Phạm sai lầm

Dịch chuyển từ học trong nước sang học nước ngoài bao giờ cũng là thách thức cho cả học sinh và bố mẹ họ. Với phần lớn các bố mẹ, điều đó có nghĩa là nhiều lo nghĩ về liệu con họ có học tốt và thành công hay không vì bố mẹ có ít kiểm soát lên con họ ở nước ngoài hơn là nếu con họ đi học ở nước họ.

Tất nhiên, mọi học sinh đi ra nước ngoài đều bắt đầu với nhiều hi vọng và mong đợi nhưng một số người kết thúc trong thất bại vì thiếu chuẩn bị. Điều họ mong đợi có thể không phải là là điều họ trải nghiệm vì nhiều người trong số họ không được chuẩn bị để đối phó với những vấn đề về sống và học trong môi trường mới. Nếu họ có thể vượt qua những vấn đề này, cơ hội để học tốt và tốt nghiệp thành công có thể tăng lên nhiều.

Mọi sinh viên năm thứ nhất đều phạm sai lầm, đặc biệt khi họ sống xa nhà, nhưng nếu họ có thể học được từ những sai lầm này, họ sẽ học tốt. Việc học từ sai lầm là phần quan trọng của trưởng thành và nhận trách nhiệm. Tuy nhiên, nhiều học sinh không biết cách giải quyết với sai lầm. Chẳng hạn, trượt một môn học là thông thường ở trường Mĩ, nhưng ở nước họ, điều đó có thể là không thể chấp nhận được. Đó là lí do tại sao một số học sinh không muốn bố mẹ họ biết rằng họ đã trượt. Nhiều người đau khổ vì việc trượt đầu tiên của họ, trở nên chán nản và mất tự tin.

Tôi thường khuyên các sinh viên quốc tế: “Trượt một môn học KHÔNG phải là chấm dứt cuộc hành trình giáo dục của em. Nó chỉ là dấu hiệu về việc học của em cho nên em cần đánh giá lại cách em học và sửa chữa để cho nó sẽ không xảy ra lần nữa.” Học sinh thường lo nghĩ rằng bị điểm “F” (trượt) làm hư hỏng hồ sơ hàn lâm của họ. Tôi giải thích rằng họ trên 100 môn trong bốn năm, và một “F” trong một môn sẽ không tạo ra khác biệt. Thỉnh thoảng, nếu họ trượt một môn nền tảng, họ sẽ phải học lại môn đó vì họ không thể sang môn tiếp trong một loạt môn. Xây dựng nền tảng tốt là tốt hơn việc tiếp tục sang môn sau và lại trượt. Nếu họ trượt vài môn, họ sẽ bị đặt vào chế độ treo hàn lâm, và điều đó có thể tác động tới việc học của họ. Nếu họ không thể cải thiện được điểm, họ sẽ bị đuổi.

Có nhiều lí do học sinh trượt một môn. Lí do thông thường nhất là họ không biết “cách học” vì nhiều người vẫn cố ghi nhớ sự kiện và công thức thay vì hiểu khái niệm ở mức sâu hơn và có khả năng giải quyết vấn đề. Điều này có thể tránh được nếu học sinh được huấn luyện sớm TRƯỚC KHI ra nước ngoài. Tôi thường khuyên học sinh đọc tài liệu trước khi lên lớp; chăm chú trên lớp; tham gia vào thảo luận và hỏi các câu hỏi nếu họ không hiểu; chỉ viết ra những khái niệm quan trọng trong vở; xem lại sách giáo khoa để làm đầy đủ ghi chép ngay sau mỗi giờ lên lớp; hỏi thầy cô giáo nếu họ không hiểu cái gì đó, và xem lại các ghi chép này trước kì thi.

Sai lầm thông thường khác trong những sinh viên năm thứ nhất là chọn bạn bè sai. Sinh viên năm thứ nhất thường có lí tưởng cao về tình bạn, nhưng tình bạn ở đại học không giống như ở trung học vì có nhiều kiểu học sinh, từng người có ý tưởng, ý kiến, tham vọng, và mối quan tâm khác nhau. Nhiều người ở đó để học tập nhưng một số người không học, và không chọn bạn cẩn thận, việc học của học sinh có thể bị ảnh hưởng bởi bạn mà họ chọn.

Gần đây, tôi đã thấy nhiều sinh viên quốc tế nhiễm thói quen xấu về chuyện tiệc tùng, hay uống rượu và dùng ma tuý vì những thứ này là sẵn có ở nhiều chỗ. Một vấn đề với sinh viên quốc tế từ châu Á là nhiều người thích uống rượu. Một số người bảo tôi rằng uống rượu là thông thường trong những người trẻ và rượu thường là vấn đề chính trong họ mà bố mẹ họ cần chú ý. Vấn đề là uống nhiều có thể dẫn tới dùng ma tuý bất hợp pháp. Khi sinh viên hội tụ quá nhiều vào tiệc tùng và uống rượu, họ không có đủ thời gian để học. Cho dù một số người tự họ có khả năng xử trí các tình huống, nhiều người không có khả năng, và thường bị đuổi khi họ trượt nhiều môn hay vi phạm pháp luật.

