Lời khuyên khác về thị trường việc làm

Tôi đã nhận được nhiều email liên quan tới thị trường việc làm từ các blog trước đây. Một số trong các bạn viết rằng với thị trường tài chính đang khủng hoảng, mọi điều các bạn nghe thấy đều là cắt giảm chi phí, thải người và khoán ngoài nhưng tôi tiếp tục viết về nhiều việc làm công nghệ hơn và sự thiếu hụt người làm phần mềm trên khắp thế giới.  Nhiều người đã hỏi việc làm đó ở đâu và việc làm nóng trong khu vực phần mềm là gì trong tương lai gần.

Trong blog trước đây, tôi đã viết rằng tôi tìm thấy trên 40,000 việc làm phần mềm trên internet (Dice.com) trong vòng nửa giờ cho nên nếu bạn tìm việc thì đó là chỗ tốt để bắt đầu. Từ nghiên cứu đại học gần đây, tôi thấy rằng trong năm ngoái số việc làm được liệt kê trên internet là 70,000 việc làm phần mềm mọi tháng nhưng năm nay chỉ còn là 40,000 việc làm phần mềm được liệt kê một tháng cho nên có sự sụt giảm trong cơ hội việc làm nhưng dựa trên thông tin này thì một số công ti vẫn đang thuê người. Tất nhiên nếu bạn nhìn cẩn thận vào mô tả việc, bạn sẽ thấy rằng họ đang thuê những người có kĩ năng nào đó, đặc biệt là tổ hợp của kĩ năng kĩ thuật và doanh nghiệp. Một số việc yêu cầu nhiều năm kinh nghiệm trong đó sinh viên đã tốt nghiệp có thể không có. Ngay cả những người có nhiều năm kinh nghiệm cũng có thể thấy rằng họ phải nâng cấp kĩ năng của mình để làm việc trong thị trường việc làm ngày nay bởi vì công nghệ bao giờ cũng thay đổi. Điều họ biết vài năm trước đây có thể đã lạc hậu rồi. Khi tôi nhìn vào những việc này, tôi thấy rằng nhiều việc được liệt trong miền kinh doanh rộng như khách sạn, bệnh viện, và nhà máy, và không có công ti phần mềm. Đại đa số trong đó yêu cầu những người có thể thiết kế hệ thống với nhiều tích hợp phần cứng và phần mềm và an ninh dữ liệu. Đây là những kĩ năng không được dạy trong chương trình máy tính chính qui.

Bạn tôi, người làm việc ở bệnh viện, bảo tôi rằng trong vòng năm năm tới, tất cả các bệnh viện sẽ phải tự động hoá hệ thống của họ cho nên sẽ có nhu cầu cao trong khu vực quản lí hệ thông tin hội tụ vào chăm sóc sức khoẻ. Những việc làm này sẽ yêu cầu các kĩ năng trong cơ sở dữ liệu, khai phá dữ liệu và tin tức doanh nghiệp để ghi lại, lưu giữ, lưu trữ, cập nhật và tìm bản ghi bệnh nhân cho nên việc quản trị cơ sở dữ liệu sẽ là việc làm rất nóng. Với thiếu hụt hiện nay trong công nghiệp phần mềm, công nghiệp chăm sóc sức khoẻ sẽ phải thuê nhiều công nhân quản lí hệ thông tin từ nước ngoài như Ấn Độ, Philippines và Trung Quốc.  Đây là việc làm mức đầu vào cho nên chúng có vẻ rất được ưa chuộng cho sinh viên tốt nghiệp hơn là những người có nhiều kinh nghiệm bởi vì họ sẽ phải cung cấp đào tạo thêm và chứng nhận cho những người làm việc trong bệnh viện. Khi ngành công nghiệp chăm sóc sức khoẻ tiếp tục tăng trưởng nhanh chóng trong năm tới mười năm tiếp, sẽ có nhiều việc làm hơn liên quan tới ngành công nghiệp này như y tá, quản trị bệnh viện, và an ninh mạng.

Theo dữ liệu từ Phòng thống kê lao động thuộc Bộ Lao động Mĩ, tỉ lệ sử dụng nhân công đối với công nhân phần mềm là quãng 3.6% năm 2008 rất thấp so với các lĩnh vực khác. Trong khi khoán ngoài rõ ràng có tác động vào việc thuê người nào đó nhưng phần lớn các công ti có tham gia vào nghiên cứu này của chính phủ đều chỉ ra rằng họ đang thuê ít người lập trình máy tính mà nhiều kĩ sư phần mềm và chuyên viên hệ thông tin để đáp ứng nhu cầu của họ. Phần lớn các công ti đều coi lập trình và kiểm thử là những kĩ năng có thể dễ dàng được khoán ngoài nhưng kĩ nghệ phần mềm được cần tới để kiến trúc và thiết kế các hệ thống ứng dụng và chuyên viên hệ thông tin như quản lí rủi ro, quản lí an ninh và tích hợp hệ thống là bản chất để giữ cho doanh nghiệp vận hành hiệu quả.

