Skip to content

Công nghệ mới, cơ hội mới

Các công ti toàn cầu bao giờ cũng có viễn kiến về nơi họ muốn ở trong ba, năm và thậm chí mười năm trong tương lai, cách họ đi tới đó, và cách công nghệ khớp vào viễn kiến đó. Là sinh viên đại học bạn cũng nên có viễn kiến về nơi bạn thích ở trong ba, năm và mười năm, cách bạn sẽ đạt tới đó, và kĩ năng nào bạn cần thu nhận. Nếu bạn muốn làm việc cho những công ti toàn cầu đó, bạn cần gióng thẳng điều họ cần và điều bạn có thể cung cấp. Làm sao bạn biết họ muốn gì? Mọi điều bạn cần là đọc nhiều bài báo kĩ thuật, thị trường việc làm và xu hướng kinh tế và lập kế hoạch nghề nghiệp của bạn tương ứng. Nếu bạn không đọc thì bạn sẽ không biết về cung và cầu thì bạn sẽ bỏ lỡ nhiều cơ hội tốt. Nhưng bao nhiêu sinh viên đại học đọc thông tin có giá trị này?

Là người tốt nghiệp về công nghệ thông tin bạn biết cách phát triển phần mềm, nhưng bạn có biết rằng công ti sẽ trả cho bạn nhiều hơn nếu bạn cũng biết cách lập trình cho robot và thiết bị đeo được. Bạn có biết rằng bạn có thể kiếm được nhiều hơn nếu bạn biết về tính toán mây và phân tích dữ liệu lớn? Bạn có biết rằng bạn có thể kiếm được nhiều hơn nếu bạn có các kĩ năng trong phát triển di động, đặc biệt trong chăm sóc sức khoẻ hay m-health? Bạn có biết rằng bằng việc có kĩ năng an ninh tính toán, bạn có thể du hành và làm việc trong nhiều nước không? Có nhiều cơ hội tốt trên khắp thế giới, và một số sinh viên đại học đang đọc về những cơ hội này và thu lấy các kĩ năng mà có thể giúp họ có được vị trí tốt nhất và lương tối đa. Nhưng bao nhiêu sinh viên đại học biết về điều này?

Theo một báo cáo năm 2014, hơn 70% công ti đang chuyển kết cấu nền và ứng dụng của họ sang tính toán mây. Có thiếu hụt người tốt nghiệp với những kĩ năng này. Câu hỏi là bạn có biết cái gì đó về tính toán mây không? Bạn có đọc về tính toán mây không? Vì xu hướng tính toán mây sẽ tăng tốc trong vài năm tới và tạo ra nhiều việc làm liên quan tới tính toán mây, bạn có biết về nó không? Tháng trước một người quản lí thuê người nói với tôi: “Trong các cuộc phỏng vấn việc làm, tôi đã hỏi mười người tốt nghiệp về tính toán mây nhưng chỉ một người biết cái gì đó về nó. Tất nhiên cô ấy được thuê với lương cao nhất.”

Nhiều sinh viên tin vì họ biết Java, Ruby on Rails và Python, tại sao họ cần biết về những cái khác? Tất nhiên họ có thể kiếm được việc làm phát triển phần mềm nhưng họ sẽ ở lại trong việc đó một thời gian lâu vì tri thức của họ bị giới hạn vào lập trình. Tôi thường hỏi sinh viên của tôi: “Các em có tự hỏi tại sao một số người tốt nghiệp từ cùng chương trình, cùng trường nhận được lương khác nhau, cho dù họ được cùng một công ti thuê? Lí do là một số người chỉ biết lập trình trong khi những người khác biết nhiều hơn về các ứng dụng của công nghệ trong doanh nghiệp.”

