Skip to content
 • Học sinh của tương lai – Phần 1

  Để thành công trong cuộc Cách mạng công nghiệp thứ tư, mọi học sinh đại học đều phải sở hữu tri thức và kĩ năng nào đó dựa trên hệ thống giáo dục có thúc đẩy học sâu hơn chứ KHÔNG ghi nhớ. Nền tảng của học sâu hơn là việc làm chủ nội dung hàn lâm cơ bản về Khoa học, Công nghệ, Kĩ nghệ và Toán học (STEM) để phát triển các kĩ năng trong lĩnh vực liên ngành, nơi gộp lại nhiều lĩnh vực học tập then chốt thành một lĩnh vực mới đặc biệt. (tức là, Công nghệ sinh học là tổ hợp của Khoa học […]

   
 • Ngôn ngữ lập trình

  Tuần trước tôi được mời giảng bài về Công nghệ thông tin cho một trường trung học địa phương. Tôi nói với các học sinh rằng ngày nay, mọi học sinh, bất kể họ đang học cái gì, đều phải biết ít nhất một ngôn ngữ lập trình. Trong thị trường việc làm được dẫn lái bởi công nghệ này, viết mã là một kĩ năng quan trọng cũng giống như đọc, viết và số học. Ngày nay trong thời đại Internet, phần lớn các việc làm đều yêu cầu người xin làm phải biết cách dùng các thiết bị điện tử (máy tính, điện thoại thông minh, v.v.) và […]

   
 • Robots và việc làm tương lai

  Có nhiều ý kiến về nguy hiểm của Trí tuệ nhân tạo và tự động hoá điều làm dấy lên nhiều sợ hãi về công nghệ có thể tiếp quản việc làm của con người và kiểm soát thế giới. Nhiều nhà kinh tế dự đoán rằng tiến bộ trong robotics sẽ dẫn tới kỉ nguyên mới của xã hội vô nhân tính và tương lai phi việc làm. Tuy nhiên, có cách nhìn khác dựa trên khảo cứu của Giáo sư Guy Michaels, từ Trường Kinh tế London. Ông ấy thu thập dữ liệu từ 17 nước khác nhau, nhìn vào việc thực hiện robotic công nghiệp trong 14 […]

   
 • Lực lượng lao động tương lai

  Điều gì xảy ra khi bạn mua một điện thoại thông minh mới và thấy rằng trong vòng mười tháng sẽ có điện thoại thông minh mới hơn sẵn có trong cửa hàng? Ngày nay người tiêu thụ khắp thế giới biết rằng ngay khi họ mua một thiết bị điện tử mới, nó sẽ nhanh chóng bị lỗi thời. Đó là việc công nghệ tiến hoá nhanh làm sao và tăng trưởng nhanh làm sao trong thế giới được dẫn lái bởi công nghệ này. Các công ti bao giờ cũng phát triển các sản phẩm mới để vẫn còn có tính cạnh tranh, và điều đó có nghĩa […]

   
 • Học chủ động cho ngày nay

  Học chủ động là dùng tổ hợp của phân công việc trước khi lên lớp để làm cho học sinh sẵn sàng TRƯỚC KHI họ tới lớp và dùng thời gian trên lớp cho thảo luận, hỏi, trả lời và các hoạt động học tập khác rồi đánh giá việc học của học sinh bằng phân công bài tập về nhà, những câu hỏi ngắn và câu trả lời ngắn SAU KHI lên lớp để chắc học sinh đang học tốt tài liệu. Trong phương pháp này, học sinh phải chủ động hơn trong việc học của họ thay vì chỉ nghe thụ động bài giảng và học tài liệu […]