Skip to content

Xu hướng mới trong phát triển ứng dụng di động

Theo một báo cáo công nghiệp, chẳng mấy chốc phần lớn xe hơi và xe tải sẽ được kết nối với Internet và đến 2020; quãng 150 triệu xe cộ sẽ được kết nối qua Wi-Fi. Tính kết nối này sẽ làm thay đổi các nhà sản xuất xe hơi từ chế tạo thuần tuý thành các nhà phát kiến công nghệ và họ sẽ làm được nhiều tiền hơn với các app xe hơi di động của họ. Một số nhà làm xe hơi đã làm việc với Google, Apple, và Microsoft để thực hiện các công nghệ như CarPlay của Apple hay Android Auto trong xe hơi tương lai của họ.

Một nhà phân tích công nghiệp giải thích: “Ngày nay bạn tải xuống các apps vào điện thoại thông minh của bạn; trong tương lai bạn tải xuống các app trong xe hơi của bạn. Xe của bạn sẽ trở thành máy tính khác cho nhiều thứ, từ truy nhập internet, chơi trò chơi, nghe nhạc và trong tương lai gần xe của bạn sẽ tự lái lấy. Apple đang lập kế hoạch đưa ra “iOS trong xe hơi” trong vài năm tới và nhiều thứ sẽ thay đổi. Công nghệ xe được kết nối sẽ trở thành điều phát kiến tiếp tương tự như điện thoại thông minh và máy tính bảng. Vì phần lớn người Mĩ và người Đức dành, trung bình 2 giờ lái xe của họ, mỗi ngày; nếu xe tự lái, thì nhiều điều có thể được thực hiện trong xe; thực tại xe có thể là văn phòng riêng của bạn.”

Trong tương lai gần, các app cho xe hơi sẽ quản lí việc bảo trì xe của bạn, lập lịch hẹn dịch vụ, kiểm soát mọi thứ liên quan tới xe như dẫn lái thời gian thực, nhạc và video theo luồng cho xe hơi; cho phép người chủ mua bán trực tuyến hay trả tiền đậu xe một cách tự động. Các car-apps này sẽ tạo ra nhu cầu cao hơn về người phát triển app di động, điều đã là không đủ cung cấp. Ngày nay gần ba phần tư các công ti phần mềm không thể đáp ứng được nhu cầu đang tăng lên về các ứng dụng di động. Nhiều công ti không có năng lực chuyển giao app di động nhanh chóng để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Một nhà phân tích công nghiệp viết: “Do đào tạo kém về người phát triển app di động trong vài năm qua, nhiều người không có kĩ năng đúng để phát triển app di động phức tạp cho doanh nghiệp và ô tô. Ngày nay app di động doanh nghiệp không phải là hệt như app di động đơn giản được tạo ra vài năm trước đây mà bạn bán trên cửa hàng App để lấy vài đô la; những app di động doanh nghiệp phức tạp mới yêu cầu người phát triển có kĩ năng cao với đào tạo đúng. Trong thế giới doanh nghiệp ngày hôm nay, nhiều công nhân đang dùng thiết bị di động như điện thoại thông minh hay máy tính bảng để truy nhập và dùng các dịch vụ tính toán mây để tiến hành kinh doanh của họ và họ cần các app di động đặc biệt. Xu hướng di động doanh nghiệp tham chiếu tới một tình huống mà nhiều công nhân làm việc bên ngoài văn phòng và truy nhập vào dữ liệu công ti để tiến hành nhiệm vụ thường ngày của họ. Với các app di động doanh nghiệp, họ có thể làm việc từ bất kì chỗ nào, bất kì lúc nào, dùng thiết bị riêng của họ và trở nên có năng suất hơn. Nhưng những người điều hành công ti thấy rằng phát triển app di động doanh nghiệp mất quá lâu và chi phí quá nhiều. Khảo cứu này thấy rằng phần lớn các công ti dành ra từ 7 tới 14 tháng để dựng một app di động và chi hơn $500,000 cho từng app.

