Skip to content
 • Khi bố mẹ khuyên con cái

  Về truyền thống, nhiều bố mẹ muốn con cái họ theo con đường nghề nghiệp của họ. Nếu người bố là bác sĩ y tế, anh ấy muốn con mình học về y; nếu người mẹ là giáo viên, cô ấy muốn con mình học về giáo dục. Tuy nhiên, mọi sự đã thay đổi cho nên điều quan trọng với bố mẹ là khuyên con cái họ rằng chúng phải học tập trong các khu vực mà việc làm có hay sẽ có. Trong suy thoái kinh tế toàn cầu này, khó tìm được việc làm tốt nếu bạn không có kĩ năng mà công ti muốn. Bởi vì […]

   
 • Sinh viên học gì trong đại học

  Theo một báo cáo công nghiệp phần mềm, thế giới sẽ cần xấp xỉ 35 triệu công nhân công nghệ thông tin (CNTT) đến năm 2020. Báo cáo này trích dẫn tăng trưởng trong ứng dụng phần mềm, tính toán mây, nền di động, và dữ liệu lớn như dẫn lái chính của kinh doanh và việc làm mới. Các nhà phân tích phố Wall đồng ý, một người phát ngôn nói: “Với phát kiến trong công nghệ thông tin, nhiều công ti sẽ được thành lập và nhiều công nhân sẽ được cần. Các công ti đầu tư muốn thấy nhiều công ti khởi nghiệp trở thành Microsoft hay […]

   
 • Phương pháp học đa phương tiện

  Trong quá khứ, học sinh tới trường để học cách đọc, viết và hiểu một số khái niệm cơ bản. Giáo dục truyền thống yêu cầu học sinh đọc một số sách, viết một số bài, và hiểu các ý tưởng phức tạp bằng việc ghi nhớ một số sự kiện. Thông tin cung cấp cho học sinh thường tới từ sách giáo khoa và bài giảng do thầy giáo cho. Ngày nay học sinh tới trường để học kĩ năng học cả đời để phát triển nghề nghiệp mà có thể thay đổi theo nhu cầu của thị trường việc làm. Thông tin cung cấp cho học sinh tới […]

    , ,
 • Việc của trường và việc của công nghiệp

  Khi người tốt nghiệp đại học bắt đầu làm việc trong công nghiệp, họ sẽ đối diện với môi trường khác biệt thế với điều họ quen thuộc trong nhà trường. Việc chuyển từ hàn lâm sang công nghiệp gây lúng túng ngay cả cho những sinh viên được chuẩn bị tốt. Đó là lí do tại sao nhiều người thường phạm sai lầm mà có thể tránh được với hướng dẫn đúng. Trong trường, phần lớn công việc là “dựa trên cá nhân” nhưng trong công việc, mọi công việc đều “dựa trên tổ.” Không có kĩ năng tổ, bạn sẽ không thành công và có thể bị người […]

   
 • Các kiểu sinh viên khác nhau

  Có những sinh viên vào đại học mà không có mục đích, không có phương hướng học tập, không có kế hoạch tương lai, không có thông tin về thị trường việc làm. Mọi điều họ có là ước muốn rằng họ sẽ có được bằng đại học. Các “sinh viên thụ động” này thường lệ thuộc vào gia đình họ hỗ trợ cho họ. Họ không có phương hướng rõ ràng về phải làm gì với giáo dục của họ, họ vào trường bởi vì bạn bè họ vào trường. Họ ngồi trong lớp chờ đợi thầy giáo giải thích mọi điều cho họ, nhưng phần lớn thời gian […]