Lời khuyên cho sinh viên đi học nước ngoài

Một sinh viên viết cho tôi: “Em sẽ tốt nghiệp năm nay và sang Mĩ để tiếp tục việc giáo dục như một sinh viên vào chương trình thạc sĩ trong khoa học máy tính. Em đã cố gắng cải tiến tiếng Anh của em trước khi em đi nhưng em thất vọng với tiến bộ chậm chạp của em. Em lo nghĩ rằng em có thể không học tốt ở trường Mĩ. Thầy có lời khuyên nào cho ai đó như em không?”

 

Đáp: Xin kiên nhẫn với bản thân bạn vì bạn đang cải tiến tiếng Anh của bạn. Thường phải mất vài tháng hay thậm chí vài năm để hiểu và nói tiếng Anh tốt. Khi mà bạn còn đưa nỗ lực của bạn vào, nó sẽ cải tiến, đặc biệt khi bạn tới Mĩ và phải dùng tiếng Anh. Sai lầm thông thường của phần lớn sinh viên nước ngoài ở Mĩ là vẫn ở cùng một nhóm người tới từ cùng nước. Trong trường hợp đó họ không thể cải tiến tiếng Anh của họ được. Bạn phải làm bạn với sinh viên Mĩ để cải tiến ngôn ngữ của bạn và nó nên là ưu tiên hàng đầu của bạn.

Trong vài tháng đầu tiên, khi bạn đang cố gắng cải tiến kĩ năng tiếng Anh của bạn, bạn phải vượt qua nỗi sợ rằng người khác phán xét bạn hay cười bạn. Sự kiện là phần lớn sinh viên Mĩ hiểu khó khăn của bạn và sẵn lòng giúp đỡ. Không ai có thể nói tiếng Anh hoàn hảo ngay trong vài tháng đầu, bất kể nơi bạn học và bạn đã học bao lâu. Cố gắng làm bạn với nhiều bạn nhất có thể được để cho bạn có nhiều cơ hội hơn cho cải tiến tiếng Anh của bạn. Nếu bạn có khó khăn khi nói ra một từ hay nhấn giọng của bạn không đúng, đề nghị một sinh viên Mĩ phát âm từ đó cho bạn rồi thực hành chúng. Đề nghị các sinh viên khác sửa cho bạn nếu cần.

Đọc là rất quan trọng trong đại học Mĩ vì có nhiều bài đọc và sách được yêu cầu cho nên bạn phải phát triển thói quen đọc tốt. Trước khi đọc một chương trong sách giáo khoa, bạn phải nhìn vào mục lục để hiểu ý tưởng chung trước hết. Khi bạn đọc, dừng lại tại từng đoạn và tự hỏi bản thân mình ý chính là gì và viết ghi chú tóm tắt vào sổ tay riêng của bạn để tóm tắt nó. Phần lớn các sách giáo khoa khoa học đều có sơ đồ và biểu đồ; phải chắc rằng bạn hiểu rõ chúng. Khi đọc, cố không dịch từng từ nếu không bạn sẽ bỏ lỡ toàn thể ý tưởng. Bắt đầu đọc toàn bộ đoạn để nắm lấy ý chung. Nghĩa sẽ trở nên rõ hơn khi bạn tiếp tục đọc. Nếu bạn vẫn không hiểu đoạn này, bạn có thể dùng từ điển để kiểm vài từ quan trọng. Trước khi bạn rời khỏi nước, bắt đầu đọc một số sách kĩ thuật trong tiếng Anh để xây dựng thói quen đọc tốt của bạn.

