Skip to content

Công nghiệp sức khoẻ di động

Phần lớn những người phát triển app di động đang hội tụ vào app trò chơi di động nhưng có thị trường khác cho các app di động mà còn lớn hơn nhiều, ích lợi hơn và sinh lời cao hơn: Thị trường sức khoẻ di động.

Ngày nay có những thiết bị mà có thể được gắn vào điện thoại thông minh và làm những điều đáng ngạc nhiên mà ít người nghĩ nó là có thể. Chẳng hạn, máy đo thông minh kết nối với điện thoại thông minh để đo đường máu, huyết áp, v.v., để giúp giám sát và quản lí sức khoẻ của người dùng. App di động cũng cung cấp nhiều cơ hội mới cho sức khoẻ cá nhân và những app này đang làm ra nhiều tiền cho người phát triển.

Theo một báo cáo mới của Bloomberg Business, vài năm nữa quãng 30 phần trăm người chủ điện thoại thông minh sẽ dùng app sức khoẻ di động để giám sát sức khoẻ của họ. Nhiều bệnh viện và bác sĩ đang bắt đầu nhìn vào sức khoẻ di động như công nghệ tiếp để được dùng. Chẳng hạn, máy siêu âm giá quãng $100,000 nhưng bộ phận gắn với điện thoại di động được một công ti chế tạo có tên Mobisante cũng cung cấp chức năng siêu âm chỉ với giá $8000. Ngày nay bệnh viện và các bác sĩ đang mua những bộ gắn thêm này để thay thế cho máy siêu âm đắt tiền của họ. Nhiều bác sĩ bây giờ có thể mang thiết bị này trong túi khi đi đường.

Ngày nay các nước đang phát triển ở châu Phi, châu Á và Nam Mĩ đang là những người dùng lớn nhất các app sức khoẻ di động. Một quan chức chính phủ giải thích: “Chúng tôi có thể giảm chi phí chăm sóc sức khoẻ của chúng tôi hàng trăm lần bằng sức khoẻ di động. Chúng tôi không thể mua được các trang thiết bị đắt tiền và cho dù chúng tôi có chúng, vẫn khó đem các máy cồng kềnh tới các làng xa xôi. Với thiết bị di động được gắn với điện thoại thông minh, chúng tôi có câu trả lời của mình. Ngày nay bác sĩ có thể thử mẫu máu của bệnh nhân dùng máy đo máu được gắn với điện thoại thông minh, gửi dữ liệu về phòng thí nghiệm ở xa hàng nghìn ki lô mét và trong vòng vài phút, có được kết quả cho bệnh nhân. Các y tá trong các làng nhỏ có thể tư vấn bác sĩ và nhận được lời khuyên tốt về điều trị bệnh nhân. Nếu bạn cần kính hiển vi nhưng không có, thì có thiết bị giá $25 mà bạn có thể để lên trên ống kính máy ảnh của điện thoại thông minh là bạn có ảnh qua kính hiển vi. Bác sĩ có thể chụp ảnh tế bào máu, nướt bọt, mô của bệnh nhân và gửi chúng tới phòng thí nghiệp để làm xét nghiệm trong vài phút. Nó là phép màu cho mọi nước nghèo.”

Sức khoẻ di động đang mở ra ngành công nghiệp mới và cơ hội mới cho nhiều người. Vì số những người phát triển app di động vẫn còn đang trong thiếu hụt trầm trọng, cơ hội để vào trong lĩnh vực này đang mở rộng. Tất nhiên, những người phát triển phải có hiểu biết về khoa học căn bản và y học để phân tích nhu cầu mà họ muốn phục vụ. Có những câu chuyện thành công về việc cộng tác giữa các bác sĩ và người phát triển app di động trên báo chí. Chẳng hạn, một bác sĩ Ấn Độ chuyên môn trong điều trị đái đường đã cộng tác với một người phát triển phần mềm để tạo ra app di động cho bệnh nhân của ông ấy. Mỗi ngày bệnh nhân đo máu của họ bằng việc dùng một thiết bị đo đường gắn với điện thoại thông minh. Nếu đường máu đạt tới mức găng, điện thoại thông minh lập tức gửi một cảnh báo văn bản cho bác sĩ và lập lịch thăm bệnh nhân cho bác sĩ ngay lập tức. Theo tin này, thiết bị và app này đã được bán trên mười triệu chiếc ở riêng Ấn Độ. Có nhiều ứng dụng điện thoại thông tin và phần đính kèm trong thị trường sức khoẻ di động như giám sát huyết áp, giám sát đường huyết, kính hiển vi di động, xem CT-scan v.v. Tuy nhiên, nhu cầu là vô tận và số những app sức khoẻ di động mới này đang tăng lên.

