Skip to content
 • Luật Moore

  Một sinh viên hỏi tôi: “Tại sao chúng em cần có thái độ học cả đời? Tại sao chúng em phải liên tục nghiên cứu khi chúng em đã tốt nghiệp, có bằng cấp, tri thức và kĩ năng để có được việc làm?”   Đáp: Ngày nay có lẽ mọi sinh viên đều biết về luật Moore: “Mật độ hay số các bóng bán dẫn trên chip sẽ tăng gấp đôi cứ sau mười tám tháng.” Luật này có hiệu quả lớn lên công nghệ vì cứ mỗi năm năm máy tính chúng ta mua sẽ chạy nhan hơn 10 lần so với máy tính trước. Nhưng luật này […]

   
 • Người quản lí kiểm thử

  Một người kiểm thử phần mềm viết cho tôi: “Sau khi làm việc như người kiểm thử phần mềm trong ba năm, em được đề bạt vào vị trí người quản lí kiểm thử. Em sung sướng về việc làm mới và em muốn là người quản lí kiểm thử thành công nhưng không biết phải làm gì. Xin thầy lời khuyên.”   Đáp: Người quản lí kiểm thử phần mềm phải biết cách giữ cân bằng giữa hai cách nhìn khác nhau: cách nhìn của khách hàng và cách nhìn của người kiểm thử. Người quản lí kiểm thử phải biết cách thương lượng với khách hàng về tiêu […]

    ,
 • Mất cơ hội

  Tưởng tượng năm nay là 1978 và bạn đang làm việc cho IBM, công ti máy tính lớn nhất trên thế giới. Một hôm người quản lí của bạn hỏi bạn: “Tôi nghe nói rằng một sinh viên đại học có tên Steve Jobs đã xây dựng một máy tính nhỏ có tên “Máy tính cá nhân” anh nghĩ sao?” Câu trả lời của bạn cho câu hỏi đó là thế nào? Bạn không thể tin được một máy tính có thể được xây dựng mà nhỏ và cho việc dùng cá nhân. Vài tuần sau bạn nghe nói rằng Digital Equipment Corporation (DEC), công ti máy tính lớn thứ […]

    ,
 • Giải quyết xung đột

  Một sinh viên hỏi tôi: “Thầy giải quyết xung đột trong tổ dự án thế nào? Hình mẫu của xung đột là gì và thầy sẽ làm gì nếu thầy là người quản lí dự án?”   Đáp: Xung đột xảy ra trong mọi dự án do va chạm cá nhân; bất đồng về cách làm công việc và nhiều lí do khác. Là người quản lí dự án, bạn phải giải quyết mọi bất đồng trước khi để nó thoát ra ngoài sự kiểm soát. Cách tốt nhất là phải chắc cả hai bên đều tới với giải pháp theo cách của họ vì bạn không thể giải được […]

    ,
 • Chuẩn bị việc làm cho ngành công nghiệp phần mềm

  Christopher là người quản lí ở Amazon. Anh ấy thường tới CMU để tuyển sinh viên cho nên tôi đề nghị anh ta giải thích công ti anh ta tìm cái gì và sinh viên cần chuẩn bị gì cho việc làm trong công nghiệp phần mềm. Sau đây là điều anh ta nói: “Mọi người đều biết rằng Amazon là cửa hàng trực tuyến lớn nhất trên thế giới nhưng ít người biết rằng chúng tôi cũng là một trong những công ti tính toán mây lớn nhất nữa. Amazon Simple Storage Service (S3) cho phép công ti đặt hệ thống thông tin của họ vào mây và Amazon Elastic […]