Skip to content
 • Hệ thống giáo dục tương lai

  Theo một báo cáo kinh tế, trong tương lai gần thị trường việc làm sẽ bị “phân cực” ra chỉ có việc làm “kĩ năng cao” hay việc làm “kĩ năng thấp.” Phần lớn việc làm “kĩ năng trung bình” sẽ được tự động hoá bởi công nghệ thông tin. Điều đó có nghĩa là sinh viên đại học phải học kĩ năng kĩ thuật để làm việc trong các việc làm “kĩ năng cao” bằng không họ sẽ không có khả năng tìm được việc làm nào. Phần lớn việc làm kĩ năng thấp sẽ được khoán ngoài cho các nước khác và được thực hiện bởi những người […]

    , , ,
 • Lời khuyên cho phụ huynh sinh viên đại học

  Một người mẹ viết cho tôi: “Tôi thường bảo con tôi vào đại học, lấy bằng cấp và thế rồi tìm việc làm.” Tuần trước bạn tôi chuyển tiếp cho tôi blog của thầy mà thầy viết rằng bằng cấp không còn là đảm bảo cho việc làm và điều đó làm tôi lo nghĩ. Mặc dầu con trai cả của tôi đang học khoa học máy tính trong đại học nhưng tôi không chắc phải nói gì với các con khác của tôi về học gì và kĩ năng nào chúng nên có để đảm bảo rằng chúng có thể kiếm được việc làm tốt. Xin thầy lời khuyên.” […]

   
 • Đào tạo ngắn hạn và dài hạn

  Một người viết cho tôi: “Tại sao bận tâm học về kĩ nghệ phần mềm, khoa học máy tính hay các thứ khác ở đại học khi tất cả điều bạn cần là đi vài tháng học đào tạo lấy chứng chỉ về phát triển web hay lập trình Java và có khả năng kiếm được việc làm. Bạn có thể học nhiều điều theo cách riêng của bạn từ việc đọc sách điện tử, website kĩ thuật và làm tiền nhanh chóng hơn là phí thời gian và tiền bạc ở đại học.”   Đáp: Đào tạo chứng chỉ ngắn hạn là tốt cho ai đó chỉ cần có […]

   
 • Câu chuyện sinh viên đại học

  Trong năm thứ nhất của mình tại Carnegie Mellon, Jeffrey đã không là sinh viên giỏi. Anh ta trượt nhiều môn và gần như bỏ trường. Tuy nhiên anh ta đã thay đổi và bắt đầu được điểm tốt hơn, cải tiến của anh ta đã giúp cho anh ta học tốt trong hai năm cuối. Năm nay anh ta tốt nghiệp với điểm xuất sắc và kiếm được việc làm tốt với Google cho nên tôi đề nghị anh ta chia sẻ kinh nghiệm với sinh viên của tôi. Sau đây là câu chuyện của anh ta: “Khi tôi vào CMU, tôi ước ao ai đó nói cho tôi […]

   
 • Luật Moore

  Một sinh viên hỏi tôi: “Tại sao chúng em cần có thái độ học cả đời? Tại sao chúng em phải liên tục nghiên cứu khi chúng em đã tốt nghiệp, có bằng cấp, tri thức và kĩ năng để có được việc làm?”   Đáp: Ngày nay có lẽ mọi sinh viên đều biết về luật Moore: “Mật độ hay số các bóng bán dẫn trên chip sẽ tăng gấp đôi cứ sau mười tám tháng.” Luật này có hiệu quả lớn lên công nghệ vì cứ mỗi năm năm máy tính chúng ta mua sẽ chạy nhan hơn 10 lần so với máy tính trước. Nhưng luật này […]