên phải lựa chọn đúng trường và đúng lĩnh vực học tập để chuẩn bị tốt hơn cho bản thân mình với công ti thuê người.

Có nhiều đại học, đại học nhà nước cũng như đại học tư. Là sinh viên bạn có nhiều chọn lựa trong việc chọn trường đúng cho giáo dục của bạn. Ở châu Âu, trường nhà nước nổi tiếng về xuất sắc giáo dục nhưng ở Mĩ trường tốt nhất thường là các trường tư. Mọi trường đều có những yêu cầu nhập học nào đó. Một số trường rất có tính chọn lọc và một số trường là dễ vào. Một số trường yêu cầu cấp độ và hiệu năng hàn lâm nghiêm ngặt; một số chỉ hội tụ vào khả năng của bạn để trả tiền. Vì tương lai của bạn chủ yếu tuỳ thuộc vào giáo dục của bạn, bạn phải lựa chọn trường một cách cẩn thận. Xin cân nhắc rằng đó là tương lai của bạn; đó là thời gian của bạn, và tiền bạc của bạn. Giáo dục là đầu tư chính và không ai có thể đảm đương được việc đầu tư vào cái gì đó mà không phân tích cẩn thận rủi ro và thu hồi theo đầu tư.

Có vài bước mà sinh viên phải thực hiện. Bước thứ nhất là xác định phẩm chất của bạn. Nếu bạn là học sinh hàng đầu, bạn có nhiều chọn lựa. Nếu bạn là học sinh trung bình, bạn có một số chọn lựa. Nếu bạn là học sinh trung bình thấp, bạn không có nhiều chọn lựa. Sau khi xác định nơi bạn có thể có đủ tư cách để xin vào; bước thứ hai là tới thăm vài trường để xem trường nào sẽ là tốt nhất cho bạn. Đừng chờ đợi cho tới những tuần cuối cùng trước khi trường bắt đầu để tới thăm họ mà bắt đầu sớm nhất có thể được. Phần lớn các đại học có ngày thăm trường để giới thiệu cho các sinh viên tiềm năng về các thầy trong khoa và cán bộ nhà trường nơi bạn có thể lấy được thông tin về trường. Lời khuyên của tôi là tới thăm trường trong năm học và nói chuyện với sinh viên. Bạn sẽ nhận được các ý kiến khác nhau nhưng ít nhất, nó sẽ cho bạn ý tưởng nào đó về trường. Sau đó bạn có thể kiểm nghiệm lại giả định của bạn bằng việc tới trường trong ngày thăm trường để thu được thông tin phụ và hỏi các câu hỏi.

Ngày nay giáo dục là kinh doanh lớn. Bạn phải rất cẩn thận trong chọn lựa trường đúng. Có những trường không được chính thức công nhận bởi chính phủ hay ban công nhận. (Xin xem blog trước của tôi về họ). Tránh các trường trực tuyến nếu có thể được vì họ không được coi là giáo dục tốt, ít nhất vào lúc này. Bạn cũng thấy rằng có nhiều trường quảng cáo khắp mọi chốn. Một số nói rằng họ là tốt nhất hay được xếp hạng trong số các trường hàng đầu. Trường tốt nhất không quảng cáo vì họ có nhiều người xin vào hơn là họ có thể chấp nhận. Ở Mĩ, có nhiều đại học “không được công nhận”, hay trường “rởm”, đặc biệt là trường trực tuyến nơi bạn có thể vào trường “tại nhà” và vẫn nhận được bằng cấp. Tránh họ ra vì bằng của họ là vô giá trị và bạn sẽ phí tiền.

Giáo dục tốt là đầu tư tốt. Có kĩ năng đúng mà công nghiệp cần là nhiều hơn chỉ một điều đúng; nó cũng là cách làm tăng thu nhập và tính có việc làm của bạn trong toàn bộ nghề nghiệp của bạn. Do đó lựa lĩnh vực học tập và trường đúng mà có danh tiếng tốt là quan trọng. Phần lớn các đại học đều cung cấp đa dạng lĩnh vực học tập, nhưng không phải tất cả chúng là như nhau. Thường một số lĩnh vực là tốt hơn các lĩnh vực khác cho nên bên cạnh việc lựa trường, bạn cũng phải nhìn kĩ vào tri thức chuyên gia và chuyên môn của lĩnh vực bạn muốn học tập. Lựa chọn trường tốt với danh tiếng tốt trong lĩnh vực học tập là điều tốt nhất cho bất kì sinh viên đại học nào.

