Skip to content
 • Mô hình doanh nghiệp phần 2

  Mô hình doanh nghiệp là việc mở rộng của viễn kiến. Nó nêu đại cương một chi tiết đầy đủ về cách doanh nghiệp sẽ vận hành và làm tiền. Dịch từ viễn kiến của công ti khởi nghiệp thành doanh nghiệp sinh lời là quá trình phức tạp yêu cầu nhiều nỗ lực và phải được thực hiện cẩn thận. Mô hình doanh nghiệp được xác định kém là đảm bảo cho thất bại. Mọi cấu phần của mô hình doanh nghiệp đều phải được xem xét đầy đủ để đảm bảo công ti khởi nghiệp có nền tảng tốt và mọi rủi ro được nhận diện. Nếu một […]

   
 • Kiếm việc làm tốt

  Một sinh viên khoa học máy tính hỏi tôi: “Công nghệ thay đổi nhanh thế, em phải làm gì để đảm bảo rằng em sẽ có việc làm tốt trong tương lai gần khi em tốt nghiệp sang năm.”   Đáp: Tôi tin di động sẽ là nền của tương lai. Ngày nay nhiều người dùng điện thoại thông minh và máy tính bảng hơn máy tính cá nhân (PC). Nếu bạn muốn cải tiến nghề nghiệp của mình, bạn nên học về lập trình cho nền di động. Chẳng mấy chốc thiết bị di động sẽ là công cụ truy nhập Web thông thường nhất và máy tính bảng […]

   
 • Công nghiệp sức khoẻ di động

  Phần lớn những người phát triển app di động đang hội tụ vào app trò chơi di động nhưng có thị trường khác cho các app di động mà còn lớn hơn nhiều, ích lợi hơn và sinh lời cao hơn: Thị trường sức khoẻ di động. Ngày nay có những thiết bị mà có thể được gắn vào điện thoại thông minh và làm những điều đáng ngạc nhiên mà ít người nghĩ nó là có thể. Chẳng hạn, máy đo thông minh kết nối với điện thoại thông minh để đo đường máu, huyết áp, v.v., để giúp giám sát và quản lí sức khoẻ của người dùng. […]

   
 • STEM và STEAM

  Khi một số nước đang chuyển nhanh tới phương hướng giáo dục mới để hội tụ vào STEM (Khoa học, Công nghệ, Kĩ nghệ, và Toán học), các nước khác vẫn đang tranh cãi liệu đây có là phương hướng đúng hay không. Tháng trước tổng thống Mĩ Obama nói: “Lực lượng lao động STEM đẳng cấp thế giới là điều bản chất cho tất cả chúng ta như một quốc gia.  Nó là về thịnh vượng kinh tế, tính cạnh tranh quốc tế, phòng thủ quốc gia mạnh, tương lai năng lượng sạch, và cuộc sống dài lâu hơn, mạnh khoẻ hơn cho mọi người Mĩ.” Ông ấy chỉ […]

   
 • Con đường phía trước

  Bạn đã bao giờ đi tới chỗ giao của nhiều con đường nhưng không biết chọn đường nào không? Bạn biết rằng bạn phải chọn liệu rẽ trái, rẽ phải hay đi thẳng và một trong những con đường đó sẽ đưa bạn tới đích nhưng các con đường khác sẽ làm cho bạn bị lạc. Bạn biết rằng bạn phải quyết định nhưng bạn cảm thấy không thoải mái vì bạn không chắc. Điều gì xảy ra nếu bạn đã có bản đồ và đã xem nó cẩn thận cho nên bạn biết con đường nào cần lấy và đến lúc đạt tới đích, bạn không phải phỏng đoán. […]