Skip to content

Kĩ năng tương lai, việc làm tương lai

Theo một báo cáo công nghiệp, năm năm tới sẽ là rất tốt cho sinh viên trong Công nghệ thông tin (CNTT) vì công nghiệp tiếp tục mở rộng với tăng trưởng việc làm nhiều trên khắp thế giới. Sẽ có nhiều cơ hội hơn bao giờ khi nhiều việc làm được thêm vào và lương khởi điểm sẽ tiếp tục leo cao cho những công nhân đáp ứng được yêu cầu. Tuy nhiên, phần lớn các vị trí sẽ yêu cầu ít nhất là bằng cử nhân hay cao hơn vì hệ thống máy tính đang ngày càng lớn hơn và phức tạp hơn đòi hỏi các kĩ năng kĩ thuật đặc biệt. Hơn thế nữa, khi công nghệ thay đổi, công nhân phải nâng cấp kĩ năng của họ, nếu không họ sẽ không có khả năng tìm được công việc. Một người quản lí cấp cao giải thích: “Thời của người lập trình và người kiểm thử chỉ có vài tháng đào tạo đã qua rồi. Nếu bạn không chuyên môn hoá, bạn sẽ không có được việc làm. Ngay cả những công nhân có nhiều năm kinh nghiệm, nếu họ không học kĩ năng mới, họ có thể không giữ được việc làm của họ. Ngày nay công nghiệp công nghệ thông tin đòi hỏi các kĩ năng chuyên môn hoá, hiếm khi tìm được việc làm mở ra mà không yêu cầu bằng đại học hay kĩ năng đặc biệt.”

Một người điều hành phần mềm hàng đầu nói: “Chúng tôi dự báo rằng năm năm nữa sẽ có nhiều thay đổi với nhiều công việc dựa trên dự án, và chúng tôi đang dự kiến rằng sẽ có nhiều phát triển mới. Ngày nay nhiều công ti đang lập kế hoạch làm những dự án lớn hơn nhưng họ phải thiết lập kết cấu nền nào đó để chắc rằng họ được an ninh trước khi bắt đầu dự án của mình. Trong vài năm tới, phần lớn các công ti sẽ bận rộn hơn hơn bao giờ để tự động hoá các qui trình của họ để tăng hiệu quả.” Một người quản lí thuê người nói với báo chí: “Sẽ có nhiều việc làm mở ra trong CNTT nhưng thị trường đã thay đổi. Phần lớn các việc làm sẽ yêu cầu nhiều hơn chỉ các kĩ năng kĩ thuật. Bất kì ai cũng có thể học các kĩ năng kĩ thuật nhưng chừng nào họ còn chưa có kĩ năng mềm, tính trách nhiệm và tính phụ thuộc, họ có thể không được thuê. Chúng tôi muốn thuê những người có kế hoạch nghề nghiệp vững vì chúng tôi sẽ hỏi họ xem họ thấy bản thân họ ở đâu hôm nay, họ sẽ ở đâu sang năm, họ sẽ ở đâu trong năm năm. Những điều đó là những khía cạnh rất quan trọng của việc hiểu bản kế hoạch nghề nghiệp của họ và họ sẽ là cái gì. Những người có kĩ năng kĩ thuật mà thường đổi việc làm để có được lương tốt hơn sẽ hầu hết bị loại bỏ.”

Mặc dầu Người phân tích Big Data và các chuyên viên Tính toán mây đang có nhu cầu cao nhưng nhu cầu cao nhất là chuyên viên An ninh thông tin. Báo cáo này nói rằng an ninh tính toán sẽ rất mấu chốt cho mọi nước nhưng có ít công nhân đủ tư cách cho nên công ti sẽ phải trả nhiều tiền để có được họ vì thị trường có tính cạnh tranh. Người ta ước lượng rằng thế giới sẽ cần nửa triệu chuyên viên an ninh trước năm 2015. Ngay cả ngày nay, các công ti đang gặp khó khăn tìm được ứng cử viên để lấp vào vị trí này cho nên rất có thể là nhiều nước sẽ phải “nhập khẩu” công nhân nước ngoài, người chuyên môn hoá trong lĩnh vực này để đáp ứng nhu cầu này. Theo báo cáo này, những việc làm hàng đầu là:

1)      Chuyên viên an ninh thông tin

2)      Người phân tích Big data

3)      Chuyên viên tính toán mây

4)      Người phát triển app di động

5)      Người phân tích hệ thống máy tính

6)      Người phát triển Web (cả mặt tiền và mặt hậu)

