Khi bạn thất bại ở đại học

Một sinh viên đại học năm thứ nhất viết cho tôi: “Em trượt nhiều môn và không thể lên lớp tiếp được. Bố mẹ em không biết về điều này vì em bảo với bố mẹ là mọi sự đều tốt. Khi năm học mới bắt đầu, em không biết phải làm gì hay em sẽ nói với bố mẹ em thế nào về tình huống của em. Xin thầy lời khuyên.”

 

Đáp: Bố mẹ bạn đã hỗ trợ cho bạn trong nhiều năm rồi. Họ đã làm việc vất vả để cho bạn vào đại học và họ mong đợi rằng bạn học tốt. Với tình huống bạn đã viết, lời khuyên của tôi là bạn nên nói sự thật với họ. Điều tốt nhất bạn có thể làm là trung thực với họ.

Vào lúc này, bạn nên biết rằng bố mẹ bạn sẽ giải quyết tốt với tin xấu hơn là mãi về sau khi nhận được “tin tức mơ hồ” rồi tình thế về sau còn xấu hơn. Cho nên cứ trung thực về tình huống của bạn đi và thừa nhận rằng đó là lỗi của bạn (Không học hành đủ, dành quá nhiều thời gian vào liên hoan, chơi trò chơi video quá nhiều hay bỏ quá nhiều buổi lên lớp v.v.)? Chấp nhận trách nhiệm đi. Trung thực có thể là không thoải mái, nhưng nó là điều tốt nhất trong những tình huống như thế này.

Bạn nên bình tĩnh giải thích tình huống vì đó là cơ hội học tập cho bạn. Vậy là bạn trượt lớp. Được, bạn trượt nhiều lớp. Bạn đã học được gì từ điều đó? Có phải là bạn cần quản lí thời gian của bạn tốt hơn? Có phải là bạn không nên dành thời gian với vài người bạn xấu? Có phải là bạn không nên bỏ giờ lên lớp? Có phải là bạn không nên chơi trò chơi video cả ngày và cả đêm? Có phải là bạn không nên đi ăn liên hoan mọi đêm? Để cho bố mẹ bạn biết điều bạn đã học được và sẽ làm cái gì đó khác đi sao cho điều này sẽ không xảy ra nữa.

Nếu như tôi là bạn, tôi sẽ nói “Thưa bố mẹ, con đã trượt năm thứ nhất ở đại học. Con cho rằng con đã không dành đủ thời gian ở lớp. Con đã không biết cách giữ cân bằng thời gian của con. Con đã quá bị sao lãng bởi các hoạt động bên ngoài trường. Con tưởng con có thể học nhồi nhét trước khi thi, cũng như con đã làm ở trường phổ thông nhưng lần này không có tác dụng. Cho nên bắt đầu năm nay, con lập kế hoạch để tham gia nhóm học tập để cho con có thể học tốt hơn. Con đã nói chuyện với tư vấn nhà trường và họ đã giúp con quản lí thời gian tốt hơn. Con hứa là con sẽ chấm dứt mọi hoạt động khác để tập trung vào cải tiến việc học của con.”

Bạn nên để cho bố mẹ bạn biết tình huống hiện thời của bạn là gì. Họ rất có thể muốn biết liệu bạn vẫn còn ở trường hay không? Điềo đó có nghĩa là bạn phải học lại vài lớp? Bạn có bị treo ở trong trường không? Bạn có khả năng vẫn ở cùng trường đó hay phải chuyển sang trường khác? Phải được chuẩn bị về cách thức bạn sẽ làm tiếp đó. Để cho bố mẹ bạn biết cố vấn nhà trường nói cho bạn điều gì (nếu bạn có thảo luận với họ). Bạn có thể nói: “Con đã nói chuyện với người cố vấn trường học vì họ biết rằng con không học tốt. Họ đồng ý cho con thử lại thêm một lần nữa và học lại một số lớp. Lần này họ sẽ giám sát tiến bộ của con. Con sẽ tới trung tâm phụ đạo ít nhất hai lần một tuần để bù lại.”

