Skip to content
 • Tiến hoá của các lí thuyết quản lí

  Nếu bạn đi tới hiệu sách ngày nay, bạn có lẽ thấy vài trăm đầu sách dưới phân loại “Quản lí.” Nếu bạn đi tới bất kì đại học nào, bạn có lẽ thấy rằng hầu hết các lớp quản lí đều đầy người. Dường như là mọi người bị ám ảnh với vấn đề quản lí. Quản lí có thể được định nghĩa đơn giản là việc tổ chức và kiểm soát một doanh nghiệp hay một tổ chức. Nó cũng có thể được gọi là hành động làm cho mọi người làm việc cùng nhau để hoàn thành các mục đích mong muốn. Về căn bản quản lí […]

   
 • Khía cạnh cá nhân của việc dạy

  Phần lớn thầy giáo được đào tạo về khía cạnh truyền dạy như chuẩn bị bài giảng và tài liệu môn học để đáp ứng với mục đích giáo dục; họ muốn việc dạy của họ được hiệu quả. Mặc dầu những khía cạnh truyền dạy này là quan trọng, nhưng có khía cạnh khác cần được cân nhắc tới: “khía cạnh cá nhân” của việc dạy. Mọi học sinh đều muốn các thầy giáo chăm sóc, người hiểu tình cảm của họ. Tất nhiên, thầy giáo có chăm sóc tới học sinh nhưng họ diễn đạt điều đó thông qua sự tận tình của họ cho khía cạnh truyền […]

   
 • Uỷ quyền

  Người quản lí dự án thiếu kinh nghiệm tin rằng họ phải chịu trách nhiệm về mọi thứ và ra mọi quyết định về dự án. Điều đó là không đúng. Người quản lí dự án có kinh nghiệm thường thành công vì họ biết cách uỷ quyền. Không may ít đào tạo về quản lí dự án thậm chí nhắc tới uỷ quyền. Uỷ quyền không có nghĩa là bạn mất kiểm soát dự án nhưng nó là việc phân công trách nhiệm về một số nhiệm vụ cho người có phẩm chất khác, người làm việc cho bạn trong dự án. Khi bạn uỷ quyền, điều quan trọng […]

   
 • Giáo dục kinh doanh ở châu Á

  Một báo cáo toàn cầu về giáo dục kinh doanh ở châu Á để lộ những sự kiện thú vị. Báo cáo này thấy rằng ít hơn mười phần trăm người tốt nghiệp từ các trường kinh doanh có được việc làm “phù hợp” vì phần lớn đào tạo của các trường kinh doanh, kể cả thạc sĩ quản trị kinh doanh (MBA), không được thiết kế thích hợp để đáp ứng các kĩ năng được công nghiệp yêu cầu. Tác giả này viết: “Vấn đề chính ở châu Á là phần lớn sinh viên vào thẳng trường mà không có chuẩn bị gì hay kinh nghiệm làm việc. Họ […]

   
 • Tạo kỉ luật cho sinh viên

  Một thầy giáo trẻ hỏi tôi: “Ngày nay một số sinh viên đại học tới trường mà không được chuẩn bị, thường cư xử không đúng đắn và vi phạm qui tắc trong lớp. Tôi không biết cách tạo kỉ luật cho họ một cách hiệu quả. Thầy có lời khuyên nào không?”   Đáp: Cách tiếp cận truyền thống tạo kỉ luật cho sinh viên phần lớn là tiêu cực và thường làm nảy sinh cảm giác xấu cho mọi người tham dự. Một giải pháp tốt hơn là khuyến khích hành vi tốt thay vì trừng phạt hành vi xấu. Vai trò của thầy giáo truyền thống là […]