Cải tiến bản thân bạn

Nhiều người phát triển phần mềm đổi việc làm vì lương cao hơn. Họ tin rằng họ xứng đáng được lương tốt hơn vì thị trường sẵn lòng trả thêm cho họ. Tuy nhiên, một số người tin rằng họ rất giỏi và cứ đòi hỏi thêm nữa, nếu không họ sẽ đổi việc làm. Thay vì biết bản thân mình, họ bị mù quáng bởi việc theo đuổi tiền của họ. Họ quên mất về tri thức, kĩ năng và năng lực để thực hiện và họ thường tranh cãi rằng họ là giỏi nhất để phán xét họ xứng đáng được bao nhiêu.

Có một khảo cứu của Ts. Collins đã tiến hành vài năm trước mà tôi muốn chia sẻ với các bạn. Trong khảo cứu này, Ts. Collins đã tiến hành trong một công ti phần mềm lớn bằng việc cho phép mọi người phát triển xác định lương riêng của họ.

Tháng đầu tiên mọi người đều chọn lương riêng của họ nhưng con số này được giữ riêng tư. Bằng việc kiểm điểm kết quả con số với đánh giá của người quản lí, Ts. Collins thấy rằng người giỏi nhất tự trả cho họ ít hơn họ có thể được. Người trung bình và dưới trung bình trả cho họ nhiều hơn. Công ti trả cho lương được gợi ý đó dường như không có gì xảy ra và điều đó dường như làm cho mọi người rất sung sướng.

Tháng sau công ti lập ngân sách toàn bộ cho lương và lặp lại cùng khảo cứu, ngoại trừ việc lần này mọi nhân viên đều phải đệ trình lương đề nghị của họ cho từng người khác để có ý kiến bình luận. Thành viên tổ không thể chấp nhận hay bác bỏ lương này, chỉ được đưa ra lời bình luận. Khi mọi sự được thực hiện, tổng tất cả các lương chỉ hơi quá ngân sách. Theo giám định kĩ hơn công ti thấy rằng chỉ một người được trả lương quá cao dựa trên lương của đồng nghiệp anh ta, cùng kĩ năng và phẩm chất tương tự. Người này đã không nghe ý kiến của bạn trong tổ người đã bảo anh ta là anh ra trả lương quá cho bản thân mình. Sau khi được thông tin này, anh ta lập tức giảm lương của mình và nhóm đáp ứng ngân sách của họ.

Ts. Collins lặp lại khảo cứu này ở ba mươi tư công ti phần mềm khác. Mỗi lần, kết quả này đều rất tương tự. Ông ấy kết luận: “Những người nghĩ họ bị trả thấp có lẽ không giỏi lắm về điều họ làm. Những người nghĩ họ được trả quá có lẽ là khá tốt và các thành viên tổ là người phán xử tốt nhất cho kĩ năng và khả năng của người khác.” Ts. Collins gợi ý rằng công ti đã phát triển “kiểm điểm 360%” cho nên các thành viên tổ có thể đánh giá lẫn nhau dựa trên cơ sở lương của họ trên thông tin đó thay vì để người quản lí ra quyết định.

Ông ấy nói với những người phát triển: “Người giỏi nhất có thể phán xét bạn là thành viên tổ của bạn. Người làm việc với bạn trên cơ sở hàng ngày. Nếu mọi người nghĩ bạn năng nổ, đó là lúc lấy cái nhìn nghiêm chỉnh về phong cách cá nhân của bạn. Nếu mọi người ở chỗ làm việc nghĩ bạn lười, đó là lúc lấy cái nhìn nghiêm chỉnh vào hành vi làm việc của bạn. Nếu mọi người ở chỗ làm việc nghĩ bạn bất tài, đó là lúc lấy cái nhìn nghiêm chỉnh vào kĩ năng và khả năng của bạn. Thành viên tổ của bạn là máy chụp hình nhìn thấy bạn như bạn vậy. Họ có thể thấy năng lực của bạn trong viết mã, giải quyết với căng thẳng, trao đổi ý tưởng, viết rõ ràng, và nhiều điều là mấu chốt cho việc làm của chúng ta như người phát triển. Nếu bạn không dùng họ như một nguồn lực, bạn đang bỏ qua một công cụ mạnh có thể giúp bạn cải tiến cả năng lực kĩ thuật và phi kĩ thuật của bạn.”

Nếu bạn quan tâm tới cải tiến bản thân mình, hãy hỏi thành viên tổ của bạn họ nghĩ gì về năng lực của bạn. Đừng chỉ hỏi về kĩ năng phát triển của bạn, mà cả kĩ năng viết, phong cách liên con người, khả năng giải quyết với căng thẳng, v.v. Yêu cầu họ trung thực vì bạn muốn cải tiến bản thân mình. Đừng bực dọc, đừng đề phòng, bạn cần sự hỗ trợ chân thành để là người phát triển phần mềm giỏi nhất.

 

—-English version—-

 

Improving yourself

Many software developers change jobs for higher salary. They believe that they deserve better as the market is willing to pay them more. However, some believe that they are very good and keep asking for more, if not they will change job. Instead of knowing themselves, they are blinded by their pursue of money. They forget about the knowledge, the skill and the ability to perform and they often argue that they are the best to judge on how much they worth.

There was a study by Dr. Collins conducted few years ago that I wanted to share with you. In this study, Dr. Collins conducted in a large software company by allowed developers to determine their own salaries.

The first month everyone chose their own salary but the amount numbers were kept private. By reviewing the number results with the evaluation of managers, Dr. Collins found that the best people paid themselves less than they could. The average and below average people paid themselves more. The company paid the suggested salaries like nothing has happened and it seemed people were very happy.

The next month the company set a total budget for the salaries and repeated the same study, except this time all employees had to submit their proposed salaries to each others for comment. Team member cannot approve or reject the salary, only provide comment. When everything was done, the sum of all salaries was only slightly over budget. Upon closer inspection the company found that only one person was highly overpaid based on the salaries of his colleagues with similar skills and qualifications. This person had not listened to the comment of his teammates who had told him he was overpaying himself. After being informed of this, he immediately reduced his salary and the group met their budget.

Dr. Collins repeated this study at thirty four other software companies. Each time, the results were very similar. He concluded: “People who think they are underpaid are probably not very good at what they do. People who think they are overpaid are probably pretty good and team members are the best judge of each other’s skills and abilities.” Dr. Collins suggested that company developed a “360% review” so team members can evaluate each other then base their salary on that information instead of let managers make decision.

He told the developers: “The best person who can judge you is your team members. People who work with you on a daily basis.If everyone thinks you are aggressive, it is time to take a serious look at your personal style. If everyone at work thinks that you are lazy, it is time to take a serious look at your working behavior. If everyone at work thinks you are incompetent, it is time to take a serious look at your skills and abilities. Your team members are the camera that see you as you are. They can see your ability to write code, deal with stress, communicate ideas, write clearly, and many things that are critical to our jobs as software developers. If you are not using them as a resource, you are overlooking a powerful tool that can help you improve both your technical and non-technical abilities.”

If you are interested in improving yourself, ask your team members what they think of your abilities. Not just your development skills, but your writing skills, interpersonal style, ability to deal with stress, etc…Ask them to be honest because you want to improve yourself. Do not get angry, do not be defensive, you need their honest support to be the best software developer.