Skip to content
 • Đạo đức

  Một sinh viên viết cho tôi: “Thầy thường nhắc tới đạo đức ở chỗ làm việc nhưng đạo đức là gì và làm sao chúng em biết liệu chúng em có đạo đức hay không? Xin thầy giải thích.”   Đáp: Về căn bản, đạo đức nghĩa là biết cái gì là đúng và cái gì là sai, rồi làm điều đúng. Tuy nhiên “điều đúng ” có thể không rõ ràng như được mô tả trong sách giáo khoa. Tuỳ theo tình huống, một số người có thể có các ý kiến khác về đạo đức nghĩa là gì. Một số người tin nó là nguyên tắc đạo đức; […]

   
 • Người chủ sản phẩm trong Scrum

  Một người phát triển viết cho tôi: “Khi chúng tôi xác định vai trò cho dự án Scrum, chúng tôi có nên để người dùng hay khách hàng là người chủ sản phẩm không?   Đáp: Không, đó là sai lầm. Người chủ sản phẩm nên là một phần của tổ dự án Scrum. Vai trò này là tương tự như người phân tích hay kĩ sư yêu cầu trong dự án truyền thống và còn nhiều hơn nữa. Người chủ sản phẩm phải hiểu vòng đời phát triển, quản lí cấu hình, quản lí quan hệ khách hàng và tiếp thị. Đây là vị trí toàn thời và quan […]

   
 • Quản lí hệ thông tin

  Một sinh viên viết cho tôi: “Thầy có thể nói cho em thêm về nghề nghiệp trong quản lí hệ thông tin (ISM) được không? Loại việc làm nào và nghề nào mà sinh viên làm sau khi tốt nghiệp?”   Đáp: Tôi đã viết vài bài chi tiết về Quản lí hệ thông tin (ISM). Về căn bản, đây là chương trình tổ hợp các nguyên lí doanh nghiệp với kĩ năng kĩ thuật để dạy cho sinh viên giải quyết các vấn đề doanh nghiệp phức tạp trong công ti mà có dùng công nghệ thông tin (CNTT). Người tốt nghiệp trong ISM có thể lãnh đạo việc […]

   
 • Sinh viên ngày nay

  Điều thú vị nhất về sinh viên đại học ngày nay là nhiều người không có cảm giác thực về quá khứ. Họ biết công nghệ thạo thế và khó cho họ nghĩ ra ngoài điều đó. Họ bận rộn với nhiều thứ xâm chiếm tâm trí họ và khó thuyết phục được họ rằng có nhiều thứ tồn tại ngày nay nhưng không tồn tại trong quá khứ. Vì tôi dạy Kĩ nghệ phần mềm và phần lớn sinh viên hiện thời của tôi đều quen thuộc với PC, iPhone, iPads, họ không hiểu tại sao một số người vẫn viết thay vì gõ máy. Làm sao tôi giải […]

   
 • Vấn đề với tổ

  Một người viết cho tôi: “Em làm việc như một người phát triển phần mềm trong sáu năm và đã hoàn thành đào tạo trong quản lí dự án. Gần đây em đã xin và được thuê làm người quản lí dự án trong một công ti phần mềm. Người quản lí trước đó đã quản lí sai dự án cho nên em vào một dự án kém với một nhóm những người phát triển không được tổ chức. Một trong các thành viên tổ bực mình với em vì anh ta đã làm việc cho công ti trong 5 năm và đang mong đợi được đề bạt vào vị […]