Không ai biết bạn hơn bố mẹ bạn. Xin đừng nói điều gì không thật. Bố mẹ bạn biết bạn đủ rõ để phát hiện ra điều đó và không cái gì sẽ làm cho họ cảm thấy tệ hơn là việc bạn nói dối họ. Cho nên hãy chân thành về điều bạn định nói với họ. Nhiều sinh viên năm thứ nhất đã phạm sai lầm kiểu này cho nên bạn không là người duy nhất. Khi mà bạn học và đi tiếp thì mọi sự sẽ cải thiện. Đừng bao giờ nói dối bố mẹ bạn bởi vì bạn sẽ phải dành nhiều thời gian hơn, nhiều nỗ lực để che giấu điều không trung thực của bạn và không cái gì có thể bị che giấu lâu được. Xin nói cho họ sự thật và thừa nhận lỗi của bạn thay vì cố đổ lỗi lên cái gì đó khác như giáo sư kém hay trường kém.

Vấn đề quan trọng nhất không phải là về quá khứ vì chẳng cái gì bạn có thể làm được về nó. Nó qua rồi nhưng vấn đề là ở sự chân thành về điều bạn sẽ làm bây giờ. Xin hãy chân thành khi bạn nghe điều họ phải nói. Tất nhiên, họ sẽ không sung sướng gì. Họ có thể giận dữ về việc trượt lớp của bạn, nhưng nhớ rằng họ yêu bạn. Họ yêu bạn nhiều hơn là bạn đã từng biết và họ sẽ tha thứ cho bạn. Có thể không phải hôm nay, không phải ngày mai nhưng họ sẽ tha thứ cho bạn bởi vì họ muốn điều tốt nhất cho bạn. Với điều đó bạn phải học để đền đáp lại tình yêu của họ một ngày nào đó khi bạn hiểu họ đã yêu bạn nhiều thế nào.

 

—-English version—-

 

When you failed college

A first year college student wrote to me: “I failed many classes and could not go on to the next level. My parents did not know about this as I told them everything was fine. As the new school year begin, I do not know what to do or how am I going to tell them about my situation. Please advice.”

 

Answer: Your parents have been supporting you for many years. They work hard to send you to college and they expect that you do well. Given the situation that you wrote, my advice is for you should tell them the truth. The best thing you can do is be honest with them.

At this time, you should know that your parents would deal better with the bad news that can be better later than getting some “vague news” then it gets worse later. So just be honest about your situation and admit that it is your fault (Not studying enough, spending too much time in parties, play too much video games or cut too many classes, etc.)? Accept the responsibility. Honesty may be uncomfortable, but it is the best thing in situations like this.

You should be calm to explain the situation as it is a learning opportunity for you. So you failed a class. OK, you failed many classes. What did you learn from it? That you need to manage your time better? That you should not spent time with some bad friends? That you should not skip classes? That you should not play video games all day and all night? That you should not go to parties all night? Let your parents know what you have learned and will do something differently so that this will not happen again.

If I were you, I would say “Mom and Dad, I failed my first year in college. I think because I did not spend enough time in class. I did not know how to balance my time. I was too distracted by all the activities outside of school. I thought I could cram before the exam, just like I did in high school but it did not work. So beginning this year, I am planning to joining a study group so I can study better. I have talked with the school counselor and they have helped me to manage my time better. I promise that I will stop all other activities to focus on improving my learning.”

You should let your parents know what your current situation is. They most likely will want to know whether you are still in school or not? Is it means you have to repeat several classes? Are you on school probation? Are you been able to stay in the same school or have to go to different school? Be prepared with how you will do next. Let your parents know what the school counselor tell you (if you have a discussion with them). You could say: “I have talked to my school adviser since they knew that I did not do well. The agree to allow me try it one more time and repeat some classes. This time they will monitor my progress. I will go to the tutoring center at least twice a week to make up.”

No one know you more than your parents. Please do not say anything untruthful. Your parents know you well enough to detect that and nothing would make them feel worse than having you lie to them. So be sincere about what you are going to tell them. Many first year student make this type of mistake so you are not the only one. As long as you learn and move on than things will improve. Never lie to your parents because you will have to spend more time, more efforts to conceal your dishonesty and nothing can stay hidden for long. Please tell them the truth and admit your fault instead of trying to blame it on something such as bad professors or bad school.

The most important issue is not about the past as nothing you can do about it. It is gone but the issue is be sincere about what you will do now. Please be sincere when you listen to what they have to say. Of course, they will not be happy. They may be angry about your failed class, but remember that they love you. They love you more than you ever know and they will forgive you. Maybe not today, not tomorrow but they will forgive you because they want the best thing for you. For that you must learn to return their love someday when you understand how much they love you.