Skip to content

Trường về khoa học máy tính của CMU được xếp hạng # 5 trên thế giới

Trường về khoa học máy tính của CMU được xếp hạng # 5 trên thế giới bởi QS World University Rankings ở Anh.

 

10 trường Khoa học máy tính hàng đầu thế giới

Dựa trên QS World University Rangking theo chủ đề năm 2016

 

Hạng Tên trường Vị trí
1 Massachusetts Institute of Technology (MIT)
2 Stanford University
3 University of Oxford Anh
4 Havard University
5 Carnegie Mellon University
6 University of Cambridge Anh
7 University of California, Berkeley (UCB)
8 ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology) Thuỵ Sĩ
9 National University of Singapore (NUS) Singapore
10 Princeton University

 

 

—English version—

 

CMU ‘s school of computer Science is now ranked at # 5 in the world

 

CMU ‘s school of computer Science is now ranked at # 5 in the world by QS World University Rankings in the UK.

 

Top 10 Computer Science Schools in the World

Based on the QS World University Rangking by subject in 2016

 

Rank Name of Institution Location
1 Massachusetts Institute of Technology (MIT) United States
2 Stanford University United States
3 University of Oxford United Kingdom
4 Havard University United States
5 Carnegie Mellon University United States
6 University of Cambridge United Kingdom
7 University of California, Berkeley (UCB) United States
8 ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology) Switzerland
9 National University of Singapore (NUS) Singapore
10 Princeton University United States