Trong thế giới được liên nối ngày nay, việc tạo ra, phân phối và dùng hiệu quả Công nghệ thông tin là bản chất cho mọi doanh nghiệp. Hệ thông tin tạo điều kiện thuận lợi, và thúc đẩy mối quan hệ giữa doanh nghiệp và người tiêu thụ, người mua và nhà cung cấp, kết nối mọi người về mặt xã hội qua nhiều mạng v.v. Nhưng hiểu các mối quan hệ này và quản lí hiệu quả luồng thông tin là mấu chốt cho mọi doanh nghiệp. Trong nền kinh tế toàn cầu này, mọi công ti đều đang thu thập và phân tích dữ liệu để đảm bảo tính cạnh tranh của vận hành của công ti. Khi dữ liệu cứ ngày một lớn hơn, thay đổi nhanh hơn, và đi vào như cả cấu trúc và phi cấu trúc, khó xử lí chúng bằng việc dùng cách tiếp cận cơ sở dữ liệu truyền thống. Cách tiếp cận mới có tên “phân tích Big data” được tạo ra. Big data là thuật ngữ được dùng để mô tả cho việc tăng trưởng hàm mũ của mọi kiểu dữ liệu, từ giao tác doanh nghiệp tới dữ liệu video, từ phương tiện xã hội tới dữ liệu cảm biến. Tất cả những dữ liệu này phải được thu thập và phân tích để làm quyết định. Và các quyết định nhanh hơn và tốt hơn có thể dẫn tới hiệu quả vận hành, giảm chi phí, giảm rủi ro và lợi nhuận cao hơn. Ngành công nghiệp phần mềm báo cáo rằng Big data sẽ tạo ra 1.9 triệu việc làm mới ở một mình Mĩ đến năm 2020 và trên 4.5 triệu việc làm mới trên toàn thế giới. Vì đây là công nghệ mới, không nhiều người biết nó, cho nên đây là thời gian tốt nhất để đọc nhiều hơn và học về nó. Nhưng bao nhiêu sinh viên đang đọc về Big data?

Tạp chí Phố Wall báo cáo rằng trong vài năm tới, thiết bị đeo được sẽ phổ biến như điện thoại di động và tạo ra nhiều cơ hội hơn cho những người có tri thức về nó. Nhiều công ti sẽ tìm những người tốt nghiệp mà có thể làm việc với thiết bị đeo được để triển khai, quản lí và duy trì chúng cũng như những người chuyên biệt hoá và hỗ trợ cho các ứng dụng sẽ làm cho thiết bị đeo được thành hữu dụng bên trong tổ chức chuyên môn của họ. Là sinh viên, bạn có biết cái gì đó về điều này không? Bạn có lập kế hoạch học về nó không?

Theo một báo cáo của chính phủ Mĩ, trí tuệ nhân tạo và robotics đang trở thành khu vực nhiều tỉ đô la bên trong công nghiệp công nghệ với tác động khổng lồ trong chăm sóc sức khoẻ, vận tải, hậu cần, dịch vụ khách hàng và bảo trì nhà. Tất nhiên, người tốt nghiệp có kĩ năng trong khu vực này sẽ có nhu cầu cao với lương rất cao. Nhưng bao nhiêu sinh viên biết về điều đó? Bao nhiêu người trong số họ học về lập trình robots, tích hợp robots với doanh nghiệp?

Tuy nhiên, nhu cầu cao nhất về tất cả chúng là trong khu vực an ninh tính toán. Theo một báo cáo công nghiệp, sẽ có ít nhất trên 50% tăng trưởng trong các vị trí chuyên viên an ninh thông tin giữa năm 2012 và 2022. Lí do là hiển nhiên: mọi công nghệ mới đều yêu cầu và đòi hỏi chương trình an ninh mạnh. Với mọi cơ hội trong phương tiện xã hội, di động, tính toán mây, phân tích big data, robots đều yêu cầu có chương trình an ninh vững chãi tại chỗ. Nhưng không có đủ trường có thầy dạy về an ninh máy tính và điều đó mở ra cơ hội khổng lồ cho những người biết cái gì đó về nó.

Ngày nay công nghệ đang được xây dựng trong gần như mọi thứ. Điều đó nghĩa là có nhiều cơ hội việc làm cho người tốt nghiệp đại học, người hiểu các ứng dụng của những công nghệ này vào doanh nghiệp. Biết lập trình là cơ bản, người tốt nghiệp cần biết áp dụng công nghệ vào nhiều khu vực và mở rộng tri thức của họ để bắt kịp với thay đổi. Thế giới vẫn tiếp tục thay đổi và công nghệ sẽ thay đổi nhanh hơn nhưng chỉ vài người tốt nghiệp đủ tư cách, người là đủ thông minh bằng việc đọc thêm, học thêm, sẽ nhận được đề nghị việc làm tốt nhất. Tôi bao giờ cũng khuyên sinh viên của tôi: “Để thành công trong thế giới đang thay đổi này, mọi điều bạn cần là đọc nhiều hơn.”

