Skip to content
 • Trường đại học và trung học

  Một sinh viên viết cho tôi: “Em đã học tốt ở trung học và được điểm tốt. Em bao giờ cũng có được mọi thứ được hoàn thành đúng hạn với kết quả tốt. Tuy nhiên khi em vào đại học, em đã không học tốt và dường như không thể học chăm chỉ được. Em không biết tại sao. Xin thầy giúp cho.”   Đáp: Trong trường trung học mọi thứ đều được cấu trúc tốt. Thầy giáo quan sát hiệu năng và việc dự lớp của học sinh. Nếu bạn không trả bài tập về nhà đúng hạn, thầy giáo sẽ hỏi bạn tại sao. Nếu bạn không […]

    ,
 • Ý tưởng công ti khởi nghiệp

  Một sinh viên viết cho tôi: “Em tốt nghiệp trong Khoa học máy tính và hiện thời đang làm việc cho một công ti phần mềm. Em thích khởi đầu công ti khởi nghiệp riêng của em phát triển website cho các công ti kinh doanh. Thầy có nghĩ đó là ý tưởng tốt không? Em cần gì? Xin thầy lời khuyên.”   Đáp: Bắt đầu một công ti khởi nghiệp phát triển websites cho doanh nghiệp khác là một ý tưởng tốt. Website phục vụ như một công cụ tiếp thị cho doanh nghiệp nhưng hầu hết những người chủ doanh nghiệp không có kĩ năng xây dựng website […]

   
 • Áp lực thị trường

  Nhà doanh nghiệp bắt đầu với ý tưởng để giải quyết một vấn đề chính hay đáp ứng nhu cầu thị trường. Ý tưởng phải được dịch thành viễn kiến hay phát biểu diễn đạt khát vọng và phương hướng của công ti khởi nghiệp. Viễn kiến cũng là nền tảng nơi các nhà doanh nghiệp phát triển mô hình doanh nghiệp để mô tả cho lí do căn bản về cách công ti khởi nghiệp làm ra tiền. Bằng việc thao tác các cấu phần của mô hình doanh nghiệp, nhà doanh nghiệp có thể tạo ra chiến lược dài hạn cho công ti khởi nghiệp để hoàn thành, […]

   
 • Hệ tư tưởng công ti khởi nghiệp

  Một số công ti khởi nghiệp không chỉ là công ti công nghệ mà còn có viễn kiến tạo ra tác động lên xã hội. Thành công then chốt của các công ti khởi nghiệp này không chỉ là sinh lời mà còn là tăng trưởng lớn hơn và đạt tới mục đích dài hạn. Sinh viên cần nhìn vào Hewlett Packard, Intel, Apple, Microsoft, và Google như những tấm gương về thành công của công ti khởi nghiệp mà đã tăng trưởng thành doanh nghiệp lớn và tác động lên xã hội. Nếu bạn nhìn vào những công ti này, bạn sẽ thấy rằng tất cả họ đều bắt […]

   
 • Thế khó xử của sinh viên kinh doanh

  Trong cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, một giáo sư kinh doanh đã than: “Với việc bàn tán công khai tồi tệ từ phương tiện thông tin và ý kiến dư luận, không ai muốn là người phân tích tài chính, chủ ngân hàng, người kinh doanh thị trường chứng khoán nữa.” Như ông ấy đã dự đoán, ghi danh vào trường kinh doanh ở Mĩ và châu Âu sụt giảm lớn nhưng điều đáng ngạc nhiên là ở châu Á nó vẫn tăng lên, nhiều sinh viên vẫn muốn học về ngân hàng hay tài chính. Trong cuộc phỏng vấn với một đài truyền hình phương tây, một […]