Skip to content
 • Tổ tự quản

  Một sinh viên hỏi: “Khác biệt gì giữa tổ tự quản trong Scrum và tổ dự án chính qui?”   Đáp: Cả hai tổ tự quản và tổ dự án đều là nhóm những người phát triển làm việc cùng nhau hướng tới một mục đích. Tổ tự quản có khả năng và thẩm quyền ra quyết định riêng của nó trong khi tổ dự án nhận chỉ đạo từ người quản lí dự án, người ra quyết định. Tổ tự quản quyết định và phân công công việc trong bản thân họ; họ không đợi bất kì ai chia việc. Họ quản lí công việc của họ như ước […]

   
 • Thế giới mới

  Một sinh viên đại học viết cho tôi: “Làm sao em kiếm được việc làm tốt và giữ được việc làm cả đời trong thời kinh tế kém này? Em phải làm gì để chắc rằng em sẽ làm tốt sau khi tốt nghiệp?”   Đáp: Ngày nay chúng ta không còn sống trong một thế giới nơi mọi người có thể làm một việc, cho một công ti, trong cả đời họ. Qui tắc đã thay đổi vì từng người sẽ phải làm nhiều việc, trong nhiều công ti và đổi việc cứ sau vài năm. Để giữ cho bản thân bạn còn có thể có việc làm, bạn […]

    ,
 • Đạo đức

  Một sinh viên viết cho tôi: “Thầy thường nhắc tới đạo đức ở chỗ làm việc nhưng đạo đức là gì và làm sao chúng em biết liệu chúng em có đạo đức hay không? Xin thầy giải thích.”   Đáp: Về căn bản, đạo đức nghĩa là biết cái gì là đúng và cái gì là sai, rồi làm điều đúng. Tuy nhiên “điều đúng ” có thể không rõ ràng như được mô tả trong sách giáo khoa. Tuỳ theo tình huống, một số người có thể có các ý kiến khác về đạo đức nghĩa là gì. Một số người tin nó là nguyên tắc đạo đức; […]

   
 • Người chủ sản phẩm trong Scrum

  Một người phát triển viết cho tôi: “Khi chúng tôi xác định vai trò cho dự án Scrum, chúng tôi có nên để người dùng hay khách hàng là người chủ sản phẩm không?   Đáp: Không, đó là sai lầm. Người chủ sản phẩm nên là một phần của tổ dự án Scrum. Vai trò này là tương tự như người phân tích hay kĩ sư yêu cầu trong dự án truyền thống và còn nhiều hơn nữa. Người chủ sản phẩm phải hiểu vòng đời phát triển, quản lí cấu hình, quản lí quan hệ khách hàng và tiếp thị. Đây là vị trí toàn thời và quan […]

   
 • Quản lí hệ thông tin

  Một sinh viên viết cho tôi: “Thầy có thể nói cho em thêm về nghề nghiệp trong quản lí hệ thông tin (ISM) được không? Loại việc làm nào và nghề nào mà sinh viên làm sau khi tốt nghiệp?”   Đáp: Tôi đã viết vài bài chi tiết về Quản lí hệ thông tin (ISM). Về căn bản, đây là chương trình tổ hợp các nguyên lí doanh nghiệp với kĩ năng kĩ thuật để dạy cho sinh viên giải quyết các vấn đề doanh nghiệp phức tạp trong công ti mà có dùng công nghệ thông tin (CNTT). Người tốt nghiệp trong ISM có thể lãnh đạo việc […]