Phần lớn các trường Mĩ đều dùng phương pháp học tích cực nơi giáo sư chỉ tập trung vào ý tưởng chính để tạo điều kiện cho thảo luận lớp. Bạn phải chú ý tới từng bài giảng để hiểu tài liệu của lớp. Gợi ý của tôi là trước khi lên lớp, bạn phải đọc chương sẽ được trình bày hôm đó để nắm được một số ý tưởng mà bạn sẽ học. Trong lớp, cố lắng nghe các câu hỏi mà sinh viên khác hỏi. Nếu cần, ghi lại các ý tưởng quan trọng. Sau lớp đọc qua các ghi chép của bạn sớm nhất có thể được để chắc mọi thứ là rõ ràng. Nếu bạn vẫn không hiểu bài giảng, quay lại và đọc sách giáo khoa để nhận diện bạn đã thiếu cái gì và sửa chúng trong sổ riêng của bạn. Bạn có thể thảo luận về chúng với bạn cùng lớp, đề nghị họ chia sẻ ý tưởng với bạn, phần lớn sinh viên đều sẵn lòng giúp đỡ và giải thích điều bạn không hiểu rõ.

Giáo dục Mĩ hội tụ nhiều vào việc hiểu các ý tưởng hơn là ghi nhớ sự kiện. Đừng cố ghi nhớ thông tin mà hội tụ vào hiểu ý tưởng và cách áp dụng nó. Có nhiều thông tin trong từng lớp cho nên bạn không thể ghi nhớ tất cả chúng được. Phần lớn các bài thi đều hội tụ vào hiểu biết và áp dụng, không vào ghi nhớ cho nên đừng cố ghi nhớ bằng không bạn sẽ không học tốt. Thời gian trên lớp phần lớn hội tụ vào các ý tưởng quan trọng. Nếu bạn có vấn đề về hiểu chúng, ở lại sau lớp để hỏi giáo sư hay tìm nhóm sinh viên để học cùng.

Xin nhớ rằng việc học nghĩa là hiểu khái niệm KHÔNG chỉ ghi nhớ nó. Hiểu nghĩa là bạn biết cách thực hành nó. Vì cần thời gian để “tiêu hoá” điều bạn đã học, bạn phải kiên nhẫn với việc học riêng của bạn. Nếu bạn không biết cách áp dụng, bạn thực sự không hiểu và do đó bạn đã không học nó tốt. Vấn đề chung của nhiều sinh viên châu Á học ở Mĩ là thay đổi thói quen học tập của họ từ ghi nhớ sang hiểu. Điều này không dễ vì họ phải thay đổi tư duy của họ về nghĩa của việc học. Nhiều sinh viên châu Á đã học tốt ở nước của họ vì họ có thể nhớ tốt. Nhiều người có bằng cấp với điểm tốt vì họ qua các kì thi dựa trên ghi nhớ sự kiện. Tuy nhiên, khi họ vào hệ thống giáo dục khác hội tụ vào học và áp dụng, nhiều người đã thất bại. Tôi đã thấy nhiều sinh viên như thế trong 30 năm dạy đại học. Tôi đã dành nhiều thời gian để giải thích khái niệm về học cho họ và đã giúp họ thay đổi thói quen học tập của họ. Tôi thường bảo họ: “Học mà không hiểu, không biết cách thực hành điều bạn đã học, KHÔNG phải là học. Ghi nhớ không phải là học. Nó chỉ là tri thức nông như làn da mà có thể giúp cho bạn qua được kì thi như lớp sơn phủ bên ngoài sản phẩm. Loại tri thức đó chẳng liên quan gì tới bạn; chẳng liên quan gì tới tính cách của bạn; chẳng liên quan gì tới tư duy của bạn, bởi vì bạn không thể áp dụng được nó. Việc học thực nghĩa là bạn có tri thức sâu về chủ đề nào đó. Nó trở thành một phần của bạn như nó tích hợp vào trong tư duy và hành vi riêng của bạn. Là nhà khoa học, bạn phải biết cách áp dụng tri thức của bạn không chỉ nói về nó.

Nếu bạn đưa nỗ lực vào hiểu, học và biết cách áp dụng điều bạn đã học thì bạn sẽ thành công. Đặc biệt đối với sinh viên học trong các chương trình chuyên sâu như thạc sĩ hay tiến sĩ. Vì bạn đã hỏi tôi lời khuyên, điều đó nghĩa là bạn nghiêm chỉnh về học tập của bạn và tôi chắc với thái độ đó, bạn sẽ học tốt.

