Hỗ trợ cho sinh viên đại học của bạn

Không phải mọi sinh viên đại học đều được khuyến khích học tập. Nhiều người vẫn không chắc về giáo dục của họ hay điều họ định làm trong tương lai. Những sinh viên này mong đợi trường giúp họ và cung cấp cho họ hướng dẫn nào đó thay vì tự mình khám phá ra nó. Điều họ học ở lớp học tuỳ thuộc vào khả năng của thầy giáo để khuyến khích và hướng dẫn họ. Để động viên sinh viên trở thành người học năng nổ, các giáo sư cần dành thời gian giải thích cho họ về nghề nghiệp và thị trường việc làm để cho họ có thể đặt mục đích và chiều hướng cho việc học của họ. Phần lớn các sinh viên đều đáp ứng tích cực với môn học được tổ chức tốt do giáo sư có nhiệt tình giảng dạy, người có mối quan tâm chân thật tới sinh viên và điều họ học.

Nhiều sinh viên đại học không quan tâm tới chủ đề môn học nào đó, họ không hiểu tính hữu dụng của nó, họ thiếu ham muốn học tập. Nhiều người không đủ tự tin để tự mình học tập. Họ không có kiên nhẫn và bền bỉ để tuân theo hướng dẫn. Tất nhiên, là thanh niên, họ vẫn trong quá trình trưởng thành và còn chưa có kỉ luật tự giác để hiểu tầm quan trọng của giáo dục. Để khuyến khích sinh viên quan tâm tới chủ đề, các giáo sư cần dành thời gian giải thích cho họ về ích lợi và ứng dụng của nó trong công nghiệp. Nếu họ biết lí do và điều họ cần để áp dụng điều họ học vào cuộc sống, họ có thể quan tâm hơn chỉ  là ý tưởng mông lung. Phần lớn sinh viên đáp ứng một cách tích cực với các trường hợp nghiên cứu hay kịch bản cuộc sống thực được dạy bởi các giáo sư nhiệt tình người có nhiều kinh nghiệm làm việc.

Phần lớn các sinh viên đại học không biết điều họ muốn. Họ chỉ có một “ý tưởng mông lung” về việc có giáo dục để cho họ có thể tìm được việc làm. Nhiều người coi giáo dục tương đương với bằng cấp cho nên theo đuổi bằng cấp trở thành mục đích tối hậu thay vì được giáo dục. Họ không muốn biết khác biệt giữa nghề nghiệp và việc làm do đó họ không biết cách phát triển kế hoạch nghề nghiệp hay đặt mục đích cho học tập của họ. Nhiều người lựa chọn lĩnh vực học tập dưới ảnh hưởng của gia đình, bạn bè bất kể liệu họ có đam mê về nó hay không. Để khuyến khích sinh viên học nhiều hơn về nghề nghiệp của họ, trường có thể tổ chức việc thăm viếng công ti địa phương, tới xưởng máy, hay mời ai đó từ công nghiệp tới và giải thích cho họ về các yêu cầu và nghề nghiệp trong khu vực nào đó. Phần lớn sinh viên đáp ứng tích cực với ý kiến của diễn giả công nghiệp bên ngoài hay các chuyến đi thực địa cho nên họ thấy được bên ngoài bốn bức tường của lớp học.

Ở châu Á, nhiều sinh viên đại học sống cùng bố mẹ họ. Họ không học việc sống độc lập vì mọi thứ họ cần đều được bố mẹ họ chăm nom cho, kể cả giáo dục của họ. Nhiều người vào đại học vì điều đó là được gia đình mong đợi và là sự tiếp tục từ trường tiểu học lên trung học và vào đại học. Họ không thấy giá trị của giáo dục đại học. Ngay cả khi họ tốt nghiệp, nhiều người vẫn tiếp tục ở cùng bố mẹ cho tới khi họ có gia đình riêng. Để khuyến khích sinh viên sống độc lập hơn, trường cần mời các cựu sinh viên trở lại trường chia sẻ kinh nghiệm của họ cho sinh viên. Cựu sinh viên là lực mạnh nhất có thể khuyến khích rất lớn tới sinh viên. Phần lớn sinh viên đáp ứng tích cực với việc nói chuyện với ai đó lớn hơn họ vài tuổi, người học ra từ cùng trường và học cùng môn học. Thỉnh thoảng, một email chia sẻ kinh nghiệm sống từ các sinh viên khoá trước với sinh viên hiện thời cũng có ích. Nhiều sinh viên thích học từ bạn bè, từ ai đó giống như họ thay vì từ những nhân vật có thẩm quyền như thầy giáo.