Cho nên kĩ năng và việc làm nào sẽ có nhu cầu nhiều nhất? Theo nhiều nghiên cứu, đây là những kĩ năng được yêu cầu cao trong mười năm tới:

1)          Kiến trúc sư doanh nghiệp. Một trong những ưu tiên hàng đầu của nhiều công ti vẫn còn là hợp lí hoá, hợp nhất và đơn giản hoá kết cấu nền của họ. Việc tạo ra kiến trúc và các chuẩn toàn công ti sẽ yêu cầu kiến trúc sư doanh nghiệp và giữ yêu cầu này ở mức cao trong tương lai thấy trước được.

2)          Người phân tích doanh nghiệp. CNTT thành vấn đề khi nó được gióng thẳng với doanh nghiệp và hỗ trợ cho các mục tiêu chiến lược doanh nghiệp. Chìa khoá cho việc đưa tới nhất quán giá trị từ đầu tư vào CNTT là cán bộ phân tích doanh nghiệp xuất sắc và người quản lí mối quan hệ – những cá nhân này di chuyển thoải mái giữa doanh nghiệp và công nghệ. vai trò này yêu cầu các kĩ năng và thái độ về bán, tư vấn giải pháp.

3)          An ninh. Chuyên viên an ninh sẽ vẫn còn là nhu cầu rất cao, đặc biệt với những người có chứng chỉ CISSP và/hoặc CISM/CISA. Các chứng chỉ này, được thừa nhận bởi Liên doàn xác nhận an ninh hệ thông tin quốc tế có danh tiếng cao – International Information Systems Security Certification Consortium – và Hiệp hội kiểm định và kiểm soát hệ thông tin – Information Systems Audit and Control Association, tương ứng, đảm bảo rằng sự thịnh vượng của việc thuê người có nhiều kinh nghiệm và phơi bầy ra đa dạng vấn đề an ninh. Việc phơi bầy an ninh liên quan tới các sự vụ biểu thị cho một trong những rủi ro doanh nghiệp lớn nhất, và việc xây dựng kết cấu nền, hệ thống và qui trình CNTT không tì vết là mấu chốt.

4)          Dịch vụ Web. Các ứng dụng thế hệ tiếp sẽ được xây dựng trên kiến trúc dịch vụ Web. Nhiều cá nhân với kinh nghiệm và chứng chỉ về SOAP, XML, .NET, sẽ được cần tới, với nhu cầu có thể bỏ xa cung cấp, đặc biệt trong vài năm tới.

5)          Linux/nguồn mở. Linux và lực lượng lớn nguồn mở sẽ không dừng lại. Phong trào nguồn mở thu được đà mọi ngày và ngày càng nhiều sản phẩm đi theo con đường nguồn mở. Khối lượng đầu tư và vốn trí tuệ đang được đổ vào phong trào nguồn mở là chưa hề có trước đây.

6)          Lập trình mau lẹ Agile. Xấp xỉ hai phần ba các tổ chức lớn đang chấp nhận hình thức nào đó của các qui trình mau lẹ cho nỗ lực phát triển ứng dụng nội bộ của họ.  Những cá nhân đã bao quát được các qui trình này và có nghiệm trực tiếp sẽ có được nhu cầu lớn.

7)          Tin tức doanh nghiệp /Phân tích cơ sở dữ liệu. Công ti đã thu thập dữ liệu khách hàng và thị trường trong nhiều năm và đã chất đống các cơ sở dữ liệu khổng lồ. Sự hội tụ bây giờ là vào việc biến tất cả những dữ liệu đó thành tri thức và dùng nó để làm tăng thu nhập, nắm bắt thị phần nhiều hơn, và cải tiến tính sinh lời. Cần tri thức chuyên gia cùng tin tức doanh nghiệpvà công cụ phân tích để hoàn thành công việc này, và những kĩ năng này sẽ có nhu cầu cao.

8)          Mô hình hoá qui trình doanh nghiệp. Ưu thế cạnh tranh cùng CNTT được xây dựng quanh các qui trình doanh nghiệp mới ngày càng phức tạp và được tái kĩ nghệ. Khả năng mô hình hoá nhanh chóng và tự động hoá các qui trình doanh nghiệp đang trở thành tuyệt đối cần thiết cho tổ chức CNTT, và những người có kĩ năng và kinh nghiệm làm các nhiệm vụ này hiện đang không được cung cấp đủ.