Các nhà phân tích Wall Street dự báo rằng thị trường này cho sức khoẻ di động sẽ tăng trưởng 30% mỗi năm cho mười năm tới và có giá trị quãng $170 tỉ đô la. Số người dùng điện thoại thông minh sẽ dùng các sản phẩm sức khoẻ di động cũng sẽ tăng vì nhiều người lo lắng về sức khoẻ của họ hơn trước đây. Một bác sĩ nói: “Chăm sóc sức khoẻ sẽ là khác căn bản hơn nó vẫn vậy. Với phần mềm phức tạp và các bộ phận gắn kèm điện thoại di động, các nhà chuyên nghiệp chăm sóc sức khoẻ có thể thực hiện nhiều chức năng bằng việc dùng các trang thiết bị ít tốn kém. Bằng việc giảm chi phí cho bệnh nhân và nhà cung cấp y tế, các công ti khởi nghiệp sức khoẻ di động bây giờ đột phá vào các trang thiết bị y tế truyền thống vẫn thường bị chi phối bởi những công ti khổng lồ như Siemens, GE, và Phillips.

Jonas Paul, một nhà doanh nghiệp có công ti khởi nghiệp làm thiết bị đo huyết áp cho iPhone nói với Tạp chí Wall Street Journal: “Thời của các trang thiết bị đắt tiền từ các công ti lớn đã qua rồi. Các công ti lớn của ngày mai là những công ti khởi nghiệp nhỏ của hôm nay. Vì nhiều người trong chúng ta đang nhanh chóng phát triển các app mới, các thiết bị mới, và các bộ gắn thêm mới, chúng ta đang tạo ra phong trào mới để giảm chi phí chăm sóc sức khoẻ. Ngày nay sức khoẻ di động giống như ngành công nghiệp phần mềm ba mươi năm trước, và các nhà đầu tư đang rót tiền của họ vào các công ti khởi nghiệp trong chăm sóc sức khoẻ. Năm ngoái, tôi đã khởi đầu công ti của tôi với $2000 vay từ bố mẹ tôi. Hôm nay tôi có trên mười triệu đô la được đầu tư vào công ti của tôi. Chúng tôi sẽ bán app và bộ phận gắn thêm của chúng tôi trên toàn cầu và có thể tăng trưởng công ti của chúng tôi thành một tỉ đô la trong năm năm tới. Chúng tôi đang phát triển các app cho iPhone và iPad cho các bác sĩ để xem các ảnh CT, MRI và PET trên điện thoại thông minh của họ. Chúng tôi đã tạo ra những app này trong năm tuần và bán mỗi app $500. Nhiều bác sĩ thích chúng và giới thiệu cho người khác.”

Công nghiệp sức khoẻ di động đang tăng trưởng rất nhanh trong hai năm qua. Bên cạnh các bác sĩ và bệnh nhân, nhiều chính phủ cũng quan tâm tới việc dùng các thiết bị di động và app này nữa. Quân đội Mĩ cũng quan tâm tới việc mua các thiết bị cầm tay này để chẩn đoán cho các lính bị thương ở chiến trường và họ đang thảo luận với nhiều công ti khởi nghiệp. Khi tin này được công bố ở Wall Street, nhiều công ti đầu tư quan tâm tới thị trường đang tăng trưởng này. Một nhà phân tích Wall Street nói: “Nếu người mua là chính phủ thì thị trường có thể tăng trưởng tới ba trăm tỉ đô la toàn thế giới. Chúng tôi không thể bỏ lỡ cơ hội khổng lồ này cho nên chúng tôi đang theo dõi rất chặt vào một số công ti khởi nghiệp và bắt đầu đầu tư của chúng tôi bây giờ vì cái gì đó lớn lao sẽ sắp xảy ra.”

 

—-English version—-

 

The mobile health industry

Most mobile app developers are focusing on mobile game apps but there is another market for mobile apps that is much bigger, more beneficial and highly profitable: The mobile health market.