Một nhà phân tích viết: “Không có đủ người phát triển ứng dụng di động sẵn có trong thị trường việc làm nhưng điều tồi tệ nhất là do đào tạo kém từ các trường hướng nghiệp hay đào tạo có chứng chỉ ngắn hạn, phần lớn những người phát triển di động không có kĩ năng đúng để phát triển app di động lớn và phức tạp cho các app di động doanh nghiệp và app di động cho xe hơi. Ngày nay phần lớn các công ti đều không hài lòng với cách những app di động này được phát triển. Người lập trình được đào tạo nhanh chóng trong vài tháng không thể xây dựng được các app di động doanh nghiệp tốt mà công ti kinh doanh cần. Phần lớn những app này đầy lỗi và mất thời gian lâu để sửa và trở thành nguồn gây thất vọng cho nhiều người dùng. Vài năm trước, có số đông những người phát triển app di động được đào tạo để phát triển các ứng dụng nhỏ như trò chơi cho điện thoại thông minh. Những app di động đơn giản này không phải là cùng một như các app di động doanh nghiệp phức tạp được doanh nghiệp yêu cầu ngày nay. Khi các app di động ngày càng lớn hơn và phức tạp hơn, nhu cầu về đào tạo đúng tại mức đại học là quan trọng, nơi người phát triển được đào tạo trong kĩ năng đúng và công cụ đúng.”

Ngày nay, một trong những nhiệm vụ chính của CIO và người quản lí CNTT của công ti là phát triển chiến lược app di động đúng và thuê những người phát triển app di động công ti đúng, phần lớn có ít nhất là bằng cử nhân để hỗ trợ cho doanh nghiệp tương lai.

 

—English version—

 

New trend in mobile application development

According to an Industry report, soon most cars and trucks will be connected to the Internet and by 2020; about 150 million vehicles will be connected via Wi-Fi. This connectivity will change automakers from pure manufacturing into technology innovators and they will make more money with their car-mobile apps. Some carmakers already worked with Google, Apple, and Microsoft to implement technologies such as Apple’s CarPlay or Android Auto into their future cars.

An Industry analyst explained: “Today you download apps into your smartphone; in the future you download apps into your car. Your car will become another computer for many things, from access to the internet, playing games; listen to music and in the near future your car will drive itself. Apple is planning to release “iOS in the Car” in next few years and many things will change. Connected-car technology will become the next innovative thing similar to smartphone and tablet. Since most American and German spend, on the average 2 hours driving their car, per day; if the car drives itself, then many things can be done in the car; actually the car can be your own office.”

In the near future, car-apps will manage your car maintenance, scheduling service appointments, control driver-related things such as real-time navigation, streaming music and video to the car; allow owners to shop online or pay for parking automatically. These car-apps will create higher demand for mobile app developers which is already in short supply. Today nearly three-quarters of software companies cannot meet the increasing demand for more mobile applications. Many do not have the capabilities for rapid mobile app delivery to meet customers’ demand. An industry analyst wrote: “Due to the poor trainings of mobile apps developers in past few years, many do not have the right skills to develop complex mobile apps for business and automobile. Today enterprise mobile apps are not the same as the simple mobile apps created few years ago that you sell on App stores for few dollars; these new sophisticated enterprise mobile apps required highly skilled developers with proper trainings. In today’s business world, more workers are using mobile devices such as smartphones or tablets to access cloud computing services to conduct their business and they need special mobile apps. Enterprise mobility trend refers to a situation where more workers work outside the office and access company data to conduct their daily tasks. With enterprise mobile apps, they can work from anywhere, at any time, using their own device and become more productive. But company executives find that mobile enterprise app development takes too long and costs too much. The study found that most companies spend 7 to 14 months to build a single mobile app and spend more than $500,000 for each.

An analyst wrote: “There is not enough mobile applications developers available in the job market but the worst thing is due to the poor training from vocational schools or short-termed certificated trainings, most mobile developers do not have the right skills to develop large and complex mobile apps for the enterprise mobile apps and mobile car-apps. Today most companies are not happy with the way these mobile apps are developed. Programmers who are trained quickly in just few months cannot build good enterprise mobile apps that the business company needs. Most of these apps are full of bugs and take a long time to fix and become a source of frustration for many users. Few years ago, there was massive number of mobile app developers trained for the development of small applications such as the smartphone games. These simple mobile apps are not the same as the sophisticated enterprise mobile apps required by the business today. As mobile apps are getting larger and more complex, the need for proper training at university level where developers are trained in the right skills and the right tools is important.”

Today, one of the major tasks of company CIOs and IT managers is to develop the right mobile apps strategy and hiring the right enterprise mobile apps developers, most have at least a bachelor’s degree to support future business.