7)      Người phát triển phần mềm,

8)      Người quản trị cơ sở dữ liệu

Vị trí có nhu cầu cao nhất, An ninh thông tin, yêu cầu công nhân có cả kĩ năng giải quyết vấn đề và phân tích. Họ phải có hiểu biết mạnh về hệ thống máy tính và các qyu chế và chuẩn an ninh. Chuyên viên An ninh thông tin phải lập kế hoạch và thực hiện các biện pháp an ninh để bảo vệ hệ thống máy tính, mahng và dữ liệu của công ti. Họ phải duy trì cập nhật về những tin tức mới nhất bao quanh phương pháp luận của các hacker để cho họ có thể dự báo và ngăn cản vi phạm an ninh. Họ cũng chịu trách nhiệm ngăn cản mất mát dữ liệu và ngắt dịch vụ bởi liên tục học các công nghệ mới mà sẽ bảo vệ hệ thống CNTT. Một trong những lí do cho việc thiếu hụt công nhân trong lĩnh vực này là chỉ vài đại học cung cấp đào tạo chuyên môn hoá và họ thường có tính rất chọn lọc.

Người phân tích Big data là vị trí có nhu cầu cao khác yêu cầu công nhân có kĩ năng chắc trong toán học và thống kê. Bên cạnh các kĩ năng tính toán họ cũng phải hiểu các ngụ ý doanh nghiệp của tập dữ liệu lớn. Kĩ năng mềm cũng đóng vai trò quan trọng cho việc làm này vì họ thường xuyên trao đổi và làm việc với những người quản lí, người điều hành và người phân tích doanh nghiệp. Bên ngoài việc phân tích dữ liệu hiện có và dữ liệu công nghiệp, họ phải có khả năng hiểu dẫn lái then chốt của công ti và cách dữ liệu có thể đóng góp cho chiến lược doanh nghiệp và thành công của công ti. Vì đào tạo Big data là mới và chỉ ít đại học có chương trình đào tạo, khó tìm được ứng cử viên đủ tư cách.

 

—English version—

 

Future skills, future jobs

According to an industry report, the next five years will be very good for students in Information Technology (IT) as the industry continues to expand with significant job growth all over the world. There will be more opportunities than ever as more jobs are added and starting salary will continue to climb for qualified workers. However, most positions will require at least a Bachelor’s degree or higher because computer systems are getting larger and more complex which require special technical skills. More than that, as technology is changing, workers must upgrade their skills, and else they will not be able to find works. A senior manager explained: “The time of programmers and testers who only have few months of training is over. If you do not specialize, you will not get job. Even workers that have several years of experience, if they do not learn new skills, they may not be able to keep their job. Today information technology industry demands specialized skills, it is rare to find job openings that do not require a college degree or special skills.”

A top software executive said: “We anticipate that the next five years will have many changes with a lot of project-based work, and we are predicting that it will be more on new development. Today many companies are planning to do bigger projects but they must set up certain infrastructure to make sure that they are secured before starting their projects. In the next few years, most companies will be busier than ever to automate their processes to increase efficiency.” A top hiring manager told newspapers: “There will be a lot of job openings in IT but the market has changed. Most jobs will require more than just technical skills. Anyone can learn technical skills but unless they also have soft-skills, responsibility and dependability, they may not get hired. We want to hire people with strong career plan as we will ask them where they see themselves today, where they will be next year, where they will be in five years. Those are very important aspects of understanding their career plan and what they will be. People with technical skills who often change job to get better salary will mostly be eliminated.”

Although Big Data Analysts and Cloud Computing Specialists are in high demand but the highest demand is Information Security specialists. The report stated that computing security will be very critical for every country but there are so few qualified workers so company will have to pay a lot to get them as the market is competitive. It is estimated that the world will need half million of security specialists by 2015. Even today, companies are having a difficulty finding candidates to fill this position so it is very likely that many countries will have to “import” foreign workers who specialize in this field to meet this need. According to the report, the top jobs are:

1)      Information security specialists

2)      Big data analysts

3)      Cloud computing specialists

4)      Mobile apps developers

5)      Computer systems analysts

6)      Web developers (Both front end and back end)

7)      Software developers,

8)      Database administrators

The highest demand position, Information Security requires workers to possess both problem-solving and analytical skills. They must have strong understanding of computer systems and security regulations and standards. Information Security specialists must plan and implement security measures to protect company’s computer systems, networks and data. They must stay up-to-date on the latest news surrounding hackers’ methodologies so they can anticipate and prevent security breaches. They also are responsible for preventing data loss and service interruptions by continue to learn new technologies that will protect the IT systems. One of the reasons for the shortage of workers in this field is only few universities offer specializing trainings and they often very selective.

Big data analyst is another high demand position that requires workers to have strong skills in mathematics and statistics. Besides computing skills they must also understand the business implications of complex data sets. Soft skills also play an important role for this job as they are constantly communicating and working with managers, executives and business analysts. Beyond analyzing existing data and industry data, they must be able to understand key driver of the company and how the data can contribute to business strategy and success of the company. Since Big data training is new and only few universities have training program, it is difficult to find qualified candidates.