Nhiều sinh viên đại học không hiểu cách tổ chức và sắp ưu tiên các nhiệm vụ. Thỉnh thoảng họ để các nhiệm vụ tầm thường làm sao lãng họ khỏi những nhiệm vụ quan trọng hơn. Nhưng việc nhỏ hơn thường dễ hơn và nhang chóng đưa ra cảm giác hoàn thành. Điều thành vấn đề nhất vẫn không được làm cho nên nhiều người không làm những nhiệm vụ quan trọng. Họ không biết cách tái thu xếp thời gian của họ để đưa nhiều nỗ lực hơn hướng tới các nhiệm vụ quan trọng. Nếu họ không học cách làm ưu tiên hoá này nhanh chóng, họ sẽ không thành công. Để hỗ trợ cho sinh viên quản lí thời gian, điều có ích là trường dạy một môn học ngắn về kĩ năng mềm như “quản lí thời gian” và “làm ưu tiên hoá” cho mọi sinh viên và điều đó phải được lặp lại vài năm.

Nhiều sinh viên đại học thường cảm thấy chán và không biết phải làm gì với thời gian của họ. Đây là chỗ nhiều người học thói quen xấu và phần lớn các thói quen xấu là khó thay đổi. Nếu bỏ lớp, hay ngủ muộn là điều thông thường, họ sẽ không bao giờ đi xa trong học tập của họ. Ngày nay, có nhiều điều làm sao lãng, sinh viên hiếm khi đọc sách thêm nữa. Họ không biết cách đánh giá lịch sử, triết học, thơ ca, nghệ thuật và những thứ có thể làm giầu cho cuộc sống của họ. Họ hiếm khi đặt các mục đích thách thức cho bản thân mình mà chỉ trôi nổi từ hoạt động này sang hoạt động khác. Để khuyến khích sinh viên duy trì tập trung vào việc học tập của họ, các giáo sư cần duy trì chính sách nghiêm ngặt trong lớp về việc bỏ lớp. Thỉnh thoảng, điều quan trọng là có hội nghị với phụ huynh sớm trước khi vấn đề này trở nên tồi hơn. Phần lớn sinh viên đáp ứng tích cực với sách tốt hay bài báo hay được các giáo sư nhiệt tình giới thiệu, người sẽ thảo luận về các mối quan tâm khác bên ngoài lớp học.

Nhiều sinh viên có mơ ước lớn, nhưng phần lớn gặp khó khăn khi chuyển chúng vào thực tại. Họ không biết cách đặt mục đích và chiều hướng hay học cách vượt qua chướng ngại. Khi họ đối diện với bất kì cái gì khó khăn, họ có xu hướng né tránh nó thay vì đương đầu với nó. Thỉnh thoảng họ sẽ đổ lỗi cho nhà trường, giáo sư, chương trình nhưng không bao giờ đổ lỗi cho bản thân họ. Tôi đã thấy nhiều sinh viên phàn nàn rằng họ không thể tìm được việc làm bởi vì công ti thuê người yêu cầu cái gì đó mà họ không biết hay chưa bao giờ được dạy trong trường. Sinh viên cần biết rằng trong hầu hết mọi trường, có những cá nhân mạnh mẽ hơn, người có thể cho họ hướng dẫn và giúp họ phát triển kĩ năng mới. Có những sinh viên khác có thể khuyến khích họ bằng việc lắng nghe và trao đổi ý kiến. Cả thầy kèm, người tư vấn và bạn bè đều là các yếu tố quan trọng của môi trường đại học. Điều quan trọng là sinh viên tìm kiếm những yếu tố hỗ trợ này và tận dụng ưu thế của họ.

