Skip to content
 • Viễn kiến và nguyên lí

  Nhà doanh nghiệp phải có viễn kiến, sẵn lòng chấp nhận rủi ro, và quyết tâm thành công bất kể khó khăn và thất bại. Chúng ta biết về Bill Gates và Steve Jobs nhưng sau đây là câu chuyện khác về một nhà doanh nghiệp khác: Kiichiro Toyoda người sáng lập ra công ti Toyota (Lưu ý: Cái tên Toyoda được viết bằng 10 nét, không phải là dấu hiệu may mắn cho nên ông ấy đã đổi sang Toyota có 8 nét, vận may hơn với nhiều tiền vì số tám là biểu tượng của tiền).    Toyoda là công ti dệt. Nó làm máy dệt và máy […]

   
 • Tại sao các công ti lớn thất bại?

  Ngày nay, công nghệ đang làm thay đổi cách các công ti làm kinh doanh nhưng phần lớn các công ti không chấp nhận công nghệ mới đủ nhanh để đáp ứng nhu cầu thị trường. Điều đó mở ra cơ hội mới cho các công ti khởi nghiệp biết cách tận dụng công nghệ và điều đó giải thích tại sao một số công ti khởi nghiệp thành công thế. Nếu chúng ta nhìn lại quãng 100 năm trước khi công nghệ như điện và điện thoại bắt đầu làm thay đổi cách công ti làm kinh doanh, phần lớn các công ti đã không tồn tại vì họ […]

    ,
 • Ví dụ về mô hình doanh nghiệp

  Nhà doanh nghiệp bắt đầu với ý tưởng, nhưng ý tưởng chỉ là khái niệm hay ấn tượng tinh thần của một người. Từ ý tưởng này, nhà doanh nghiệp phát triển một viễn kiến. Viễn kiến là một phát biểu mô tả giá trị nó có thể tạo ra cũng như tương lai cho công ti khởi nghiệp. Viễn kiến giúp đặt ra phương hướng và động viên mọi người làm việc hướng theo cùng phương hướng đó. Chẳng hạn viễn kiến của Bill Gates về việc đặt máy tính cá nhân vào mọi gia đình ở Mĩ là viễn kiến mạnh động viên người của Microsoft. Tuy nhiên, […]

   
 • Thảo luận lớp

  Khi tôi dạy ở châu Á, tôi thấy rằng nhiều học sinh không thích hỏi câu hỏi. Ngay cả khi tôi hỏi, ít người tự nguyện nói điều gì. Hệ thống giáo dục truyền thống tuyên bố chỉ thầy giáo mới có thể nói trong lớp còn học sinh phải lắng nghe, đã lỗi thời rồi. Trong quá khứ, lắng nghe và không nói gì là dấu hiệu của kính trọng thầy giáo. Nhưng ngày nay để học hiệu quả xảy ra, học sinh phải được khuyến khích diễn đạt ý kiến của họ và chia sẻ cái nhìn của họ. Chỉ bằng việc lắng nghe diễn đạt của học […]

    ,
 • Chấp nhận công nghệ

  Ngày nay, chúng ta đang thấy tác động của toàn cầu hoá ở nhiều nơi. Khủng hoảng kinh tế ở Hi Lạp, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha đang bắt đầu lan rộng sang các nước châu Âu khác và sớm lan ra thế giới. Vài năm trước, khủng hoảng tài chính ở Mĩ đã lan sang châu Âu và tác động lên nền kinh tế của họ; nó bây giờ đang lan sang châu Á nơi Trung Quốc và Ấn Độ đang bị tác động. Khi thương mại chậm lại, khi mọi người thôi mua sắm, dẫn lái then chốt cho tăng trưởng kinh tế mất đà của […]

    ,