Skip to content

Phụ nữ trong công nghệ

Một sinh viên viết: “Em thích blog của thầy “Lĩnh vực tốt nhất cho phụ nữ” và lời khuyên về học Công nghệ thông tin (CNTT) nhưng trong ba khu vực của CNTT – Khoa học máy tính, Kĩ nghệ phần mềm và Quản lí hệ thông tin, khu vực nào mà lĩnh vực tốt nhất cho phụ nữ? Xin thầy lời khuyên.”

 

Đáp: Như tôi đã viết trong blog trước, lĩnh vực học tập tốt nhất cho nữ sinh đại học là bất kì cái gì họ chọn để đáp ứng cho mục đích giáo dục của họ. Vì có thiếu hụt người có kĩ năng công nghệ thông tin và có nhiều việc làm mở ra với lương cao trên khắp thế giới, đây là lí do tốt cho nữ học CNTT ở đại học. Tôi nghĩ Khoa học máy tính, Kĩ nghệ phần mềm và Quản lí hệ thông tin đều là chọn lựa tốt cho nữ.

Phần lớn công việc CNTT yêu cầu tư duy sáng tạo và nữ về tự nhiên là những người suy nghĩ sáng tạo. Phần lớn nam sinh viên thường nghĩ trong khuôn khổ logic, điều thường không rất sáng tạo. Tương phản lại, nữ sinh bao giờ cũng đi tới giải pháp đáng ngạc nhiên mà phần lớn mọi người thậm chí không nghĩ tới. Họ giải quyết vấn đề khác hơn nam và thường rất hiệu quả. Phụ nữ tự nhiên có cảnh quan khác về cuộc sống (chăm sóc hơn, thông cảm hơn v.v) mà thường dẫn tới các ý tưởng giải quyết vấn đề bất thường và khi những kĩ năng này được áp dụng cho công nghệ thông tin, nhiều phụ nữ sẽ trở thành người phát kiến.

Phần lớn công việc CNTT yêu cầu làm việc tổ và nữ có kĩ năng làm việc tổ tự nhiên. Phần lớn nam ưa thích làm việc một mình và cố gắng tự mình giải quyết vấn đề nhưng nữ hiếm khi làm việc một mình mà bao giờ cũng trong tổ. Họ trao đổi thường xuyên, chia sẻ thông tin với nhau và bao giờ cũng hỗ trợ cho nhau. Bốn hay năm bộ não bao giờ cũng tốt hơn một đó là lí do tại sao một tổ các phụ nữ bao giờ cũng đi tới giải pháp tốt hơn, nhanh hơn và hiệu quả hơn.

Phần lớn công việc CNTT yêu cầu kĩ năng ngoại ngữ và nữ có kĩ năng ngôn ngữ tự nhiên. Nam không thích học ngoại ngữ và nếu họ phải học, phần lớn ưa thích hội tụ vào đọc và viết nhưng không nói. Phần lớn nam không nói giỏi nhưng nữ lại rất khá trong học ngoại ngữ, một số thậm chí còn học hai hay ba ngoại ngữ đồng thời. Họ đọc tốt và thường đọc nhiều hơn nam; họ viết giỏi và bao giờ cũng viết câu hoàn chỉnh, và phần lớn nói rất giỏi vì trao đổi là tự nhiên thế cho họ.

Phần lớn công việc CNTT yêu cầu làm nhiều điều một lúc và nữ tự nhiên là các chuyên gia đa nhiệm. Họ đã học làm nhiều thứ với các trách nhiệm đa dạng vào cùng lúc. (như, nữ có thể làm việc và chăm sóc gia đình và con cái họ). Nếu sinh viên học công nghệ thông tin, họ phải học làm nhiều thứ và hoàn thành nhiều vai trò đồng thời. Người phát triển phần mềm phải viết mã và kiểm thử mã của họ. Chuyên viên mạng phải chắc mạng thực hiện tốt và quản lí an ninh trên cơ sở hàng ngày. Người hỗ trợ khách hàng phải chắc về các nhu cầu của khách hàng được làm và tổ làm tốt để đáp ứng cho các nhu cầu này. Người quản lí dự án phải học làm việc tốt với khách hàng, người quản lí và cả các thành viên tổ. Phần lớn nam không rất giỏi giải quyết quá nhiều thứ một lúc và họ thường bị nản lòng nhưng nữ khá hơn nhiều do bản tính chăm sóc của họ điều cho phép họ làm xuất sắc đa nhiệm.