 

—English version—

 

New technologies, new opportunities

Global companies always have vision about where they would like to be in three, five and even ten years in the future, how they are going to get there, and how technology fits into that vision. As a college student you should also have a vision about where you like to be in the next three, five and ten years, how you are going to achieve it, and what skills you need to acquire. If you want to work for those global companies, you need to align what they need and what you can offer. How do you know what they want? All you need is read more technical articles, job market and economic trend and plan your career appropriately. If you do not read then you will not know about demand and supply then you will miss a lot of good opportunities. But how many college students do read this valuable information?

As Information technology graduates you know how to develop software, but do you know that companies would pay you more if you also know how to program robots and wearable devices. Do you know that you can get much more if you know about cloud computing and Big data analytics? Do you know that you can get more if you have skills in mobile development, especially in healthcare or m-health? Do you know that by having computing security skills, you can travel and work in many countries? There are many good opportunities all over the world, and some college students are reading about these opportunities and acquiring skills that can help them to get the best positions and maximum salary. But how many college students know about this?

According to a report in 2014, more than 70% of companies are moving their infrastructure and applications to cloud computing. There is a shortage of graduates with these skills. The question is do you know something about cloud computing? Have you read about cloud computing? Since cloud computing trend will accelerate in the next few years and create a lot of cloud computing related jobs, do you know about it? Last month a hiring manager told me: “During job interviews, I asked ten graduates about cloud computing but only one knew something about it. Of course she was hired with the highest salary.”

Many students believe since they know Java, Ruby on Rails and Python, why do they need to know about others? Of course they can get software development jobs but they will stay in that job for a long time since their knowledge is limited to programing. I often asked my students: “Have you wondered why some graduates from the same program, the same school receive different salaries, even they are hired by the same company? The reason is some only know programming when others know more about other applications of technology in the business.”

In today’s interconnected world, the effective creation, distribution, and use of Information Technology are essential to every business. Information systems facilitate, and promote the relationships between businesses and consumers, buyers and suppliers, connect people socially via multiple networks etc. By understand these relationships and effectively manage the flow of information is critical to all businesses. In this global economy, every company is collecting and analyzing data to ensure the competitiveness of the company‘s operations. As the data is getting larger, changes faster, and come in as structure and unstructured, it is difficult to process them using the traditional database approach. A new approach called “Big data analytics” is created. Big data is a term used to describe the exponential growth of all types of data, from business transaction to video data, from social media to sensors data. All of these data must be collected and analyzed for decision making. And faster and better decisions can lead to operational efficiencies, cost reductions, reduced risk and higher profits. The software industry reports that Big data will create 1.9 million new jobs in the U.S. alone by the year 2020 and over 4.5 million new jobs worldwide. Since this is a new technology, not many people know about it, so this is the best time to read more and learn about it. But how many students are reading about Big data?

The Wall Street Journal reported that in the next few years, wearable devices will be as popular as mobile phones and create more opportunities for people who have knowledge about it. Many companies will be looking for graduates that could work with wearable devices to deploy, manage and maintain them as well as people who customize and support the applications that will make wearables useful within their specific organizations. As students, do you know something about this? Are you planning to learn about it?

According to an U.S. government report, artificial intelligence and robotics are becoming multi-billion dollars sectors within the technology industry with a huge impact in healthcare, transportation, logistics, customer service and home maintenance. Of course, graduates skilled in this area will be in high demand with the very high salary. But how many students know about it? How many of them are learning about programming robots, integrating robots with businesses?

However, the highest demand of them all is in the area of computing security. According to an industry report, there will be at least over 50% growth in information security specialist positions between 2012 and 2022. The reason is obvious: all new technologies are requiring and demanding a strong security program. For all opportunities in social media, mobile, cloud computing, big data analytics, robots require to have robust security programs in place. But there is not enough school that teaches about computing security and it opens a huge opportunity for people who know something about it.

Today technology is being built into almost everything. That means there are many job opportunities for college graduates who understand the applications of these technologies into businesses. To know programming is the basics, graduates need to know the application of technology into many sectors and broaden their knowledge to keep up with changes. The world is continued to change and technology will change faster but only a few qualified graduates who are smart enough by read more, learn more will receive the best offers. I always advise my students: “To succeed in this changing world, all you need is read more.”