Skip to content
 • Độ đo dự án

  Độ đo dự án được dùng để đo tiến bộ của dự án và chất lượng sản phẩm của nó. Độ đo cũng có thể được dùng để giám sát qui trình phát triển như tính ổn định của yêu cầu (Bao nhiêu lần chúng thay đổi) hay tính hiệu quả của qui trình giám định phần mềm (Bao nhiêu lỗi đã được nhận diện). Bằng việc có độ đo, người quản lí dự án có thể cải tiến việc phát triển phần mềm; nhận diện nhược điểm vì dữ liệu đo có thể cảnh báo về những vấn đề có thể, cho nên các thành viên tổ phát triển […]

    ,
 • Người quản lí mới trong tình huống xấu

   Một người quản lí viết cho tôi: “Tôi là một người quản lí dự án mới trong một công ti phần mềm vì tôi đã làm việc ở đó tháng trước. Tổ của tôi có hai mươi người phát triển nhưng năm tháng trước nó chỉ còn hai phần ba. Một số người bị sa thải do vấn đề ngân sách giới hạn cho nên tổ mất tinh thần và giận dữ bằng cách nào đó. Tôi không thích cảm giác thù địch này vì tôi đã mong đợi một tình huống khác khi tôi được chấp nhận vào vị trí này. Tôi không biết phải làm gì. Xin thầy […]

   
 • Công nghệ và kinh tế

  Câu hỏi trong nhiều chính phủ ngày nay là: “Làm sao tạo ra việc làm?” Trong vài năm qua, các nhà kinh tế đã thảo luận vấn đề này nhưng không thể tìm ra câu trả lời. Lí do là phần lớn họ chỉ nghĩ về kiểu việc làm mà họ có thể đo được như số việc làm chế tạo hay việc làm nông nghiệp hay dữ liệu kinh tế như số sản phẩm được tạo ra cho xuất khẩu, số cây lương thực được sản xuất ra theo trọng lượng, như được mô tả trong các lí thuyết kinh tế. Điều xảy ra ngày nay là dẫn lái […]

   
 • Tương lai nghề nghiệp trong công nghiệp công nghệ thông tin

  Phần lớn các doanh nghiệp ngày nay đều dựa trên công nghệ thông tin (CNTT) để vận hành hiệu quả hơn. Phần mềm được cần tới để quản lí hệ thống và mạng. Về căn bản, công nghiệp phần mềm được chia thành hai phân loại chính: Ứng dụng và Dịch vụ. Ứng dụng bao gồm việc phát triển các chương trình phần mềm cho người dùng máy tính như xử lí văn bản, trò chơi và đồ hoạ, lưu giữ dữ liệu, duyệt web, Lập kế hoạch tài nguyên doanh nghiệp (ERP), Quản lí quan hệ khách hàng (CRM), Quản lí dây chuyền cung cấp (SCM) và ứng dụng […]

   
 • Xu hướng giáo dục mới

  Khi các nhà kinh tế bận rộn tìm giải pháp cho thất nghiệp ngày nay, một số nhà chiến lược đã bận rộn làm việc về những kế hoạch cho cạnh tranh toàn cầu trong tương lai. Trận chiến này bắt đầu hình thành trong giáo dục để phát triển lực lượng lao động tương lai cho tăng trưởng kinh tế. Mọi chỉ báo kinh tế đều chỉ ra rằng việc ghi danh vào giáo dục cao hơn là nhân tố dẫn đầu cho tăng trưởng kinh tế. Khi một nước tăng số sinh viên đại học nó giáo dục, nước đó có xu hướng tận hưởng tăng trưởng kinh […]

    , ,