Skip to content
 • Kĩ năng giải quyết vấn đề

  Một trong những kĩ năng mềm mà các công ti coi là rất quan trọng khi thuê người tốt nghiệp đại học là giải quyết vấn đề. Trong phỏng vấn việc làm, sinh viên thường được cho những vấn đề để giải quyết để xác định họ tốt mức nào trước khi họ được thuê. Vì tình huống này, sinh viên thường hỏi: “Tôi học kĩ năng này ở đâu?” Kĩ năng giải quyết vấn đề thường được dạy trong các lớp khoa học và toán học nhưng một số sinh viên không nhận ra điều đó. Khi họ được trao cho một lí thuyết để chứng minh hay bài […]

   
 • Lựa chọn khách hàng

  Một trong những câu hỏi đầu tiên nhà doanh nghiệp phải tự hỏi mình khi khởi đầu một công ti là họ muốn làm kinh doanh với khách hàng nào. Nhiều công ti khởi nghiệp cố gắng làm kinh doanh với nhiều khách hàng nhất có thể được mà thường đưa tới kết quả kém tối ưu và cuối cùng thất bại. Nhà doanh nghiệp phải nhớ rằng tổ chức lâm thời đang tìm cách làm kinh doanh do đó nó phải phát triển chiến lược khách hàng để lựa chọn người họ sẽ làm kinh doanh với, điều cho phép họ có lợi nhuận. Nhà doanh nghiệp phải hỏi: […]

   
 • Lựa chọn thị trường

  Mọi công ti khởi nghiệp đều phải được thiết kế để tăng trưởng và nhà doanh nghiệp phải xác định liệu ý tưởng bắt đầu công ti có tiềm năng tăng trưởng hay không. Không cái gì tồi hơn việc dành mọi thời gian, nỗ lực và công việc vất vả chỉ để khám phá ra rằng thu nhập chưa bao giờ tăng trưởng đủ lớn hay chỉ tăng trưởng tương tự như lương trung bình hàng năm của công nhân thường. Để tránh điều đó, nhà doanh nghiệp phải ước lượng tiềm năng qui mô thị trường của ý tưởng để xác định liệu nó có xứng cho việc […]

   
 • Đổi nghề

  Theo một khảo cứu của chính phủ, quá nửa số công nhân (56%) đang cân nhắc làm việc đổi nghề để đáp ứng với tình hình kinh tế hiện thời. Khảo cứu này cũng được tiến hành trong 25 nước và tất cả đều có kết quả tương tự vì nó phản ánh sự thay đổi về thái độ của công nhân trong đáp ứng với kinh tế toàn cầu. Khảo cứu này thấy rằng lần đầu tiên, nhiều người sẵn lòng làm thay đổi nghề nghiệp sang cái gì đó mới còn hơn là ở lại trong cùng ngành công nghiệp. Một số lớn người đang làm việc trong […]

   
 • Làm việc cho công ti khởi nghiệp

  Một sinh viên hỏi tôi: “Công ti khởi nghiệp là gì và khi nào một công ti thôi là khởi nghiệp? Sinh viên có nên làm việc cho công ti khởi nghiệp để kiếm tiền thay vì làm việc cho công ti đã thiết lập chắc không?”   Đáp: Công ti khởi nghiệp là công ti vẫn phải cố gắng hình dung ra mô hình doanh nghiệp của nó. Nó vẫn đang tìm cách để kiếm ra khách hàng và vẫn còn học cách làm cho doanh nghiệp của nó sinh lời được. Trong trường hợp này, rõ ràng Google không phải là công ti khởi nghiệp chút nào và […]