Skip to content

Mười năm tới – phần 2

Cuộc cách mạng công nghiệp thứ tư được dẫn lái chủ yếu bởi tiến bộ của công nghệ nhưng nó xảy ra nhanh thế nào là tuỳ thuộc vào số lượng công nhân có kĩ năng sẵn có. Sau đây là vài khu vực có thiếu hụt trầm trong công nhân có kĩ năng và có thể mất hơn chục năm để lấp đầy vào kẽ hở này.

Tính toán mây không mới nhưng nó có thể giúp các doanh nghiệp tăng năng suất và hiệu quả bằng việc tối ưu hệ thống thông tin của họ với tính linh hoạt và tính đổi qui mô được. Với các thuật toán cân bằng tải thông minh, nhà cung cấp mây có thể trải rộng lưu thông cho ứng dụng ngang nhau để tránh làm chậm hay sập hệ thống và giữ cho doanh nghiệp vận hành không dừng. Các nhà cung cấp tính toán mây hàng đầu như Microsoft Azure, Amazon Web Services, Google Cloud Platform, và IBM Cloud đang bành trướng dịch vụ của họ ra toàn cầu nhưng không thể tìm được đủ công nhân có kĩ năng ở các nước đó. Khi ngày càng nhiều công ti chuyển mọi thứ lên mây, việc thiếu hụt công nhân kĩ năng đang ngày càng trầm trọng hơn. Yêu cầu về việc làm tính toán mây:  Bằng cử nhân trong Khoa học máy tính hay Công nghệ thông tin với các môn học trong Tính toán mây.

In 3D là phân đoạn tăng trưởng nhanh khác đặc biệt cho làm bản mẫu trong công nghiệp chế tạo. Trong khi công nghệ in 3D vẫn còn đang tiến hoá, nó có nhiều ứng dụng hứa hẹn. Nó có thể “in” nhiều thứ, từ mạch điện tử nhỏ, đồ dùng gia đình cho tới các thứ lớn như nhà, hay những thứ phức tạp như bộ phận con người nhưng nó vẫn chưa thể được thực hiện ở qui mô sản xuất số lớn như cơ xưởng dây chuyền lắp ráp. Những sinh viên không quen thuộc với công nghệ in 3D chắc sẽ nghĩ rằng đây là một khu vực rất khó. Sự kiện là việc làm in 3D yêu cầu nhiều về ý tưởng sáng tạo thay vì công nghệ vì máy in sẽ làm phần lớn công việc. Phần lớn việc làm 3D KHÔNG yêu cầu bằng cấp, cho dù bằng cấp vẫn được ưa chuộng. Phần lớn các việc làm đều liệt kê ứng cử viên có tâm trí sáng tạo trong thiết kế, vẽ, chụp ảnh, làm mô hình, và một số kĩ năng lập trình để thiết kế sản phẩm trên phần mềm 3D và để máy in in nó ra.

Phân khúc tăng trưởng nhanh nhất trong mười năm tới có lẽ là Internet mọi vật (IoT) hay các thiết bị kết nối nhiều thứ với nhau. Với các thiết bị có cảm biến kết nối không dây với thiết bị khác, chúng tạo thành một mạng lưới mà có thể thực hiện nhiều chức năng. Từ điện thoại thông minh, các thiết bị thông minh trong nhà bạn, xe ô tô của bạn, và ngay cả quần áo của bạn cũng kết nối với mạng nhiều thiết bị từ nhà hay văn phòng của bạn, những thiết bị này có thể giám sát chất lượng không khí và nhiệt độ để tắt quạt và đèn khi phòng không được dùng. Nó có thể theo dõi dấu vết chuyển động của mọi người, sản phẩm, và xe cộ cũng như dõi vết sức khoẻ của bạn và các hoạt động v.v. Yêu cầu về việc làm cho IoT: Bằng cử nhân về Khoa học máy tính hay Hệ thông tin quản lí với kĩ năng trong hệ thống nhúng, kết mạng, an ninh mạng, lập trình máy tính (Java, Python) học máy, phát triển app ứng dụng, và thiết kế giao diện người.

Thực tại nâng cao (AR), và Thực tại ảo (VR) là các khu vực tăng trưởng nhanh khác với nhiều ứng dụng hứa hẹn.

AR nói tới việc thêm các đối tượng số thức, như ảnh, hộp văn bản, nút tương tác, video, v.v vào hoàn cảnh thế giới thực. VR nói tới việc tạo ra thế giới ảo đầy đủ, một thế giới trong đó bạn có thể nhìn theo bất kì hướng nào và thấy bản thân bạn bên trong. Những công nghệ này đang tiến hoá nhanh nhưng chúng đã thu được nhiều sự chú ý trong đào tạo y tế và chẩn đoán và công nghiệp trò chơi máy tính. Phần lớn các việc làm AR/VR yêu cầu bằng cử nhân về Khoa học máy tính và Hệ thông tin quản lí với một số môn học trong công nghệ AR/VR.