Today there are devices that can be attached to smart-phone and do amazing things that few people would think it is possible. For example, smart meters that connect to smart phone to measure blood sugar, blood pressure, etc., to help monitor and manage users’ health. Mobile apps also provide a lot of new opportunities for personal health and these apps are making a lot of money for developers.

According to a new Bloomberg Business report, next few years about 30 percent of the world’s smart phone owners will use mobile health apps to monitor their health. Many hospitals and doctors are beginning to look at mobile health as the next technology to be used. For example, an ultrasound machine cost about $100,000 but an attachment to a mobile phone made by a company called Mobisante also provides the same ultrasound functionality for $8000. Today hospital and doctors are buying these attachments to replace their expensive ultrasound machines. Many doctors now can carry this device in their pocket when travel.

Today developing countries in Africa, Asia and S. America are the largest users of mobile health apps. A government officer explained: “We can reduce our healthcare costs hundred times with mobile health. We cannot buy expensive medical equipments and even we have them, it is difficult to bring large machines to remote villages. With mobile devices attached to a smart phone, we have our answer. Today doctor can test patients’ blood sample using a blood meter attached to smart phone, send data to laboratory located thousand kilometers away and within minutes, get the results to patients. Nurses in small villages can consult with doctors and get good advices in treating patients. If you need microscope but do not have one, there is a device cost $25 that you can put on top of the camera lens of smart phone then you have a microscope picture. A doctor can take picture of patient’s blood cells, saliva, tissues and send them to a lab to be examined in a matter of few minutes. It is a miracle for all the poor countries.”

Mobile health is opening a new industry and new opportunities for many. As the number of mobile app developers is still in critical shortage, the opportunity to get into this field is wide open. Of course, developers must have an understanding of basic science and medicine to analyze the needs that they want to serve. There are success stories about the collaboration between doctors and mobile app developers in newspapers. For example, An Indian doctor who specializes in diabetic treatment collaborated with a software developer to create a mobile app for his patients. Each day patients measure their blood using a glucose meter device attaches to a smart phone. If the blood glucose reaches critical level, the smart phone will immediately send a warning text message to the doctor and schedules a visit for the patient to see the doctor immediately. According to the news, this devices and app already sold over ten millions in India alone. There are several smart phone applications and attachments in the mobile heath market such as blood pressure monitoring, blood glucose monitoring, mobile microscope, CT-scan review etc. However, the needs are endless and number of these new mobile heath apps is increasing.

Wall Street analysts predicted that the market for mobile health will grow 30% each year for the next ten years and valued at $170 billion dollars. The number of smart phone users will be using mobile health products will also increase as more people are concerned about their health than before. A doctor said: “Healthcare will be fundamentally difference than it used to be. With sophisticated software and attachments to mobile phone, healthcare professionals can perform many functions using less expensive equipments. By reducing costs for patients and medical providers, mobile health startups are now disrupting the traditional medical equipments that used to be dominated by giants companies such as Siemens, GE, and Phillips.

Jonas Paul, an entrepreneur whose startup make blood pressure measuring device for iPhone told the Wall Street Journal: “The day of expensive equipments from big companies are over. The big companies of tomorrow are the small startups of today. As many of us are quickly develop new apps, new devices, and new attachments we are creating a new movement to reduce healthcare costs. Today mobile health is like the software industry thirty years ago, and investors are pouring their money in healthcare startups. Last year, I started my company with $2000 borrowed from my parents. Today I have over ten million dollars invested in my company. We will sell our app and attachments globally and could grow our company to be a billion dollars in the next five years. We are developing iPhone and iPad apps for doctors to view CT, MRI and PET images on their smart phones. We created these apps in five weeks and sold for $500 each. Many doctors like them and recommend to others.”

Mobile health industry is growing very fast in the past two years. Beside doctors and patients, several governments are interested in using these mobile devices and apps too. The U.S Army is also interested to purchase these portable devices to diagnose wounded soldier in the field and they are in discussion with several startups. When the news is announced in Wall Street, many investing companies are interested in this growing market. A Wall Street analyst said: “If the buyers are government than the market could grow to three hundred billion dollars worldwide. We cannot miss this huge opportunity so we are looking very closely at some startups and start our investment now as something big will happen soon.”