Skip to content
 • Sai lầm chung sinh viên thường phạm phải khi tìm việc làm

  Tìm việc làm trong suy thoái kinh tế là khó. Với hàng nghìn người tốt nghiệp đang tìm việc làm, cạnh tranh là dữ dội và qua được qui trình xử lí đơn xin việc để có phỏng vấn việc làm là không dễ. Theo một khảo cứu, các lí do nhiều sinh viên không có được phỏng vấn việc làm vì họ thường phạm sai lầm trong đơn xin của họ khi xin việc lần đầu tiên sau tốt nghiệp. Sau đây là một số sai lầm chung: Sinh viên thường viết “lí lịch chung chung” và gửi cho hàng trăm công ti với hi vọng có được phỏng […]

   
 • Lời khuyên cho thầy giáo trẻ

  Một thầy giáo trẻ viết cho tôi: “Em sẽ tốt nghiệp năm nay với bằng thạc sĩ trong giáo dục và đã có việc làm dạy ở đại học. Bằng cử nhân của em là trong kĩ thuật điện và em đã làm việc hai năm cho một công ti điện nhưng em thực sự thích dạy cho nên em đã trở lại trường để học giáo dục. Tuy nhiên là thầy giáo là khó bởi vì em sẽ làm ít hơn nhiều điều em có thể làm trong công nghiệp. Bố mẹ em không sung sướng với chọn lựa của em và bạn em gợi ý rằng em làm […]

   
 • Khi bố mẹ khuyên con cái

  Về truyền thống, nhiều bố mẹ muốn con cái họ theo con đường nghề nghiệp của họ. Nếu người bố là bác sĩ y tế, anh ấy muốn con mình học về y; nếu người mẹ là giáo viên, cô ấy muốn con mình học về giáo dục. Tuy nhiên, mọi sự đã thay đổi cho nên điều quan trọng với bố mẹ là khuyên con cái họ rằng chúng phải học tập trong các khu vực mà việc làm có hay sẽ có. Trong suy thoái kinh tế toàn cầu này, khó tìm được việc làm tốt nếu bạn không có kĩ năng mà công ti muốn. Bởi vì […]

   
 • Sinh viên học gì trong đại học

  Theo một báo cáo công nghiệp phần mềm, thế giới sẽ cần xấp xỉ 35 triệu công nhân công nghệ thông tin (CNTT) đến năm 2020. Báo cáo này trích dẫn tăng trưởng trong ứng dụng phần mềm, tính toán mây, nền di động, và dữ liệu lớn như dẫn lái chính của kinh doanh và việc làm mới. Các nhà phân tích phố Wall đồng ý, một người phát ngôn nói: “Với phát kiến trong công nghệ thông tin, nhiều công ti sẽ được thành lập và nhiều công nhân sẽ được cần. Các công ti đầu tư muốn thấy nhiều công ti khởi nghiệp trở thành Microsoft hay […]

   
 • Phương pháp học đa phương tiện

  Trong quá khứ, học sinh tới trường để học cách đọc, viết và hiểu một số khái niệm cơ bản. Giáo dục truyền thống yêu cầu học sinh đọc một số sách, viết một số bài, và hiểu các ý tưởng phức tạp bằng việc ghi nhớ một số sự kiện. Thông tin cung cấp cho học sinh thường tới từ sách giáo khoa và bài giảng do thầy giáo cho. Ngày nay học sinh tới trường để học kĩ năng học cả đời để phát triển nghề nghiệp mà có thể thay đổi theo nhu cầu của thị trường việc làm. Thông tin cung cấp cho học sinh tới […]

    , ,