Skip to content
 • Sai lầm sinh viên thường phạm phải trong phỏng vấn việc làm

  Phỏng vấn việc làm là bước thứ hai trong quá trình thuê người. Nó ngụ ý bạn đủ phẩm chất cho vị trí đó nên công ti muốn biết thêm về bạn và quyết định liệu họ có muốn thuê bạn hay không. Một cách điển hình với mọi vị trí, công ti sẽ phỏng vấn hai hay ba người để cho bạn có 50% hay 33% cơ hội kiếm được việc làm. Điều rất quan trọng là được chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn việc làm. Sinh viên thường chia sẻ với tôi về những sai lầm họ phạm phải trong các cuộc phỏng vấn việc làm của họ […]

   
 • Cách nhìn của tôi về giáo dục

  Chúng ta đang sống trong thời đại mà thay đổi xảy ra rất nhanh chóng. Nhiều điều được dạy trong trường ngày nay có thể không liên quan trong tương lai gần. Nếu chúng ta nhìn vào mọi lĩnh vực chính được dạy trong đại học ngày nay, một số sẽ cần được cập nhật. Có nhiều thay đổi trong khoa học, kĩ nghệ và công nghệ dựa trên những lí thuyết mới, khám phá mới, và phát kiến mới, và nghiên cứu mới. Câu hỏi là chúng ta cần dạy cái gì cho sinh viên ngày nay để cho họ có thể được chuẩn bị cho tương lai? Tất […]

    , ,
 • Xu hướng giáo dục 2013- 2023

  Hội đồng giáo dục các đai học vừa mới đưa ra hướng dẫn để khuyến khích sinh viên đại học học về Khoa học, Công nghệ, Kĩ nghệ và Toán học (STEM). Hội đồng đặc biết khuyến cáo rằng sinh viên năm thứ nhất lựa chọn các nghề khoa học máy tính, kĩ nghệ phần mềm, quản lí hệ thông tin và chăm sóc sức khoẻ thay vì kinh doanh, tiếp thị, hay kinh tế để tránh bị thất nghiệp khi họ tốt nghiệp. Bản hướng dẫn nói: “Sinh viên nên học các kĩ năng có nhu cầu cao bởi vì chúng sẽ giúp cho người tốt nghiệp tránh thất […]

    , ,
 • Tại sao chúng ta cần bản mẫu?

  Một sinh viên khoa học máy tính hỏi: “Tại sao chúng em cần xây dựng bản mẫu? Em tin rằng em có thể làm phần mềm dựa trên các yêu cầu mà không phải đi qua bước khác của việc làm bản mẫu. Điều đó là phí thời gian và em bị rối tung. Xin thầy lời khuyên.”   Đáp: Theo định nghĩa, bản mẫu là mô hình làm việc tương đương về chức năng với cấu phần của sản phẩm. Bản mẫu KHÔNG phải là sản phẩm thực nhưng chỉ là phiên bản không đầy đủ của sản phẩm. Sinh viên thường bị lẫn lộn về làm bản mẫu […]

   
 • Giấc mơ “công ti khởi nghiệp “

  Có việc dùng sai của thuật ngữ “Công ti khởi nghiệp.” Nhiều người coi bản thân họ là “nhà doanh nghiệp” bởi vì họ sở hữu một “công ti khởi nghiệp” cho nên điều quan trọng là phân biệt các kiểu “công ti khởi nghiệp.” Kiểu thứ nhất của “công ti khởi nghiệp” là “công ti nhỏ” truyền thống cũng cung cấp sản phẩm và dịch vụ và tạo ra việc làm. Chẳng hạn, một người quyết định mở một nhà hàng nhỏ hay tiệm bánh mì và nó có thể được coi là công ti khởi nghiệp theo định nghĩa. Nhà hàng cung cấp việc làm cho một số […]