CMU vẫn là số #1

Hôm nay U.S News & Report công bố xếp hạng 100 đại học hàng đầu (năm học 2012- 2013)

CMU (lại) được U.S news & Report xếp hạng số # 1 trong khoa học máy tính. (Có 4 đại học được xếp hạng số # 1 bởi vì tất cả họ đều có cùng điểm:  Stanford, Viện công nghệ Massachusetts (MIT) và Đại học California tại Berkeley)

http://grad-schools.usnews.rankingsandreviews.com/best-graduate-schools/top-science-schools/computer-science-rankings

CMU được xếp hạng # 2 trong quản lí hệ thông tin:

http://grad-schools.usnews.rankingsandreviews.com/best-graduate-schools/top-business-schools/information-systems-rankings

CMU được xếp hạng # 4 trong kĩ nghệ máy tính:

http://grad-schools.usnews.rankingsandreviews.com/best-graduate-schools/top-engineering-schools/computer-engineering-rankings

 

—-English version—-

 

CMU is still #1

Today U.S News & Report announced the ranking of 100 top universities (2012- 2013 school year)

CMU (Again) is ranked # 1 in Computer Science by U.S news & Report. (There are 4 universities ranked as # 1 because they all have the same score:  Stanford, Massachusetts Institute of Technology (MIT) and University of California at Berkeley)

http://grad-schools.usnews.rankingsandreviews.com/best-graduate-schools/top-science-schools/computer-science-rankings

CMU is ranked # 2 in Information System management:

http://grad-schools.usnews.rankingsandreviews.com/best-graduate-schools/top-business-schools/information-systems-rankings

CMU is ranked # 4 in Computer Engineering:

http://grad-schools.usnews.rankingsandreviews.com/best-graduate-schools/top-engineering-schools/computer-engineering-rankings