Skip to content
 • Đổi nghề

  Một sinh viên viết cho tôi: “Em tốt nghiệp quản trị kinh doanh ba năm trước và hiện thời làm việc cho một công ti nhỏ. Nó không trả lương nhiều và việc lại chán cho nên em đã từng nghĩ về đổi nghề sang cái gì đó khác tốt hơn. Vì năm ngoái em đã lập kế hoạch quay lại trường để có được bằng cấp khác nhưng em không chắc nghề nào sẽ là tốt hơn cho em? Xin thầy lời khuyên.”   Đáp: Bạn phải ra quyết định riêng của bạn về nghề nào bạn muốn theo đuổi. Bằng việc nghĩ về đổi nghề nhưng không làm […]

   
 • Xu hướng toàn cầu trong phát triển phần mềm

  Ngày nay phát triển phần mềm đã tiến hoá nhanh chóng để đáp ứng nhu cầu cao của công nghiệp. Vài năm trước đây khoán ngoài đã là xu hướng để giảm chi phí nhưng ngày nay chi phí không còn là vấn đề mà kĩ năng mới là vấn đề chính khi các công ti cạnh tranh lẫn nhau về số người tốt nghiệp máy tính ít hơn. Theo một dự báo công nghiệp, việc thiếu hụt nghiêm trọng này về công nhân có kĩ năng có thể kéo dài cho tới mười hay hai mươi năm nữa cho nên các công ti phần mềm đang đổi chiến lược […]

   
 • Đối thoại về công ti khởi nghiệp châu Âu

  Trong nhiều năm, tôi có một câu hỏi nhưng không có câu trả lời: “Tại sao khởi nghiệp thành công thế ở Mĩ, ở Ấn Độ thậm chí cả ở Trung Quốc nhưng lại không thành công ở châu Âu? Tại sao các nước có văn hoá tương đồng và hệ thống giáo dục tốt như Đức, Pháp và Anh v.v không có mấy công ti khởi nghiệp?” Tuần trước tôi đã gặp giáo sư kinh doanh Hans Werner từ Áo khi chúng tôi cùng tham dự một hội nghị công nghệ ở San Francisco. Khi chúng tôi thảo luận về khởi nghiệp, ông ấy giải thích vấn đề công […]

   
 • Tổ tốt

  Một sinh viên viết cho tôi: “Là sinh viên đại học, năm người chúng em đã làm việc cùng nhau vì chúng em đều ở cùng trường trung học. Chúng em học cùng nhau, chơi cùng nhau, giúp lẫn nhau, và hỗ trợ cho nhau. Chúng em có là tổ tốt không? Điều đó có nghĩa là chúng em có làm việc tổ không?”   Đáp: Làm việc cùng nhau và hỗ trợ cho nhau sẽ làm cho năm người các bạn thành một nhóm nhưng không là một tổ. Một tổ tốt thường được tạo nên từ những người có kĩ năng khác nhau nhưng bổ sung cho nhau. […]

   
 • Ước lượng dự án

  Một người phát triển phần mềm viết cho tôi: “Tại sao ước lượng dự án phần mềm thường sai? Tại sao nhiều dự án phần mềm không đáp ứng lịch biểu? Ai nên đặt ra lịch biểu cho dự án?”   Đáp: Ước lượng dự án phần mềm thường không chính xác bởi vì người phát triển có khó khăn với việc ước lượng thời gian được cần để hoàn thành nhiệm vụ của họ. Phần lớn các lí thuyết ước lượng đều giả định rằng người phát triển sẽ dành 100% thời gian làm việc nhưng thực ra có nhiều hoạt động thường chen vào với việc phát triển […]