Nhiều sinh viên năm thứ nhất không biết họ muốn gì hay lĩnh vực học tập nào. Nhiều trung tâm nghề nghiệp cung cấp trợ giúp trong việc chọn lĩnh vực học tập, nhưng họ thường đặt các lời khuyên của họ vào điểm cao của trường phổ thông hay điểm thi của sinh viên. Chính sinh viên phải ra quyết định cuối cùng về học gì và làm sao chuẩn bị cho nghề nghiệp tương lai. Đó là lí do tại sao sinh viên phải nghiên cứu thị trường việc làm địa phương và xu hướng toàn cầu. Bạn không nên chỉ nhìn vào điều hiện thời là “nóng” mà nhìn vào điều sẽ là “nóng” trước lúc bạn tốt nghiệp. Vì không ai có thể dự đoán được tương lai, bạn nên nhìn vào xu hướng công nghệ. Nếu nó là “nóng” ở Mĩ bây giờ, chẳng bao lâu nó có thể là “nóng” ở đâu đó nữa.

Khi bạn xin việc làm, các công ti bao giờ cũng muốn biết liệu bạn có “khớp” tốt vào công ti của họ không. Là sinh viên, bạn phải để thời gian bây giờ để học cách tri thức của bạn, kĩ năng của bạn, mối quan tâm của bạn và nhân cách của bạn có thể giúp cho nghề nghiệp của bạn. Đại học là nơi bạn học và phát triển cá tính của bạn. Nếu việc làm yêu cầu ngoại ngữ, bạn phải học ngoại ngữ bây giờ. Nếu việc làm yêu cầu kĩ năng trao đổi, bạn phải phát triển nó bây giờ. Bạn biết càng nhiều về điều họ cần, điều đó càng giúp tốt hơn cho việc chuẩn bị bạn cho nghề nghiệp của bạn. Đừng chờ đợi cho tới khi bạn tốt nghiệp rồi mới nghĩ về làm việc ở đâu. Bạn phải nghiên cứu thị trường việc làm để xem nó khớp thế nào với lĩnh vực học tập của bạn. Bạn phải biết bạn sẽ đủ tư cách cho việc làm nào khi bạn tốt nghiệp. Để giúp lập kế hoạch con đường nghề nghiệp của bạn, lời khuyên của tôi là hỏi những người đang làm việc trong khu vực nghề nghiệp mong muốn của bạn. Hỏi họ liệu bằng cấp và kinh nghiệm của bạn có chuẩn bị cho bạn theo yêu cầu mà công ti cần không.

Các công ti mong đợi các ứng cử viên việc làm có cả kĩ năng và kinh nghiệm, không chỉ bằng cấp. Để làm cho bản thân bạn tách ra khỏi những người tốt nghiệp khác, bạn nên tham gia vào các việc làm nội trú, mùa hè, và các hoạt động khác liên quan tới công việc để thu được kinh nghiệm. Bạn nên tham dự vào các hoạt động tình nguyện, hay việc làm bán thời có liên quan tới nghề nghiệp bạn chọn. Bạn nên dùng thông tin từ nghiên cứu nghề nghiệp của bạn để cải tiến kinh nghiệm nhà trường của bạn. Tham gia nhóm sinh viên đặc biệt, nhóm máy tính, hay hiệp hội chuyên nghiệp có thể giúp cho bạn xây dựng mạng bạn bè. Điều tốt nhất là làm việc trong dự án capstone do công ti ngoài trao cho trường. Bạn sẽ học nhiều về công ti cần gì và xây dựng mối quan hệ tốt với họ. Sự kiện là trên 80% sinh viên làm việc trên dự án capstones được thuê bởi các công ti tài trợ cho dự án capstone. Capstone là cách tốt nhất cho các công ti đánh giá sinh viên về nhân viên tương lai tiềm năng.

Không thành vấn đề điều bạn làm hay kinh nghiệm bạn có trong khi ở trường, bạn phải làm nó một cách nghiêm chỉnh. Bạn sẽ phát triển thói quen làm việc tốt mà sẽ làm lợi cho bạn sau khi bạn tốt nghiệp. Đại học là thời gian bạn đầu tư vào tương lai của mình, chỗ để phát triển cá tính của bạn, cơ hội để làm bạn, chia sẻ ý tưởng và xây dựng nghề nghiệp của bạn. Xin đầu tư cẩn thận để cho bạn không làm phí hoài nó.