Phần lớn công việc CNTT đều yêu cầu kĩ năng con người và nữ tự nhiên là giỏi với kĩ năng con người. Họ là xuất sắc với việc hiểu khách hàng ngay cả trong tình huống khó khăn. Điều này sẽ giúp họ đi vào chỗ làm việc như người phân tích doanh nghiệp, kĩ sư yêu cầu để giúp lấy yêu cầu cho hệ thống kĩ thuật và xây dựng mối quan hệ tốt hơn với khách hàng. Nữ có kiên nhẫn hơn nam, họ biết cách lắng nghe, hiểu nhu cầu của khách hàng, trao đổi tốt để làm dịu thất vọng của khách hàng. Khi các thành viên tổ bầy tỏ thất vọng của họ về việc lẫn lộn ngôn ngữ của hệ thống mới, nữ biểu lộ tính chuyên nghiệp từ bi và hướng dẫn họ qua sự phức tạp với lòng tốt. Đây là lí do tại sao nữ bao giờ cũng là người quản lí dự án tốt hơn nam.

Nếu bạn không tin tôi, bạn có thể nhìn vào mọi công ti công nghệ hàng đầu, lớn và nhỏ; bạn sẽ thấy nhiều nữ trong vị trí quản lí hơn nam. Nếu bạn đi vào Microsoft, Google, Amazon hay Facebook bạn sẽ thấy rằng đa số những người quản lí dự án là nữ. Giám đốc vận hành (COO) của Facebook, người quản lí mọi hoạt động trong công ti này là một phụ nữ – Sheryl Sandberg. Giám đốc điều hành (CEO) của Yahoo, người cung cấp lãnh đạo và viễn kiến cho công ti này cũng là phụ nữ – Marissa Mayer. Giám đốc điều hành của HP người quản lí công ti công nghệ lớn nhất này ở Thung lũng Silicon cũng là một phụ nữ – Meg Whitman. Chủ tịch của Cisco, công ti mạng lớn nhất trên thế giới cũng là một phụ nữ – Padmasree Warrior. Vị trí điều hành hàng đầu trong Xerox, người quản lí ngân sách 40 tỉ đô la cũng là một phụ nữ – Ursula Burns.  Giám đốc tài chính (CFO) của Oracles, người kiểm soát mọi giao tác tài chính của công ti khổng lồ này, cũng là một phụ nữ – Safra Catz. Người quản lí toàn bộ tiếp thị và quảng cáo tại Google cũng là phụ nữ – Susan Wojciski. Giám đốc tài chính của Microsoft, người quản lí mọi tài chính của công ti lớn này cũng là một phụ nữ – Amy Hood. Nếu bạn nghĩ điều đó chỉ xảy ra ở Mĩ chứ không ở châu Á, thì bạn nhầm. Quan chức điều hành hàng đầu của Hoa Vỹ, công ti viễn thông lớn nhất ở Trung Quốc cũng là một phụ nữ – Sun Yafang. Quan chức điều hành của công ti điện thoại thông minh HTC cũng là một phụ nữ – Cher Wang. Ngày nay có hàng nghìn phụ nữ đã chiếm các vị trí hàng đầu của các công ti công nghệ trên khắp thế giới. Nếu bạn nghĩ CNTT là ngành công nghiệp chỉ dành cho nam thì bạn nhầm. Nếu bạn nhìn vào số sinh viên ở các đại học Mĩ ngày nay bạn sẽ ngạc nhiên vì có nhiều nữ hơn nam. Trong lớp Quản lí hệ thông tin của tôi, quá nửa sinh viên là nữ.

Tôi tin nữ nên học Công nghệ thông tin KHÔNG phải vì họ có thể học mà vì họ rất giỏi trong đó. Tôi nghĩ không có gì tốt dành cho nữ ngày nay hơn là công nghệ thông tin và nữ nên nắm lấy cơ hội này. Trong Thời đại Thông tin này, nghề CNTT cung cấp lương tuyệt vời, các công ti công nghệ đang tăng trưởng nhanh chóng và họ cần nhiều công nhân hơn, đặc biệt những người có cả kĩ năng kĩ thuật và kĩ năng mềm. Một lí do tại sao ít nữ ở châu Á có được việc làm hàng đầu là ở chỗ ít người trong họ học về công nghệ hơn ở phương Tây nhưng các bạn có thể thay đổi điều đó và nên thay đổi nó.

Ngày nay không có các thứ như “nghề truyền thống dành cho phụ nữ” nữa vì nữ có thể làm bất kì cái gì, có thể học bất kì cái gì mà họ muốn. Cho dù thị trường địa phương của bạn có thể chưa phát triển nhưng nó sẽ phát triển và sẽ có nhiều cơ hội đến lúc bạn tốt nghiệp. Ngày nay thị trường việc làm CNTT vẫn đang tăng trưởng trong cả thị trường địa phương và thị trường toàn cầu. Nếu bạn thích công nghệ, có kĩ năng ngoại ngữ tốt, thì bạn rất phù hợp để học công nghệ thông tin. Nhân tiện, nếu bạn thích du hành hay làm việc ở hải ngoại, có nhiều cơ hội hơn trước đây vì nhiều nước đang thay đổi luật di trú của họ để cho phép nhiều công nhân có kĩ năn tới và làm việc. Lời khuyên của tôi cho phụ nữ là: “Học công nghệ và thay đổi thế giới.”