Nhiều sinh viên quốc tế không muốn nói với bố mẹ họ về những vấn đề này mãi cho tới khi quá trễ. (tức là, Thông thường khi họ bị đuổi.) Tôi bao giờ cũng khuyên họ nói với bố mẹ họ về tình huống sớm nhất có thể được nhưng sinh viên thường ngần ngại nói với bố mẹ họ về điểm của họ, nếu họ trượt một môn hay nhận được điểm thấp. Tôi bảo họ rằng bằng việc để cho bố mẹ họ biết về điểm trượt sẽ làm cho họ ít bị các điều gây căng thẳng. Giữ vấn đề cho bản thân họ không phải là có lợi và có thể gây ra chán nản vì họ cần nhận được sự hỗ trợ từ gia đình để ngăn cản điều đó khỏi xảy ra lần nữa. Cho dù họ trượt một môn, họ vẫn nên học từ sai lầm của họ và tiến tiếp. Tất nhiên, trượt không phải là điều tốt nhưng nó không phải là kết thúc. Họ nên thú nhận với bố mẹ họ rằng họ đã phạm phải sai lầm, rồi sửa tình huống này và tiếp tục.

Tôi thường bảo sinh viên: “Các em vào đại học để học nhiều thứ, kể cả học từ sai lầm. Chừng nào các em có thể vượt qua được những vấn đề này, các em sẽ học tốt. Bố mẹ các em thà để các em phạm sai lầm ở trường còn hơn là sai lầm nghiêm trọng hơn trong cuộc đời các em.”

 

—English version—

 

Making Mistakes

The transition from studying locally to studying overseas is always challenging for both students and their parents. For most parents, it means a lot of worries about whether their children will do well and succeed or not since parents have less control of them overseas than if they go to school in their own country.

Of course, every student who goes overseas begin with a lot of hope and expectations but some end up in failures because of the lack of preparation. What they expect may not be what they experience as many of them are not prepared to deal with issues of living and learning in a new environment. If they can overcome these issues, the chance to do well and graduate successfully can increase significantly.

Every first-year students make mistakes, especially when they are living away from home, but if they can learn from these mistakes, they will do well. Learning from mistakes is an important part of growing up and take responsibility. However, many students do not know how to deal with a mistake. For example, failing a course is common in U.S. school, but in their country, it may be unacceptable. That is why some students do not want their parents to know that they have failed. Many suffer from their first failure, become depressed and loss of confidence.

I often advise international students: “Failing a course is NOT the end of your education journey. It is only a signal about your learning so you need to evaluate the way you study and make a correction so it will not happen again.” Students often worry that an “F” grade (Failure) create damage to their academic record. I explain that they have over 100 courses over four years, and one “F” in one course will not make a difference. Sometimes, if they fail a foundation course, they will have to retake that course as they cannot go on the next course in a series. It is better to build a good foundation than continue to the next course and fail again. If they fail several courses, they will be placed on academic probation, and it can impact their studying. If they cannot improve their grade, they will be dismissed.

There are several reasons that students fail a course. The most common is they do not know “how to study” as many are still trying to memorize facts and formulas instead of understanding the concepts at a deeper level and be able to solve problems. This can be avoided if students are trained earlier BEFORE going overseas. I often advise students to read the materials before coming to class; pay attention in class; participate in the discussion and ask questions if they do not understand; only write the important concepts in the note; review the textbook to complete the note immediately after each class; ask the teachers if you do not understand something, and review these notes before the exam.

Another common mistake among first-year students is choosing the wrong friends. First-year students often have a high ideal of friendship, but friendship in college is not like high-school because there are many types of students, each has different ideas, opinions, ambitions, and interests. Many are there to study but some are not, and without carefully selecting friends, students‘ learning can be influenced by the friends that they choose.

Recently, I have seen many international students got into the bad habit of partying, or using alcohols and drugs as these are available in many places. One issue with international students from Asia is many like to drink. Some told me that drinking is common among young people and alcohol is often a major issue among them that parents need to pay attention. The issue is heavy drinking may lead to using illegal drugs. When students are focusing too much on partying and drinking, they do not have enough time to study. Even some are able to handle the situation themselves, many are not, and often get dismissed when they fail many courses or violate the laws.

Many international students do not want to talk to their parents about these problems until it is too late. (i.e., Usually when they got dismissed.) I always advise them to tell their parents about the situation as soon as possible but students often hesitate to tell their parents about their grades, if they fail a course or receive lower grades. I tell them that by letting their parents know about the failed grade will give them less thing to stress about. Keeping problems to themselves is not healthy and may cause depression as they need to get the support from home to prevent it from happening again. Even if they fail a course, they should learn from their mistake and move on. Of course, failure is not a good thing but it is not the end. They should admit to their parents that they have made a mistake, then correct the situation and continue.

I often tell students: “You go to college to learn many things, including learning from mistakes. As long you can overcome these issues, you will learn well. Your parents would rather have you make a mistake in school than a more serious mistake in your life.”