 

—-English version—-

 

Another advice on the job market

I have received several emails regarding the job market from my previous blogs. Some of you wrote that with the financial market in crisis, all you hear are cutting costs, layoffs and outsourcing but I continue to write about more technology jobs and shortage of software people all over the world.  Many asked where jobs are for this year and what the hot jobs in the software area are in the near future.

In my previous blog, I wrote that I found over 40,000 software jobs on the internet (Dice.com) within half an hour so if you are looking for work that would be a good place to start. From recent university study, I found that last year the number of jobs listed on the internet was 70,000 software jobs every month but this year it is only 40,000 software jobs listed a month so there is a declining in jobs opportunity but based on this information some companies are still hiring. Of course if you look carefully in the job descriptions, you will find that they are hiring people with certain skills, especially a combination of technical and business skills. Some jobs require many years of experiences in which graduated students may not have. Even people with years of experience may find that they must upgrade their skills in order to work in today’s job market because technology always changes. What they know several years ago many be obsolete already. As I look into these jobs, I found that many are listed in a wide range of businesses like hotels, hospitals, and factories, and not software companies. A majority of them require people who can architect a system with a lot of hardware-and-software integration and data security. These are skills that are not taught in regular computer science programs.

My friend, who works in hospital, told me that within the next five years, all hospitals will have to automate their systems so there will be high demand in the area of information system management focusing on healthcare. These jobs will require skills in Database, Data mining and Business Intelligence to record, store, archive, update and search patient records so Database administration will be a very hot jobs. With the current shortage in the software industry, healthcare industry will have to hire a lot of information system management workers from foreign countries like India, Philippines and China.  These are entry-level jobs so they will look very favorably at graduate students rather than people with a lot of experiences because they will have to provide additional trainings and certifications for them to work in hospital. As the health-care industry continues to grow quickly in the next five to ten years, there will be more jobs relate to this industry such as nursing, hospital administration, and network security.

According to data from the U.S. Department of Labor’s Bureau of Labor Statistics, the employment rate for software workers is about 3.6% in 2008 which is very low as compare with other fields. While outsourcing is clearly having an effect on some hiring but most companies participated in this government study indicated that they are hiring less computer programmer but more software engineer and information systems specialist to meet their needs. Most companies considered programming and testing are skills that can easily be outsourced but software engineering are needed to architect and design applications systems and information system specialist such as risk management, security management and system integration are essential to keep the business running efficiently.

So what skills and jobs will be the most in demand? According to several studies, these are the high demand skills in the next ten years:

1)          Enterprise architects. One of the top priorities for many companies remains rationalizing, consolidating, and simplifying their infrastructures. Creating an enterprise wide architecture and standards will require enterprise architects and keep demand for them high for the foreseeable future.

2)          Business analysts. IT does matter when it is aligned with the business and supports strategic business objectives. Key to consistently deriving value from IT investments is a cadre of top-notch business analysts and relationship managers — those individuals who comfortably move between business and technology. This role requires solution selling, consulting skills, and attitudes.

3)          Security. Security specialists will remain in very high demand, especially those with CISSP and/or CISM/CISA certifications. These certifications, administered by the highly respected International Information Systems Security Certification Consortium and the Information Systems Audit and Control Association, respectively, ensure that prospective hires have extensive experience and exposure to a wide variety of security issues. Exposure to security related incidents represents one of the largest business risks, and building bulletproof IT infrastructures, systems, and processes is critical.

4)          Web services. Next-generation applications will be built on Web services architecture. Many individuals with SOAP, XML, .NET, experience and certifications will be needed, with demand likely to outstrip supply, especially during the next several years.

5)          Linux/open source. The Linux and open source juggernaut will not be stopped. The open source movement gains momentum every day as more and more products go the open source route. The amount of investment and intellectual capital that is being poured into the open source movement is unprecedented.

6)          Agile programming. Approximately two-thirds of large organizations are adopting some form of agile processes for their internal applications development efforts.  Those individuals who have embraced these processes and have hands-on experience will be in great demand.

7)          Business intelligence/Database analysis. Companies have been collecting customer and market data for years and have amassed huge databases. The focus now is on turning all of that data into knowledge and using it to increase revenues, capture more market share, and improve profitability. It takes expertise with business intelligence and analytic tools to accomplish this, and these skills will be in high demand.

8)          Business process modeling. Competitive advantage with IT is built around re-engineered or increasingly complex new business processes. The ability to quickly model and automate business processes is becoming an absolute necessity for IT organizations, and people with the skills and experience to do these tasks are in short supply.