Khi nhiều người đang dùng công nghệ, nhiều dữ liệu có thể được thu thập và Dữ liệu lớn là khu vực khác sẽ tăng trưởng lớn hơn và nhanh hơn được dự đoán. Gần như mọi công ti bây giờ đang thu thập dữ liệu từ đa dạng nguồn để tìm hình mẫu tương quan giúp cho họ làm dự đoán tốt hơn trong phân tích khách hàng, hiệu quả vận hành, và ngăn ngừa gian lận, v.v. Một số việc làm Dữ liệu lớn yêu cầu bằng cử nhân trong Khoa học máy tính và Thống kế. Những việc làm hàng đầu như người phân tích dữ liệu, kĩ sư dữ liệu, và nhà khoa học dữ liệu yêu cầu bằng thạc sĩ hay thậm chí bằng tiến sĩ.

Ngày nay phần lớn phân tích dữ liệu lớn được thực hiện bởi con người nhưng phân tích qui mô lớn bao giờ cũng được làm bởi các thuật toán học máy cho các quyết định nhanh hơn và thích hợp hơn. Những chương trình tự học máy này có thể thu thập nhiều mảnh mẩu thông tin, nhận diện những hình mẫu nào đó và đi tới các khuyến nghị nhanh hơn con người. Học máy (ML) hiện thời đang được sử dụng chủ yếu trong công nghiệp dược và y tế, nhưng nó đang lan rộng sang chăm sóc sức khoẻ, giáo dục và công nghiệp vận tải. Phần lớn các việc làm trong học máy yêu cầu bằng thạc sĩ trong Khoa học máy tính, Toán học ứng dụng, và Thống kê.

Trí tuệ nhân tạo (AI) là hệ thống có thể nghĩ, thích ứng và quyết định sau khi phân tích đa dạng dữ liệu và yếu tố. Đây là khu vực mới tăng trưởng nhanh hơn phần lớn mọi người đã dự đoán. AI đang được dùng trong nhiều khu vực phức tạp, từ y học, chăm sóc sức khoẻ, và phòng thí nghiệm nghiên cứu. AI cũng được dùng bởi các nhà cung cấp dịch vụ để dự báo nhu cầu dựa trên các tham biến then chốt, ngoại suy nó dựa trên những điều kiện mới để xác định nguồn tài nguyên và yêu cầu vật tư. Nó cũng được dùng trong tài chính để nhận diện điểm giá cạnh tranh và quản lí làm giá động, và các xu hướng trong giao dịch thị trường. Phần lớn các việc làm trong khu vực AI yêu cầu ít nhất là bằng thạc sĩ và tiến sĩ.

Theo nhiều khảo cứu, trong vòng mười năm tới, nhiều khu vực công nghệ chuyên sâu này sẽ trưởng thành và cuộc cách mạng công nghiệp sẽ chuyển sang pha tiếp có tên là “pha hợp lưu” nơi tất cả những công nghệ này sẽ được kết nối để tạo ra kỉ nguyên mới. (Một số người gọi nó là Cách mạng công nghiệp 4.1 nhưng số khác gọi nó là Cách mạng công nghiệp 5.0) Chẳng hạn, AI và ML sẽ được tích hợp với các ứng dụng AR/VR để cho bạn dữ liệu thời gian thực, thế giới thực. AI và ML sẽ được tích hợp với các robot thông minh có thể thực hiện nhiều việc làm nguy hiểm thay cho con người, v.v.

Chúng ta đang sống trong thế giới thay đổi nhanh chóng với nhiều phát kiến mới, quan niệm mới, và công nghệ mới. Điều chúng ta cần BÂY GIỜ là mở tâm trí để học những điều mới khi chúng tới. Để sống thoải mái trong mười năm tới yêu cầu tất cả chúng ta phát triển tri thức và kĩ năng được cần bằng việc liên tục học. Đây là lúc cho mọi gia đình đầu tư vào giáo dục con cái họ, đặc biệt trong giáo dục STEM (Khoa học, Công nghệ, Kĩ nghệ, và Toán học.) Để thịnh vượng trong thế giới này, mọi nước cần có giáo dục có phẩm chất với các thầy cô giáo có phẩm chất người chuyên tâm đào tạo thế hệ tiếp các nhà khoa học, nhà doanh nghiệp, và kĩ sư v.v.

 

—English version—

 

The next ten years part 2

The fourth Industry revolution is driven mostly by the advance of technology but how fast it happens is depending on the number of skilled workers available. Following are several areas that have a severe shortage of skilled workers and it may take more than ten years to fill this gap.

