Tương lai là trong tay chúng ta

Có nhiều ý kiến về cuộc Cách mạng công nghiệp thứ tư và tác động của nó lên các nước. Một số người tin rằng tác động này sẽ nghiêm trọng cho các nước đã phát triển như Mĩ, các nước châu Âu, Nhật Bản, hay Trung Quốc hơn là các nước Đông Nam Á, hay các nước châu Phi. Đó là sai lầm vì cuộc cách mạng này sẽ tàn phá các nước đang phát triển nhiều hơn, vì nhiều nước không được chuẩn bị cho nó.

Tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp thứ tư có thể được định nghĩa là ở Vận tốc nơi tác động xảy ra rất nhanh, thường với tốc độ của Internet. Ở Phạm vi mà nó tác động là mọi ngành công nghiệp, mọi doanh nghiệp cả lớn và nhỏ, trên khắp thế giới. Và ở Xã hội nơi nó tác động tới mọi người, mọi mức, cả giầu và nghèo, bất kể họ làm việc gì. Sự kiện là nhiều phát kiến công nghệ như Tính toán mây, Intenet mọi vật, Trí khôn nhân tạo, Robotics, kĩ nghệ nano, in 3 D, Xe hơi và xe tải tự lái, Phân tích dữ liệu lớn v.v đã có ở đây và đã phá huỷ nhiều thứ.

Chẳng hạn, không lâu trước đây, xe tự lái là chuyện khoa học viễn tưởng, ngày nay nó là thực tại. Không lâu trước đây, robots khôn có thể làm nhiều thứ chỉ xảy ra trong phim ảnh, ngày nay nó là thực tại. Không lâu trước đây, lao động chi phí thấp là nhân tố kinh tết then chốt nhưng ngày nay tự động hoá và robotics là ưu thế kinh tế. Không lâu trước đây, khoán ngoài là chiến lược kinh doanh, nhưng ngày nay việc chuyển các cơ xưởng trở về nhà để tự động hoá là điều tốt nhất để làm tăng lợi nhuận. Ngày nay các công ti như Uber, DiDi, Grabs đang phá huỷ ngành công nghiệp vận tải và đẩy các tài xế taxi và xe tải ra khỏi việc làm. Chẳng mấy chốc với xe hơi và xe tải tự lái, nhiều tài xế con người cho những công ti này cũng sẽ ra khỏi việc làm. Nếu bạn nhìn thêm nữa, Uber mới chỉ là công ti 5 năm tuổi và Didi và Grab trẻ hơn nhiều. Làm sao một công ti khởi nghiệp 5 năm tuổi dễ dàng phá huỷ ngành công nghiêp già hàng trăm năm như điều đó? Nếu bạn nhìn lại lịch sử, phải mất trên 100 năm cho điện thay thế hơi nước làm nguồn năng lượng. Phải mất trên 50 năm để điện thoại thay thế điện tín. Nhưng chỉ mất không đầy 10 năm cho robots thay thế nhiều người trong khu vực chế tạo và chỉ mất 5 năm cho văn phòng thông minh thay thế con người. Một nhà kinh tế viết: “Tôi có thể thấy cơn sóng thần công nghệ đang kéo tới nhưng những người trên bãi biển vẫn đang hội hè mà không biết rằng mạng sống của họ đang lâm nguy. Cuộc cách mạng công nghiệp thứ tư sẽ phá huỷ nhiều nền kinh tế và xã hội nhanh chóng hơn phần lớn mọi người nghĩ. Sẽ có thất nghiệp đại trà và hỗn độn điều sẽ lật đổ nhiều chính phủ và tàn phá xã hội.”

Nếu chúng ta hiểu tác động của Vận tốc, Phạm vi và Xã hội, chúng ta cần có hành động ngay bằng việc chuẩn bị cho mọi người về những việc làm của tương lai. Trong thế giới được dẫn lái bằng công nghệ này, chúng ta cần có lực lượng lao động giỏi kĩ thuật bằng việc thay đổi hệ thống giáo dục nhanh chóng đáp ứng cho thách thức này. Hiện thời, sự không khớp giữa điều xã hội cần và điều nhà trường đang dạy là tồi tệ cho mọi người. Chúng ta không thể đứng im với thất nghiệp cao, thiệt hại kinh doanh nghiêm trọng, nền kinh tế tăng trưởng chậm trong khi các nước khác đanh tiến bộ nhanh chóng và chiếm ưu thế trên nhược điểm của chúng ta. Nếu chúng ta muốn tiến bộ công nghệ làm lợi cho mọi người, chúng ta cần thay đổi hệ thống giáo dục bằng việc đào tạo lại mọi thầy cô giáo và liên tục cập nhật chương trình đào tạo để cho các thế hệ tương lai của chúng ta có thể chuẩn bị đối phó với thay đổi này.

