Trẻ em và việc đọc

Một thầy giáo viết cho tôi: “Tôi là một thầy giáo trường tiểu học. Tôi biết rằng công nghệ sẽ làm thay đổi nhiều thứ và tôi lo nghĩ về học sinh của tôi. Tôi nên cho học sinh và phụ huynh của họ lời khuyên nào để giúp họ học nhiều hơn và lớn lên thành công? Xin thầy lời khuyên.”

 

Đáp: Khi tôi nghĩ về kĩ năng đã giúp tôi trong cuộc sống của tôi, đó là đam mê đọc. Khi tôi còn trẻ, tôi thích đọc sách qua đó tôi đã biết được nhiều điều. Tôi nghĩ mọi trẻ em đều phải đọc nhiều hơn điều nhà trường yêu cầu. Ở mức tiểu học, lời khuyên của tôi với các thầy cô là khuyến khích học sinh phát triển đam mê đọc vì đó là cách tốt nhất để phát triển kĩ năng tự học và chung cuộc trở thành người học cả đời.

Sách nên là nguồn quan tâm chính cho mọi học sinh vì chúng sẽ tìm thấy điều chúng thích và liên tục học thêm. Thầy cô giáo và bố mẹ nên giúp chúng tìm ra mối quan tâm riêng của chúng bằng việc cho phép chúng đọc nhiều sách nhất có thể được. Sách cho phép trẻ em thám hiểm nhiều thứ và làm giầu cho cuộc sống của chúng với những cuộc phiêu lưu, tri thức khoa học, và ngay cả nghề nghiệp. Khi tôi còn đi nhà trẻ, tôi đã muốn thám hiểm để tìm khủng long rồi đến năm lớp ba, tôi muốn là thầy giáo vì tôi nhìn tới nhiều người trong số họ và ngưỡng mộ họ. Ngày nay có nhiều sách sẵn có cho trẻ nhỏ và tôi khuyến khích các bố mẹ để cho chúng truy nhập vào nhiều chủ điểm nhất có thể được. Trong tương lai gần, mọi học sinh đều cần biết ít nhất một ngoại ngữ cho nên để học sinh tiểu học bắt đầu đọc sách song ngữ có thể giúp chúng học ngoại ngữ nữa.

Ba thế kỉ trước, triết gia Joseph Addison đã viết: “Việc đọc dành cho tâm trí như tập thể dục dành cho thân thể.” Ngày nay khoa học hiện đại đã chứng minh rằng việc đọc làm tăng luồng máu lên não và làm tăng kết nối thần kinh, điều thường được liên kết với trí nhớ và thông minh. Độ tuổi giữa ba và bẩy là thời gian não của trẻ em đang phát triển cho nên để chúng đọc nhiều có thể có ưu thế lớn cho việc học của chúng về sau. Vào độ tuổi này, trẻ em cũng phát triển năng lực nói đầy đủ và việc đọc có thể cải thiện kĩ năng trao đổi nói chuyện của chúng vì nó làm tăng vốn từ vựng và tri thức về cách dùng đúng các từ mới, và nói lưu loát rõ ràng điều chúng muốn nói. Tri thức chúng thu được từ việc đọc cũng cho chúng nhiều điều để nói chuyện với những người khác. Trẻ em đọc nhiều thưởng có nhiều ý nghĩ sâu sắc hơn trong đối thoại của chúng khi so sánh với những trẻ ít đọc.

Khi trẻ em đọc, não của chúng hấp thu nhiều từ vựng và đánh vần. Những từ mới xuất hiện trong hoàn cảnh tự nhiên và chúng có thể suy diễn nghĩa từ những từ xung quanh, trong khi ghi dấu ấn trực quan lên việc đánh vần của chúng để nhớ lại chính xác. Ngày nay nhiều trẻ em không đọc mấy nhưng dùng phương tiện công nghệ như trò chơi video, và phát triển thói quen xấu về việc có thông tin tức khắc, khoảng chú ý của chúng thu ngắn lại và giận dữ thường tăng lên, điều tạo ra hành vi xấu. Việc đọc cuốn sách buộc chúng tập trung và chăm chú vào chi tiết thì bộ não của chúng hình thành nên kết nối sâu và tập trung, điều dẫn chúng tới việc phát triển kiên nhẫn hơn và bình thản hơn nhiều.

Là thầy cô giáo, lời khuyên tốt nhất bạn có thể cho trẻ em và bố mẹ chúng là khuyến khích chúng đọc nhiều hơn và phát triển thói quen đọc tốt.

 

—English version—

 

Children and Reading

A Teacher wrote to me: “I am a teacher in elementary school. I know that technology will change many things and I am worried about my students. What advice should I give to my students and their parents to help them learn more and grow up successfully? Please advise.”

 

Answer: When I think about the skill that has helped me in my life, it is my passion for reading. Since I was young, I love to read books where I learned many things. I think all children must read more than the school requires. At the elementary level, my advice for teachers is to encourage children to develop a passion for reading as it is the best way to develop the skill of self-learning and eventually become lifelong learners.

Books should be the main source of interest for all children as they will find what they like and continue to learn more. Teachers and parents should help them find their own interest by allowing them to read as many books as possible. Books allowing children to explore many things and enrich their lives with adventures, scientific knowledge, and even careers. When I was in kindergarten, I wanted to be an explorer to find dinosaurs then by the third grade, I wanted to be a teacher as I looked up to many of them and admire them. Today there are so many books available for young children and I encourage parents to get them access to as many topics as possible. In the near future, every student needs to know at least one foreign language so having elementary students begin to read bilingual books can help them to learn a foreign language too.

Three centuries ago, the philosopher Joseph Addison wrote: “Reading is to the mind what exercise is to the body.” Today modern science has proved that reading increases the blood flow to the brain and increases neuron connectivity which is often associated with memory and intelligence. The age between three to seven is the time where children’s brain is developing so having them read more could have a significant advantage to their learning later. At that age, children also developing their ability to speak fully and reading can improve their conversational skills as it increases their vocabulary and knowledge of how to correctly use new words, and clearly articulate what they want to say. The knowledge they gain from reading also gives them lots to talk about with others. Children who read more often have much deeper and more thoughtful in their conversation as compared to children who read less.

When children read, their brain absorbs a lot of vocabulary and spelling. New words appear in their natural context and they can deduce meaning from the surrounding words, while visually imprinting their spelling for accurate recall. Today many children do not read much but use other technology media such as video games, and develop a bad habit of having instant information, their attention spans are getting shorter and their anger often increases which create bad behavior. Reading a book forces them to focus and pay attention to the detail then their brain forms deep connections and concentration which lead them to develop more patience and much calmer.

As a teacher, the best advice you can give to your children and their parents is to encourage them to read more and develop a good reading habit.