Skip to content
 • Học bằng đọc

  Một giáo sư trẻ viết cho tôi: “Ngày nay sinh viên không muốn đọc. Làm cho họ đọc thật khó. Phần lớn chỉ đọc hời hợt để qua được kiểm tra. Làm sao tôi làm cho họ đọc nhiều hơn được?”   Đáp: Trong nhiều năm tôi cũng phải giải quyết vấn đề này nữa. Lí do sinh viên không muốn đọc là vì họ không có thói quen đọc tốt. Ngày nay phần lớn sinh viên lớn lên với TV, MP3, trò chơi video, và Internet thay vì sách. Họ muốn cái gì đó tương tác, ngắn và nhanh, vì họ không phải kiên nhẫn đọc sách. Trong mọi […]

   
 • Chúng ta có cần công nghệ trong trường trung học không?

  Sau khi đọc bài “Công nghệ trong trường tiểu học” một thầy giáo viết cho tôi: “Tôi đồng ý với thầy về không dạy công nghệ cho trẻ thơ ở trường tiểu học nhưng chúng ta có nên hội tụ vào công nghệ dạy học trong trường trung học và chuẩn bị cho họ vào đại học không? Xin thầy lời khuyên.”   Đáp: Theo ý kiến tôi, có nhiều điều học sinh sẽ cần học ở trường trung học vì tri thức cơ sở đã được bao quát trong đào tạo hiện thời như khoa học, toán học, lịch sử, địa lí v.v. Đây là lúc học sinh trẻ […]

    ,
 • Viễn kiến công ti khởi nghiệp

  Viễn kiến là phương hướng của công ti khởi nghiệp. Nó phải rõ ràng và đơn giản, viễn kiến phức tạp làm cho mọi người khó hiểu. Viễn kiến của Bill Gates là đơn giản: “Đưa máy tính cá nhân vào trong từng và mọi doanh nghiệp và gia đình để trợ giúp cho họ trong công việc hàng ngày, và chắc tất cả máy tính đều dùng phần mềm của Microsoft.” Trong cuộc phỏng vấn về thành công của Microsoft, Bill Gates giải thích: “Chính viễn kiến của chúng tôi đã không thay đổi từ ngày công ti được thành lập.” Ông ấy biết trước về phần mềm có thể […]

   
 • Học từ thất bại

  Một thầy giáo trẻ hỏi tôi: “Tôi thích phương pháp “Học bằng đọc” và nghĩ về việc dùng nó nhưng tôi không muốn thất bại. Tôi dạy tốt với phương pháp đọc bài giảng hiện thời cho nên tôi vẫn không chắc chắn về đổi sang phương pháp khác. Thầy có gợi ý gì không?”   Tôi bảo anh ấy: “Dạy một phương pháp mới hay điều mới bao giờ cũng rủi ro. Mọi lúc chúng ta làm cái gì đó mới đều có cơ hội nó có thể không có tác dụng. Phần lớn các thầy giáo đều tránh thất bại bằng việc không nhận rủi ro cho nên […]

   
 • Một bài học về công ti khởi nghiệp

  Như một phần của lớp khởi nghiệp, tôi thường chia sẻ những câu chuyện của các nhà doanh nghiệp thành công với sinh viên để cho họ có thể học được cái gì đó từ kinh nghiệm của người khác. Câu chuyện này dựa trên một ghi chép từ bạn tôi, một giáo sư ở Ấn Độ, nơi Karam Elahrian tới và nói chuyện cho sinh viên của ông ấy. Là một nhà doanh nghiệp, Karam Elahian đã khởi đầu mười công ti, trong đó sáu công ti đã rất thành công. Tuy nhiên, anh ta thích nói về thất bại “đầu tiên và to nhất” mà anh ta coi […]