 

—-English version—-

 

Investing in education

Students go to college to get educated and acquire the skills that can help them to build a career in life. Today having a degree is not enough to get good job. There are many graduates competing for fewer jobs so students must select the right school and the right field of study to better prepared themselves to hiring companies.

There are many universities, state university as well as private universities. As student you have many choices in selecting the right school for your education. In Europe, state schools are well known for education excellence but in the U.S the best schools are often privates. Every school has certain admission requirements. Some are very selective and some are easy to get in. Some require strict academic grades and performance; some only focus on your ability to pay. Since your future is largely depending on your education, you must select the school carefully. Please consider that it is your future; it is your time; your efforts, and your money. Education is a major investment and no one could afford to invest in something without carefully analyzing the risk and the return on investment.

There are several steps that student must take. The first step is to determine your qualification. If you are a top student, you have many choices. If you are an average student, you have some choices. If you are below average, you do not have many choices. After determine where you could qualify to apply; the second step is to visit several schools to see which one would be best for you. Do not wait until the last few weeks before school starts to visit them but start as soon as possible. Most colleges offer visiting days to introduce potential students to faculty and school officials where you can get information about the school. My recommendation is to visit the school during school year and talk to students. You will get different opinions but at least, it will give you some ideas about the school. After that you can validate your assumption by visit the school during the visiting days to obtain additional information and ask questions.

Today education is big business. You must be very careful in selecting the right school. There are schools that are not accredited by government or accreditation board. (Please see my previous blog about them). Avoid online school if possible as they are not considered for good education, at least not at this time. You also find that there are many schools that advertise all over the place. Some claim that they are the best or ranked among the top. Best schools do not advertise because they have more applicants than they can accept. In the U.S. there are many “Non-accredited” universities, or “phony” schools, especially online schools where you can go to school “at home” and still receive degree. Avoid them as their degree is worthless and you will waste money.

A good education is a good investment. Having the right skills that the industry need is more than just a right thing; it is also a way to increase your earning and employability throughout your career. Therefore selecting the field to study and the right school that has good reputation is important. Most university provides a variety of fields to study, but not all of them are the same. Usually some are better than others so beside selecting the school, you must also look closely at the expertise and specialization of the field that you want to study. Selecting the best school with the best reputation in the field of study is the best thing for any college students.

Many first year students do not know what they want or which fields to study. Many career centers provide assistance in choosing field of study, but they often base their recommendation on student’s high school record or exam score. It is the student who must make final decision on what to study and how to prepare for the future career. That is why students should research the local job market and global trends. You should not just look at what is currently “Hot” but what will be “Hot” by the time you graduate. Since no one can predict the future, you should look at the technology trends. If it is “Hot” in the U.S now, it may be “Hot” somewhere soon.

When you apply for job, companies always want to know whether you can “fit” into their company well. As students, you must take time now to learn how your knowledge, your skills, your interests, and your personality can help your career. College is where you learn and develop your character. If the job requires foreign language, you should learn foreign language now. If the job require communication skills, you should develop it now. The more you know about what they need, the better it helps preparing you for your career. Do not wait until you are graduating to think about where to work. You must investigate the job market to see how well it fits your field of study. You should know what jobs you will be qualified for when you graduate. To help plan your career path, my advice is to ask people who are working in your desired career area. Ask them if your degree and experiences have prepared you for the requirements that companies need.

Companies expect job candidates to have both skills and experience, not just degree. To set yourself apart from other graduates, you should participate in internships, summer jobs, and other work-related activities to gain experiences. You should participate in volunteer activities, or part-time job related to your chosen career. You should use the information from your career research to improve your school experience. Join a special student group, computer groups, or professional associations that can help you to build a network of friends. The best thing is to work on capstone project given to the school by an external company. You will learn more about what company needs and build a good relationship with them. The fact is over 80% of students who work on capstones are hired by the companies who sponsored the capstone projects. Capstone is the best way for companies to evaluate students for potential future employees.

No matter what things you do or experience you have while in school, you must do it seriously. You will develop good work habits that will benefit you after you graduate. College is the time where you invest in your future, the place to develop your character, the opportunity to make friends, share ideas, and build your career. Please invest carefully so you do not waste it.