 

—-English version—-

 

Supporting your college students

Not all college students are motivated to learn. Many are still not sure about their education or what they are going to do in the future. These students expect the school to help them and provide them with some guidelines instead of discover it themselves. What they learn in the classroom depends on the teacher’s ability to motivate and guide them. To encourage students to become self-motivated learners, professors need to spend time explaining to them about career and job markets so they can set goals and direction for their learning. Most students respond positively to a well-organized course taught by an enthusiastic professor who has a genuine interest in students and what they learn.

Many college students are not interested in certain subject matter, they do not understand its usefulness, they lack the desire to learn. Many are not confidence enough to learn by themselves. They do not have the patience and the persistence to follow the guidance. Of course, as a young person, they are still in the process of maturity and not have the self discipline to understand the importance of education. To encourage students to interest in the subject, professors need to spend time explaining to them the benefits and the application of it in the industry. If they know the reason and what they need in order to apply what they learn in life, they may be more interest to learn than just a vague idea. Most students respond positively to a case study or an real life scenario taught by an enthusiastic professor who has a lot of working experience.

Most college students do not know what they want. They have only a “vague idea” about by having an education so they can find jobs. Many equate education with a degree so pursuing a degree become the ultimate goal instead of being educated. They do not know the difference between career and job therefore they do not know how to develop a career plan or set goal for their study. Many select a field of study under the influence of family, friends regardless whether they have any passion about it or not. To encourage students to learn more about their career, school can organize a visit to a local company, to a factory, or to invite someone from the industry to come and explain to them about the requirements and the career in certain area. Most students respond positively to opinion of an outside industry speakers or a field trip so they see beyond the four walls of the classroom.

In Asia, many college students are living with their parents. They have not learn to be independent since everything they need are being taking care by their parents, including their education. Many go to college because it is expected and it is the continuation from elementary school to high school and to college. They do not see the value of college education. Even when they graduates, many continue to stay with their parents until they have their own family. To encourage students to be more independent, school needs to invite alumni to return and share their experience with students. Alumni is the most powerful force that can motivate students greatly. Most students respond positively to a talk with someone few years older than them who came from the same school and study the same subject. Sometime, an email to share life experience from former students with current students is also helpful. Many students like to learn from friends, from someone like them rather than from an authority figure like teacher.

Many college student do not understand how to organize and prioritize tasks. Sometime they let trivial tasks distract them from more important ones. Smaller task are often easier and quickly offer a sense of accomplishment. What matters most is still not done so many failed the important tasks. They do not know how to rearrange their time to put more efforts toward the important one. If they do not learn this prioritization quick, they will not succeed. To support students to manage time, it is useful that school teach short course on soft-skills such as “Time management” and “Prioritization” for all students and it must be repeat every year.

Many college students often feel bored and do not know what to do with their time. This is where many learn bad habits and most bad habits are difficult to change. If cut class, or sleep late are common things. They will never go far in their study. Today, there are so many distractions, students rarely read books anymore. They do not know how to appreciate history, philosophy, poetry, arts and things that can enrich their life. They rarely set challenging goals for themselves but just float from one activity to another. To encourage students to stay focus on their learning, professors need to maintain a strict policy in class on missing class. Sometime, it is important to have conference with parents s early before the issue become worse. Most students respond positively to a good book or good article recommend by an enthusiastic professor who would discuss other interests outside of the classroom.

Lots of students have big dreams, but most have difficulty translating them into reality. They do not know how to set goals and direction or learn to overcome obstacles. When they face anything difficult, they tend to avoiding it rather than confronting it. Sometime they will blame the school, the professors, the program but never blame themselves. I have seen many students complain that they could not find jobs because the hiring company require something that they do not know or  never been taught in school. Students need to know that in almost any school, there are stronger individuals who can give them guidance and help them to develop new skills. There are other students who can motivate them by listening and exchanging ideas. Both mentors, counselors and friends are important elements of an university environment. It is important that students seek out these supporting elements and take advantage of them.