Skip to content
 • Bản kế hoạch nghề nghiệp

  Khi các kì thi cuối cùng qua rồi; khi lễ tốt nghiệp qua rồi, những người mới tốt nghiệp đại học sẽ tìm công việc. Với tỉ lệ thất nghiệp cho người tốt nghiệp trung bình 9% ở Mĩ và 16% ở Tây Âu và 28% ở châu Á, nhiều người tốt nghiệp sẽ gặp khó khăn trong tìm công việc. Nhiều người đổ tại suy thoái toàn cầu nhưng sự kiện này chẳng liên quan gì tới suy thoái mà bởi vì những người tốt nghiệp này đang học trong các lĩnh vực không còn có nhu cầu cao. Một khảo cứu toàn cầu xác nhận rằng trong mọi […]

   
 • Tìm việc làm

  Một sinh viên viết cho tôi: “Em đã tốt nghiệp với bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh (MBA) ba năm trước đây nhưng do có người ốm trong gia đình em nên em quyết định ở nhà để chăm sóc bà em. Từ năm ngoái, em bắt đầu tìm công việc nhưng không thể tìm được việc nào. Cho dù em đã có vài cuộc phỏng vấn nhưng những công ti này đã hỏi em về hai năm vắng bóng, dường như em lười và đã không muốn làm việc sau khi tốt nghiệp. Em đã giải thích cho họ về tình trạng của em nhưng dường như họ […]

   
 • Dạy hiệu quả

  Khi tôi còn là sinh viên đại học tôi học môn học về kinh tế vĩ mô. Mặc dầu tôi học về kĩ nghệ phần mềm nhưng tôi bao giờ cũng quan tâm tới các lĩnh vực khác và tôi nghĩ môn này chắc sẽ mở rộng tri thức của tôi về kinh tế. Tuy nhiên, nó lại là môn học tồi nhất mà tôi đã từng học vì mỗi ngày, giáo sư đều đứng trước lớp với cuốn sổ cũ kĩ, đã được dùng nhiều lần vì cuốn sổ này rách tả tơi sau nhiều năm sử dụng. Ông ấy đọc chầm chậm từ cuốn sổ về các lí […]

   
 • Phần mềm e-commerce

  Một người phát triển viết cho tôi: “Em làm việc cho một công ti phát triển phần mềm e-commerce và websites cho vài công ti cỡ trung bình. Chúng em cần làm mọi sự nhanh chóng cho nên “Viết mã và gửi đi” là kĩ thuật duy nhất chúng em dùng. Người quản lí của em nói rằng chúng em không cần kĩ nghệ phần mềm và mọi thứ qui trình mà thầy đã nhắc tới trong website của thầy. Thầy nghĩ sao? Xin thầy lời khuyên.”   Đáp: Có quan niệm sai để coi phần mềm e-commerce và phát triển web là khác với các sản phẩm phần mềm […]

    ,
 • Người mới vào việc

  Một sinh viên viết cho tôi: “Em vừa mới tốt nghiệp với bằng kĩ nghệ phần mềm và kiếm việc làm như người phát triển trong một công ti phần mềm. Thầy sẽ cho lời khuyên nào cho ai đó bắt đầu việc làm đầu tiên trong công ti?”   Đáp: Vài tháng đầu trong việc làm mới là cơ hội của bạn để học và xây dựng nghề nghiệp của bạn. Đây cũng là lúc bạn biểu lộ cho công ti rằng họ ra quyết định đúng để thuê bạn. Không ai sẽ mong đợi rằng bạn có thể có năng suất ngay nhưng nếu bạn có thể học […]