Cloud computing is not new but it can help businesses increase productivity and efficiency by optimizing their information systems with flexibility and scalability. With smart load balancing algorithms, cloud providers can spread the traffic to the application evenly to avoid slowdown or system crash and keep the business running nonstop. Top cloud computing providers such as Microsoft Azure, Amazon Web Services, Google Cloud Platform, and IBM Cloud are expanding their services worldwide but could not find enough skilled workers in those countries. As more and more companies are moving everything to the cloud, the shortage of skilled workers is getting more severe. Requirements for Cloud Computing Jobs:  Bachelor’s degree in Computer Science or Information Technology with courses in Cloud Computing.

3D printing is another fast-growing segment especially for the prototyping in the manufacturing industry. While 3D printing technology is still evolving, it has a lot of promising applications. It is possible to “print” many things, from small electronic circuits,  household utensils to larger things like a house, or complex thing like human organs but it still cannot be done on the scale of massive production such as an assembly-line factory yet. Students who are not familiar with 3D printing technology would think that this is a very difficult area. The fact is 3D printing jobs require more about the creative idea instead of technology because the printer will do most of the work. Most 3D jobs do NOT require a degree, even a degree is preferred. Most of the jobs list that candidate to have a creative mind in design, drawing, photography, modeling, and some programming skills to design the product on the 3D software and let the printer to print it.

The fastest growing segments in the next ten years probably is the Internet of Things (IoT) or devices that connect many things together. With devices that have sensors connect wirelessly to others, they form a network that can perform many functions. From smartphones, smart devices in your house, your car, and even your clothes to the network of multiple devices from your home or office, these devices can monitor air quality and temperature to turning off fans and lights when rooms are not used. It can keep track of the movement of people, product, and vehicles as well as track your health and activities etc. Requirements for IoT jobs: A bachelor’s degree in Computer Science or Information System Management with skills in Embedded systems, Networking, Network Security, Computer programming (Java, Python) Machine learning, Mobile apps development, and User interface design.

Augmented Reality (AR), and Virtual Reality (VR) are another fast-growing areas with many promising applications.

AR refers to the adding of digital objects, such as images, text boxes, interactive buttons, videos, etc. in a real-world context. VR refers to the creation of a completely virtual world, one in which you can look in any direction and find yourself within. These technologies are evolving fast but they are already gaining a lot of attention in medical training and diagnostic and computer games industry. Most AR/VR jobs require a Bachelor’s degree in Computer Science and Information System Management with some courses in AR/VR technology.

As more people are using technology, more data can be collected and Big data is another area that will grow larger and faster than predicted. Almost every company is now collecting data from diverse sources to find correlation patterns that help them to make a better prediction of customer analysis, operational efficiency, and preventing fraud, etc. Some Big Data Jobs require a Bachelor’s degree in Computer Science and Statistics. Top jobs such as Data Analyst, Data Engineer, and Data Scientist requires a Master’s degree or even a Doctorate degree.

Today most big data analysis are done by humans but the large-scale analysis is always done by machine learning algorithms for faster and more appropriate decisions. These machine self-learning programs can collect many pieces of information, identify certain patterns and come up with recommendations much faster than humans. Machine learning (ML) is currently being used mostly in the pharmaceutical and medicine industry,  but it is spreading to healthcare, education, and transportation industry. Most jobs in Machine learning require a Master’s degree in Computer Science, Applied Mathematics, and Statistics.

Artificial Intelligence (AI) is the systems that can think, adapt and decide after analyzing various data and factors. This is a new area that growing faster than most people have predicted. AI is being used in many complex areas, from medicine, healthcare, and research laboratories. AI is also used by service providers to forecast demand based on key parameters, extrapolate it based on new conditions to determine resources and material requirements. It is also used in Finance to identify competitive price points and manage dynamic pricing, and trends in market transactions. Most of the jobs in the AI area requires at least a Master’s degree and Doctorate.

According to several studies, within the next ten years, many of these advanced technology areas will mature and the industrial revolution will move to the next phase called the “convergence phase” where all of these technologies will be connected to create a new era. (Some people called it Industrial Revolution 4.1 but other called it Industrial Revolution 5.0) For example, AI and ML will be integrated with AR/VR applications to give you real-time, real-world data. AI and ML will be integrated with smart robots who can perform many dangerous jobs instead of people, etc.

We are living in a fast-changing world with many new innovations, new concepts, and new technologies. what we need NOW is to open our mind to learn new things as they come. To live comfortably in the next ten years require all of us to develop the needed knowledge and skills by continuing to learn. This is the time for every family to invest in the education of their children, especially in STEM education (Science, Technology, Engineering, and Math.) To prosper in this world, every country needs to have a quality education with qualified teachers who dedicate to train the next generation of scientists, entrepreneurs, and engineers etc.