Skip to content
 • Dạy hiệu quả

  Khi tôi còn là sinh viên đại học tôi học môn học về kinh tế vĩ mô. Mặc dầu tôi học về kĩ nghệ phần mềm nhưng tôi bao giờ cũng quan tâm tới các lĩnh vực khác và tôi nghĩ môn này chắc sẽ mở rộng tri thức của tôi về kinh tế. Tuy nhiên, nó lại là môn học tồi nhất mà tôi đã từng học vì mỗi ngày, giáo sư đều đứng trước lớp với cuốn sổ cũ kĩ, đã được dùng nhiều lần vì cuốn sổ này rách tả tơi sau nhiều năm sử dụng. Ông ấy đọc chầm chậm từ cuốn sổ về các lí […]

   
 • Phần mềm e-commerce

  Một người phát triển viết cho tôi: “Em làm việc cho một công ti phát triển phần mềm e-commerce và websites cho vài công ti cỡ trung bình. Chúng em cần làm mọi sự nhanh chóng cho nên “Viết mã và gửi đi” là kĩ thuật duy nhất chúng em dùng. Người quản lí của em nói rằng chúng em không cần kĩ nghệ phần mềm và mọi thứ qui trình mà thầy đã nhắc tới trong website của thầy. Thầy nghĩ sao? Xin thầy lời khuyên.”   Đáp: Có quan niệm sai để coi phần mềm e-commerce và phát triển web là khác với các sản phẩm phần mềm […]

    ,
 • Người mới vào việc

  Một sinh viên viết cho tôi: “Em vừa mới tốt nghiệp với bằng kĩ nghệ phần mềm và kiếm việc làm như người phát triển trong một công ti phần mềm. Thầy sẽ cho lời khuyên nào cho ai đó bắt đầu việc làm đầu tiên trong công ti?”   Đáp: Vài tháng đầu trong việc làm mới là cơ hội của bạn để học và xây dựng nghề nghiệp của bạn. Đây cũng là lúc bạn biểu lộ cho công ti rằng họ ra quyết định đúng để thuê bạn. Không ai sẽ mong đợi rằng bạn có thể có năng suất ngay nhưng nếu bạn có thể học […]

   
 • Dự báo xu hướng 2013

  Bây giờ là cuối năng và một số bạn tôi hỏi tôi về tôi nghĩ gì về năm 2013. Mặc dầu khó dự báo cái gì nhưng có một số xu hướng công nghệ bắt đầu hình thành và chúng có thể xảy ra trong năm 2013: 1)    Việc dùng phương tiện xã hội đã tăng trưởng nhanh. Facebook đã đạt tới trên một tỉ người dùng và con số này vẫn đang tăng lên. Nó có thể đạt tới thêm nửa tỉ nữa đến cuối năm 2013. 2)    Thị trường máy tính bảng và điện thoại thông minh đã tăng trưởng mạnh và nhiều ứng dụng được cần cho thị trường […]

   
 • Pha bảo trì phần mềm

  Một sinh viên hỏi: “Vòng đời phát triển phần mềm thường nhắc tới pha bảo trì nhưng ít người nói về pha này. Điều gì xảy ra trong pha bảo trì? Xin thầy lời khuyên.”   Đáp: Sau khi sản phẩm phần mềm được thực hiện và đưa ra cho người dùng, nó thường yêu cầu một số việc bảo trì để đảm bảo rằng nó vận hành tương ứng. Trong pha bảo trì, người phát triển phần mềm liên tục đưa ra các miếng vá phần mềm để đề cập tới những thay đổi nhỏ, để sửa những lỗi nhỏ trong phần mềm, hay để giải quyết nhưng vấn […]