 

—-English version—-

 

Advice for students who will study abroad

A student wrote to me: “I will graduate this year and go to the U.S to continue my education as a student in a Master program in Computer Science. I have tried to improve my English before I go but I am frustrated at my slow progress. I am worry that I may not do well in U.SSchool. Do you have any advice for someone like me?”

 

Answer: Please be patient with yourself as you are improving your English language. It often takes several months or even years to understand and speaking good English. As long as you put in your effort, it will improve, especially when you come to the U.S and must use English. The common mistake of most foreign students in the U.S is to stay with the group of people from the same country. In that case they cannot improve their English language. You must make friend with U.S students to improve your language and it should be your top priority.

In the first few months, as you are trying to improve your English skills, you must overcome the fear that others are judging you or laughing at you. The fact is most U.S students understand your difficulty and are willing to help. No one can speak perfect English in the first few months, regardless where you learn and how long you have learned. Try to make as many friends as possible so you have more chance to improve your English. If you have difficulty speaking a word or your accent is not correct. Ask an U.S student to pronounce the words for you then practice them. Ask other students to correct you if necessary.

Reading is very important in U.S college as there are many required reading articles and books so you must develop good reading habit. Before reading a chapter in textbook, you must look at the chapter outline to understand the general idea first. As you read, stop at each paragraph and ask yourself what is the main idea and write a brief note on your own notebook to summarize it. Most scientific textbooks have charts and diagrams; make sure that you understand them well.  When reading, try not to translate each word or you will miss the whole idea. Start to read the entire paragraph to get the general idea. The meaning will become clearer as you continue to read on. If you still do not understand the paragraph, you may use the dictionary to check for few important words. Before you leave your country, start to read some technical books in English to build your good reading habit.

Most U.S schools are using active learning method where professors only focus on the main idea to facilitate class discussion. You must pay attention at each lecture to understand the class materials. My suggestion is before each class, you must read the chapter that will be covered in class that day to get some ideas about what you will learn. During class, try to listen in on questions that other students ask. If needed, take note on important ideas. After each class go over your notes as soon as possible to make sure everything is clear. If you still do not understand the lecture, go back and read the textbook to identify what you have missed and correct them in your own notebook. You may want to discuss them with your classmates, ask them to share ideas with you, most students are willing to help and explain what you do not understand well.

U.S education focuses more on the understanding of ideas than memorizing facts. Do not try to memorize information but focus on understand the ideas and how to apply it. There are many information in each class so you cannot memorize all of them. Most exams are focusing on understanding and applying, not memorizing so do not try to memorize else you will not do well. Class time is mostly focusing on important ideas. If you have problem understand them, stay after class to ask the professor or find a group of students to study with.

Please remember that learning means understand the concept NOT just memorize it. To understand means you know how to apply it; know how to practice it. Since it takes time to “Digest” what you have learned, you must be patient with your own learning. If you do not know how to apply, you really do not understand and therefore you have not learned it well. The common problem of many Asian students who study in the U.S is to change their study habit from memorization to understanding. This is not easy as they must change their thinking about the meaning of learning. Many Asian students did well in their countries as they can memorize well. Many had degrees with good grades because they passed exams that based on memorizing facts. However, when they came into a different education system that focuses on learning and applying, many have failed. I have seen many students like that in my 30 years of college teaching. I have spent many times to explain the concept of learning to them and helped them to change their study habit. I often told them: “To study without understanding, without know how to practice what you have learned, is NOT learning. Memorization is not learning. It is only a skin-deep knowledge that may help you to pass exams just like an overcoat paint outside a product. That kind of knowledge has nothing to do with you; has nothing to do with your character; has nothing to do with your thinking, because you cannot apply it. Real learning means you have a deep knowledge about certain subject. It become part of you as it integrates in your own thinking and behavior. As a scientist, you must know how to apply your knowledge not just talk about it.

If you put in the effort to understand, to learn and know how to apply what you have learned then you will succeed. Especially for students who study in advance programs such as master or Ph.D. Since you have asked me for advice, it means you are serious about your study and I am sure with that attitude, you will do well.