Skip to content
 • Mô hình doanh nghiệp phần 1

  Viễn kiến là mô tả về điều công ti khởi nghiệp muốn đạt tới trong tương lai. Nó được dự định phục vụ như phương hướng và hướng dẫn để giúp cho nhà doanh nghiệp khám phá và xác định danh sách các hành động đi tới đó. Viễn kiến thường bắt đầu với một câu đơn giản, nó có thể là trừu tượng hay xác định nhưng chủ định là để gây hứng khởi cho những người nghe nó về phương hướng được dự định. Chẳng hạn Bill Gates nói nó một cách đơn giản: “Viễn kiến của tôi là để máy tính cá nhân trên mọi bàn, trong […]

   
 • Mô hình doanh nghiệp phần 2

  Mô hình doanh nghiệp là việc mở rộng của viễn kiến. Nó nêu đại cương một chi tiết đầy đủ về cách doanh nghiệp sẽ vận hành và làm tiền. Dịch từ viễn kiến của công ti khởi nghiệp thành doanh nghiệp sinh lời là quá trình phức tạp yêu cầu nhiều nỗ lực và phải được thực hiện cẩn thận. Mô hình doanh nghiệp được xác định kém là đảm bảo cho thất bại. Mọi cấu phần của mô hình doanh nghiệp đều phải được xem xét đầy đủ để đảm bảo công ti khởi nghiệp có nền tảng tốt và mọi rủi ro được nhận diện. Nếu một […]

   
 • Kiếm việc làm tốt

  Một sinh viên khoa học máy tính hỏi tôi: “Công nghệ thay đổi nhanh thế, em phải làm gì để đảm bảo rằng em sẽ có việc làm tốt trong tương lai gần khi em tốt nghiệp sang năm.”   Đáp: Tôi tin di động sẽ là nền của tương lai. Ngày nay nhiều người dùng điện thoại thông minh và máy tính bảng hơn máy tính cá nhân (PC). Nếu bạn muốn cải tiến nghề nghiệp của mình, bạn nên học về lập trình cho nền di động. Chẳng mấy chốc thiết bị di động sẽ là công cụ truy nhập Web thông thường nhất và máy tính bảng […]

   
 • Công nghiệp sức khoẻ di động

  Phần lớn những người phát triển app di động đang hội tụ vào app trò chơi di động nhưng có thị trường khác cho các app di động mà còn lớn hơn nhiều, ích lợi hơn và sinh lời cao hơn: Thị trường sức khoẻ di động. Ngày nay có những thiết bị mà có thể được gắn vào điện thoại thông minh và làm những điều đáng ngạc nhiên mà ít người nghĩ nó là có thể. Chẳng hạn, máy đo thông minh kết nối với điện thoại thông minh để đo đường máu, huyết áp, v.v., để giúp giám sát và quản lí sức khoẻ của người dùng. […]

   
 • STEM và STEAM

  Khi một số nước đang chuyển nhanh tới phương hướng giáo dục mới để hội tụ vào STEM (Khoa học, Công nghệ, Kĩ nghệ, và Toán học), các nước khác vẫn đang tranh cãi liệu đây có là phương hướng đúng hay không. Tháng trước tổng thống Mĩ Obama nói: “Lực lượng lao động STEM đẳng cấp thế giới là điều bản chất cho tất cả chúng ta như một quốc gia.  Nó là về thịnh vượng kinh tế, tính cạnh tranh quốc tế, phòng thủ quốc gia mạnh, tương lai năng lượng sạch, và cuộc sống dài lâu hơn, mạnh khoẻ hơn cho mọi người Mĩ.” Ông ấy chỉ […]