Câu hỏi cho sinh viên của ngày nay

Tuần trước tôi nhận được một email mà người gửi viết: “Là người ông, tôi hi vọng rằng các cháu của tôi sẽ chọn học công nghệ thông tin cho nghề nghiệp tương lai của chúng. Trong khi tôi muốn chúng theo đam mê của chúng điều quan trọng là chúng cũng nên học cái gì đó về máy tính nữa. Là một người về hưu nhiều năm trước, tôi dành phần lớn thời gian của mình để theo dõi tin tức quanh thế giới cũng như đọc nhiều báo và blog trực tuyến. Tôi thấy rằng có hàng triệu việc làm CNTT trên thế giới mà vẫn tiếp tục không được lấp kín. Các công ti như Google, Microsoft, Facebook, IBM, Oracle và Twitter không thể tìm đủ công nhân và phải khoán ngoài cho Trung Quốc và Ấn Độ. Tuy nhiên các công ti ở Ấn Độ và Trung Quốc cũng không thể tìm được đủ công nhân để đáp ứng nhu cầu này và phải tìm công nhân ở chỗ khác. Nhưng đồng thời, báo chí cũng đầy những bài báo về thất nghiệp và người tốt nghiệp đại học không thể tìm được việc làm. Tôi cũng thấy rằng số sinh viên ghi danh vào khoa học máy tính đang giảm đi ở mọi nước. Nhiều trường đang vật lộn để lấp vào các lớp máy tính. Tôi không hiểu hiện tượng này. Tại sao có những chương trình cung cấp cơ hội duy nhất để có được việc làm trả lương tốt nhưng không nhiều trường nắm lấy cơ hội này? Tôi không biết nhiều bậc phụ huynh có nhận biết về sự kiện này không? Tôi không biết bao nhiêu người trong số họ đang khuyên con cái họ về học cái gì? Tôi không hiểu thanh niên ngày nay đang nghĩ gì? Tôi không biết thanh niên muốn học gì? Họ có đọc báo chí không? Họ có biết nhu cầu của công nghiệp là gì không? Họ có biết thị trường việc làm thực sự cần gì không? Là người đã 70 tuổi không biết gì mấy về công nghệ nhưng có thể truy nhập vào internet để đọc tin tức, tôi tự hỏi nhiều thanh niên đang đọc tin ngày nay như thế nào. Bao nhiêu người trong số họ theo dõi xu hướng công nghệ? Họ nghĩ gì về tương lai của họ? Họ có thực sự chăm nom về nghề nghiệp của họ không? Vẫn có thời gian để ghi danh và học trong lĩnh vực sinh lời này cho nên câu hỏi của tôi là các bạn chờ đợi cái gì? Thầy có thể giúp tôi trả lời những câu hỏi này không?

Câu trả lời của tôi: Tôi không có câu trả lời nhưng đồng ý với ông vì tôi có cùng những câu hỏi đó.

 

—-English version—-

Questions to today’s students

Last week I received an email where the sender wrote: “As a grandfather, I hope that all of my grandchildren will choose to study Information Technology for their future careers. While I want them to follow their passions it is important that they should also learn something about computer too. As a person who retired several years ago, I spend most of my time follow the news around the world as well as read many online newspapers and blogs. I found that there was millions of IT jobs in the world that continues to go unfilled. Companies such as Google, Microsoft, Facebook, IBM, Oracle and Twitter could not find enough workers and had to outsource to China and India. However companies in India and China also could not find enough workers to fulfill the demand and had to look for workers elsewhere. But at the same time, newspapers were full of articles about unemployment and college graduates that could not find job. I also found that the number of student enroll in computer science was decreasing in every country. Many schools were struggling to fill its computer classes. I do not understand this phenomenon. Why there are programs that offer unique opportunities to get good paying jobs but not many are seizing this opportunity? I do not know how many parents are aware of this fact? I do not know how many of them are advising their children on what to study? I do not understand what young people today are thinking? I do not know what young people want to study? Do they read newspapers? Do they know what the industry’s demands are? Do they know what the job market really needs? As a 70 years old person who do not know much about technology but could access the internet to read news, I wonder how many young people are reading the news today. How many of them are following the technology trends? What are they thinking about their future? Do they really care about their career? There is still time to enroll and study in this lucrative field so my question is what are you waiting for? Can you help me to answer these questions?

My answer: I do not have the answer but I agree with you because I have the same questions too.