Skip to content

Học ở đại học hàng đầu

Tuần trước tôi nhận được một email từ một người mẹ trong đó có hỏi: “Con trai tôi sẽ tốt nghiệp tháng sáu này và tôi muốn cho nó sang học ở Mĩ. Học ở đại học tốt nhất như Harvard, Stanford, Yale, hay Carnegie Mellon có những yêu cầu gì? Cháu cần cái gì để được nhận vào đó? Xin thầy lời khuyên.”

 

Đáp: Để được nhận vào các đại học hàng đầu của Mĩ, con bạn cần có điểm tốt nhất ở kì thi đầu vào đại học như SAT/ACT và điểm trung bình cao Grade-Point-Average (GPA) trong trường trung học. Bên cạnh đó, cháu phải học giỏi các môn trong trường trung học như toán đặc biệt và môn khoa học v.v.. Cháu cũng cần thư giới thiệu từ thầy giáo của cháu, từ hiệu trưởng, và một người quan trọng đính kèm với đơn xin học. Cháu cần viết bài mô tả Phát biểu mục đích để giải thích tại sao cháu muốn học ở đại học này, hứng khởi nghề nghiệp của cháu là gì và cháu muốn làm gì sau khi hoàn thành giáo dục ở đó. Mọi đại học đều có cách nhìn khác nhau về người tốt nghiệp của họ phải là thế nào cho nên con bạn cần nghiên cứu nhiều hơn về đại học này và người tốt nghiệp của họ đang làm gì để cho cháu có thể viết cái gì đó mà ban xét tuyển thích. Chẳng hạn, một số đại học ưa thích thành tựu hàn lâm giỏi trong các chủ đề nào đó trong khi số khác thích thấy nhiều hơn về các hoạt động ngoại khoá như lãnh đạo, từ thiện, thể thao v.v. Trong bài viết, con trai bạn cần viết về cuộc sống của cháu, thành tựu cá nhân của cháu, và mục đích giáo dục v.v.

Phần lớn các đại học hàng đầu chỉ nhận một số giới hạn các sinh viên quốc tế mỗi năm cho nên cháu sẽ phải cạnh tranh với những người khác từ các nước khác. Lời khuyên của tôi là cháu nên làm đơn xin vào nhiều trường nhất có thể được phòng trường hợp nếu cháu bị loại khỏi “đại học mơ ước” của cháu.”

 

—English version—

 

Study at top university

Last week I received an email from a mother who asked: “My son will graduate this June and I would like to send him to study in the U.S. What are the requirements to study at the best universities such as Harvard, Stanford, Yale, or Carnegie Mellon? What does he need to get accepted there? Please advise.”

 

Answer: To get accepted to the top U.S. universities, your son needs to have the best score in the college entrance examinations such as the SAT/ACT and a high Grade-Point-Average (GPA) in high school. Besides that, he should take strong courses in his high schools such as Honor math and science courses etc.. He also needs recommendation letters from his teachers, school principal, and other important persons to accompany his application. He needs to write a Statement of Purpose essay to explain why he wants to attend this university, what is his career aspiration and what he wants to do after finishing his education there. Every university has a different view on what their graduates should be so your son needs to research more about the university and what their graduates are doing so he can write something that the admissions committee like. For example, some universities prefer a strong academic achievement in certain subjects when others like to see more about extracurricular activities such as leadership, charity, sports etc. In the essay, your son needs to write about his life, his personal achievement, and educational goals etc.

Most top universities only admit a limited number of international students each year so he will have to compete with others from different countries. My advice is he should apply to many schools as possible just in case if he gets rejected from his “dream university.”