Việc cải tiến giáo dục nên là nỗ lực toàn xã hội, không chỉ những người đang làm việc trong ngành giáo dục. Lần này mọi gia đình nên yêu cầu rằng con cái họ, từ nhà trẻ tới đại học, phải có được chương trình đào tạo tốt nhất có thể được, để cho mọi người tốt nghiệp, trong mọi lĩnh vực, đều được chuẩn bị tốt cho việc làm của tương lai. Nếu chúng ta có thể hình dung thay đổi này mà sẽ xảy ra trong vài năm tới khi con cái chúng ta ở trường tiểu học không còn cần phải ghi nhớ công thức toán học mà dùng máy tính bảng của chúng để giải phương trình phức tạp. Cứ tưởng tượng trong vài năm nữa, các học sinh trung học của chúng ta không lo nghĩ về việc đỗ bài kiểm tra mà viết chương trình cho máy in 3D để in ra các cấu phần điện tử cho robot của họ hay thiết kế các app di động cho điện thoại thông minh của họ. Cứ tưởng tưởng các sinh viên đại học sẽ sớm làm việc trên các thuật toán phức tạp để tự động hoá các máy móc trong cơ xưởng và thiết kế các giải pháp để cải tiến tính hiệu quả doanh nghiệp. Cứ tưởng tượng trong vài năm nữa, có văn hoá khởi nghiệp sôi nổi trong mọi người của các thành phố nơi hàng trăm công ti đang được tạo ra với hàng trăm nghìn kĩ sư làm việc cùng nhau để giải quyết các vấn đề toàn thế giới. Cứ tưởng tượng nhiều công ti đang đầu tư vào đào tạo lại nhân viên của họ để cho họ có thể có năng suất hơn và đóng góp cho lợi nhuận của công ti.

Cuộc cách mạng công nghiệp thứ tư là ở đây và nhiều thứ nữa sẽ sớm xảy ra nếu chúng ta không được chuẩn bị. Thay đổi hay không là chọn lựa của chúng ta vào lúc này. Chúng ta có thể tiếp tục tranh cãi và dành nhiều thời gian hơn vào các cuộc họp để tìm giải pháp tốt nhất hay chúng ta có thể lấy hành động bằng việc đào tạo lại cho các thầy cô giáo về công nghệ để cho họ có thể giáo dục học sinh của họ nhanh chóng và chuẩn bị cho học sinh với thách thức phía trước. Tương lai là trong tay chúng ta.

 

—English version—

 

The future is in our hand

There are many different opinions about the Fourth Industrial Revolution and its impact on countries. Some people believe that the impact would be severe to developed countries like the U.S. European countries, Japan, or China  than South-East Asia, or African countries. That is a mistake because this revolution will be more devastating to developing countries because many are not prepared for it.

The impacts of the Fourth Industrial Revolution can be defined as Velocity where impact happens very fast, often at the speed of the Internet. Scope where it impacts all industries, all businesses both large and small, all over the world. and Society where it impacts all people, all levels, both rich and poor, regardless of what job they do. The fact is many technology innovations like Cloud Computing, Intenet of Thing, Artificial Intelligence, Robotics, Nanoengineering, 3 D printing, Self-driving cars and trucks, Big data analytics  etc. are here and disrupting many things already.

For example, not long ago, a self-driving car is a science fiction story, today it is a reality. Not long ago, smart robots that can do things only happened in movies, today it is a reality. Not long ago, low-labor-cost is a key economic factor but today automation and robotics are the economic advantages. Not long ago, outsourcing is a business strategy, but today moving factories back home to automate is the best thing to increase profit. Today companies like Uber, DiDi, Grabs are disrupting the transportation industry and push taxi and truck drivers out of a job. Soon with self-driving cars and trucks, many human drivers for these companies will be out of a job too. If you look further, Uber is only 5 years old company  and Didi and Grab are much younger. How could a 5 years old startup easily destroy a hundred years old industry like that? If you look back in history, it took over 100 years for electricity to replace steam as the source of energy. It took over 50 years for the telephone to replace the telegraph. But it only takes less than 10 years for robots to replace many people in the manufacturing sector and it only takes 5 years for smart office software to replace people. An economist wrote: “I can see the technology tsunami is coming but people on the beach is still partying without knowing that their lives are in danger. The fourth industrial revolution will destroy many economies and societies quicker than most people think. There will be massive unemployment and chaos which will topple many governments and devastate societies.”

If we understand the impacts of Velocity, Scope, and Society we need to take action right away by prepare people for the jobs of the future. In this technology-driven world, we need to have a strong technical workforce by changing the education system quickly to meet this challenge. Currently, the mismatch between what the society needs and what the school is teaching is bad for everybody. We cannot stand still with a high unemployment, severe business damages, slow growth economy when other countries are rapidly advancing and take advantage of our weaknesses. If we want the advance of technology to benefit everyone, we need to change the education system by re-train every teacher and continuously upgrade our training program so our future generations can prepare to deal with this change.

Improving the education should be a whole-society effort, not just people who work in education. This time every family should demand that their children, from kindergarten to college, to get the best training program possible , so that every graduate, in every field, is well prepared for the job of the future. If we can imagine the change that will happen in the next few years when our children in elementary school are no longer need to memorize math formulas but using their tablets to solve complex equations. Just imagine in a few more years, our high school students do not worry about passing tests but write a program for the 3D printer to print out electronic components for their robots or design mobile apps for their smartphone. Just imagine soon our college students are working on complex algorithms to automate machines in factories and design solutions to improve business efficiency. Just imagine in a few more years, there is a vibrant startup culture in every one of our cities where hundreds of companies are being created with hundred thousands of engineers working together to solve worldwide problems. Just imagine many companies are investing in the re-training of their employees so they can be more productive and contribute to the profits of the companies.

The fourth industrial revolution is here and more things will happen soon if we are not prepared. To change or not is our choice at this time. We can continue the debate and spending more time in meetings to find the best solutions or we can take action by re-train our teachers on technology so they can educate their students quickly and prepare them for the challenge ahead. The future is in our hand.