Skip to content

Bức thư khác gửi các thầy cô giáo

Trong vài tuần qua, tôi đã nhận được một số emails từ các thầy cô giáo giải thích tình huống và sự thất vọng của họ với một số vấn đề hiện thời. Tất nhiên, tôi không dạy ở đó và không thể đề cập được những vấn đề này cho nên tôi biết bức thư ngỏ này cho mọi thầy cô những người có chung niềm đam mê dạy học với tôi.

 

Các thầy cô thân mến,

Là thầy cô giáo, tất cả chúng ta đều biết rằng công việc của chúng ta là khó khăn. Chúng ta dạy, lập kế hoạch bài học, tổ chức bài giảng, chấm điểm bài thi, và quản lí lớp học lớn nhiều học sinh với các mức độ học và hành vi khác nhau. Chúng ta cũng phải đối đãi với người quản trị nhà trường, phụ huynh học sinh và vẫn phải chắc rằng học sinh của chúng ta sẽ học tốt, sẽ qua được bài thi, và trưởng thành là con người hữu ích cho xã hội chúng ta. Với tất cả những sức ép này, đôi khi nhiều người trong chúng ta cảm thấy chán nản vì không được đánh giá đúng và tôn trọng.”

“Là thầy cô giáo, tất cả chúng ta đều biết rằng dạy học là nghề không nghĩ tới bản thân mình nơi nhiều người trong chúng ta dành mọi thời gian của mình để lập kế hoạch bài học hay chấm điểm bài thi và quên nhu cầu cá nhân riêng của mình. Tất cả chúng ta làm điều đó vì chúng ta chăm nom nhưng đôi khi chúng ta cần để thời gian nghỉ ngơi và làm cái gì đó tốt cho bản thân mình để giảm gánh nặng dạy học. Các khảo cứu cho thấy rằng nghe nhạc có thể cải thiện cảm giác bên trong của bạn. Khi tôi cảm thấy căng thẳng sau việc dạy một lớp, tôi thường nghe nhạc cổ điển vì nó giúp tôi thảnh thơi và giữ tâm trí tôi không làm việc. Khi tôi còn trẻ, tôi thích đọc tiểu thuyết võ hiệp vì tôi có thể hình dung được mang tới thế giới ảo diệu khác ở bên ngoài thực tại. Ngày nay, tôi không đọc tiểu thuyết nhưng vẫn đọc nhiều sách, điều giúp cho tôi thảnh thơi và làm giầu cuộc sống của tôi. Việc đọc đã giúp cho tôi bình thản hơn là xem phim hay chương trình tivi nhưng tôi chắc những người khác có sở thích riêng của họ để thảnh thơi. Ý tưởng chính là tất cả chúng ta đều cần dành thời gian để chăm nom cho tâm trí chúng ta và sức khoẻ của chúng ta trước khi tiếp tục việc làm của mình.”

“Là thầy cô giáo, tất cả chúng ta đều biết rằng việc dạy là không thể dự đoán được vì không lớp học nào là như nhau và không học sinh nào là giống nhau. Nhưng nhiều người trong chúng ta có mong đợi cao vì chúng ta muốn mọi sự xảy ra như chúng ta đã lập kế hoạch đích xác. Chúng ta có thể cần hạ thấp mong đợi của mình đi một chút xíu để cho nó không gây căng thẳng cho chúng ta. Đôi khi mọi sự không xảy ra như chúng ta ao ước và chúng ta cảm thấy tồi tệ nhưng chúng ta cần nghĩ về nó như kinh nghiệm học tập. Khi chúng ta dạy học sinh của mình rằng họ có thể học từ sai lầm của họ, thì chúng ta cũng có thể học như vậy.”

“Là thầy cô giáo, một số người trong chúng ta ưa thích làm việc một mình, đặc biệt khi bị ở dưới sức ép hay cảm thấy không hài lòng. Đôi khi chúng ta chú ý quá nhiều tới điều chúng ta không thể kiểm soát được như làm sao có lớp học nhỏ hơn, học sinh tốt hơn, lương tốt hơn và những ao ước này làm cho chúng ta cảm thấy không thoải mái về chọn lựa của mình. Chúng ta cần dành nhiều thời gian hơn với các thầy cô giáo khác và cùng nhau chúng ta có thể chia sẻ kinh nghiệm, tốt hay xấu, và học từ người khác. Nghề dạy học phải là mở với nhiều việc xã hội hoá hơn vì nó giúp chúng ta giảm sức ép của công việc hàng ngày của mình. Là thầy cô giáo, tất cả chúng ta đều cam kết tạo ra khác biệt trong cuộc sống của học sinh của mình và phát triển thế hệ tiếp cho đất nước chúng ta và chúng ta càng chia sẻ và giúp đỡ người khác, chúng ta càng có thể cảm thấy tốt hơn về bản thân mình và chọn lựa của chúng ta là thầy cô giáo.”

 

—English version—

 

Another letter to the teachers

In the past few weeks, I have received several emails from teachers explaining their situations and frustrations with certain current issues. Of course, I do not teach there and cannot address these issues so I write this open letter to all teachers who share my passion for teaching.

 

Dear Teachers,

As teachers, we all know that our job is difficult. We teach, plan lessons, organize lectures, grade exams, and manage a large class of students with different levels of learning and behaviors. We also have to deal with the school administrators, students’ parents and still make sure that our students will do well, will pass exams, and grow up to be productive people for our society. With all of these pressures, sometimes many of us feel depressed for not being appreciated and respected.”

“As teachers, we all know that teaching is an unselfish profession where many of us spend all of our time planning lesson or grading exams and neglecting our own personal needs. We all do that because we care but sometimes we need to take a moment to rest and do something good for ourselves to reduce the burden of teaching. Studies find that listening to music can improve your inner feeling. When I feel stress after teaching a class, I often listen to classical music as it helps me to relax and keep my mind off work. When I was young, I like to read martial arts novel as I could imagine being transported to another magical world that was outside of reality. Today, I do not read novels but still reading a lot of books that help me to relax and enrich my life. Reading helped me to stay calm than watching movies or TV shows but I am sure others have their preferences for relaxation. The main idea is we all need to spend the time to take care of our mind and our health before continue with our job.”

“As Teachers, we all  know that teaching is unpredictable because no class is the same and no students are alike. But many of us have high expectation as we want things to happen as we have exactly planned. We may need to lower our expectation a little bit so it does not give us stress. Sometimes thing does not happen as we wish and we feel bad but we need to think of it as a learning experience. When we teach our students that they can learn from their mistakes, so can we.”

“As Teachers, some of us prefer to work alone, especially when under pressure or feeling unhappy. Sometimes we pay too much attention to what we cannot control such as having a smaller class, better students, better salary and these wishes make us feel uncomfortable about our choice. We need to spend more time with other teachers and together we can share experience, good or bad, and learn from others. Teaching profession should be open with more socializing as it helps us to reduce the pressure of our daily works. As teachers, we all are committing to make a difference in our students’ lives and developing the next generation for our country and the more we share and help others, the better we can feel about ourselves and our choice of being teachers.”