 

—English version—

 

Women at Technology

A student wrote: “I like your blog “The best field for women” and advice about studying Information Technology (IT) but among the three areas of IT- Computer Science, Software Engineering and Information System Management, which one is the best field for women? Please advise.”

 

Answer: As I have written in previous blog, the best field of study for college women is whatever they select to meet their education goals. Since there is a shortage of Information Technology (IT) skilled people and there are more jobs opening with high salary all over the world, this is a good reason for women to study IT in college. I think Computer Science, Software Engineering, and Information System Management are all good choice for women.

Most IT works require creative thinking and women are naturally creative thinkers. Most of male students often think within a logical framework which usually not very creative. In contrast, female students always come up with amazing solution that most people would not even think of. They solve problem differently than men and often very effective. Women naturally have a different perspective on life (More caring, more empathy etc.) that often lead to unusual problem solving ideas and when these skills are applied to information technology, many women will become innovators.

Most IT works require teamwork and women have natural teamwork skills. Most men prefer to work alone and try to solve problem by themselves but women rarely work alone but always in team. They communicate frequently, share information with each other and always support each other. Four or five brains are always better than one that is why a team of women always be able to come up with better solutions, faster and more efficient.

Most IT works require a foreign language skills and women have natural language skills. Men do not like to learn language and if they have to, most prefer to focus on read and write but not speaking. Most men do not speak well but women are great in learning foreign languages, some even learn two or three at the same time. They read well and often read more than men; they write well and always in perfect sentences, and most speak very well as communication is so natural to them.

Most IT works require doing several things at once and women are naturally multi-tasking experts. They have learned to do many things with various responsibilities at the same time. (i.e., Women can work and take care of their family and children). If students study information technology, they have to learn to do many things and fulfill multiple roles at the same time. A software developer must write code and test their code. A network specialist has to make sure the network perform well and manage security on a daily basis. A customer support must make sure customers’ needs and done and the team are doing well to meet the needs. A project manager must learn to work well with customers, managers and also team members. Most men are not very good of handle too many things at once and they often get frustrated but women are much better due to their caring nature which allow them to excel at multi-tasking.

Most IT works require people skills and women are naturally good at people skills. They are excellent at understand the needs of customers even in difficult situation. This will help them to enter a work place as business analysts, requirements engineers to help getting requirements for a technical system and build better relationship with customers. Women have more patience than men, they know how to listen, understand customers’ needs, communicate well to ease a customers’ frustration. When team members express their frustration at the confusing language of a new system, women show compassionate professionalism and guide them through the complexity with kindness. This is why women are always being better project managers than men.

If you do not believe me, you may want to look at all the top technology companies, large and small; you will see more women in management positions than men. If you walk into Microsoft, Google, Amazon or Facebook you will see that a majority of project managers are women. The Chief operating officer (COO) of Facebook, the person who manage every activity in this company is a woman – Sheryl Sandberg. The Chief Executive Officer (CEO) of Yahoo, the person who provides the leadership and vision for this company is also a woman – Marissa Mayer. The Chief Executive Officer of HP who manages this largest technology company in Silicon Valley is also a woman – Meg Whitman. The president of Cisco, the largest networking company in the world is also a woman – Padmasree Warrior. The top executive position in Xerox, the person who manages the 40 Billion dollars budget is also a woman – Ursula Burns.  The Chief Financial Officer (CFO) of Oracles, who control all financial transaction of this giant company, is also a woman – Safra Catz. The person who manages all marketing and advertising of Google is also a woman – Susan Wojciski.  The Chief Financial Officer of Microsoft, the person who manages all financial of this large company is also a woman- Amy Hood. If you think it only happens in the U.S but not in Asia, then you are wrong. The top executive of Huawei, the largest telecommunication in China is also a woman – Sun Yafang. The Chief Executive of the smartphone company HTC is also a woman – Cher Wang. Today there are thousands of women who already occupy top positions of technology companies all over the world. If you think IT is a male-only industry than you are wrong. If you look at numbers of students in U.SCollege today you will be surprised because there are more women than men. In my Information System Management class, more than half of students are women.

I believe women should study Information Technology (IT) NOT because they can but because they are very good at it. I think there is nothing better today for women than information technology and women should seize this opportunity. In this Information Age, IT career provides excellent salaries, technology companies are growing fast and they need more workers, especially people who have both technical skills and soft skills. One reason why so few women in Asia get top jobs is that fewer of them are studying technology than in the West but you could change it and should change it.

Today there is no such thing as “Traditional career for women” anymore as women can do anything, can study anything that they want. Even if your local market may not be growing yet but it will and there will be plenty of opportunities by the time you graduate. Today IT job market is still growing in both local market and global market. If you like technologies, have good foreign language skills, then you are well suited to study information technology. By the way, if you like to travel or working oversea, there are more opportunities than ever before as many countries are changing their immigration laws to allow more skilled workers to come and work. My recommendation for women: “Study technology and change the world.”