Skip to content

Được thông tin

Sau trung học, học sinh có chọn lựa liệu vào đại học hay không. Đây là quyết định khó khăn vì có ưu nhược điểm khi vào đại học. Nhiều người nói rằng vì có nhiều người tốt nghiệp đại học bị thất nghiệp, người vẫn phụ thuộc vào hỗ trợ của gia đình, việc vào đại học là phí thời gian và tiền bạc. Bằng việc đi làm sau trung học là tốt hơn vì họ có thể kiếm ra tiền và giúp cho gia đình. Tôi không đồng ý với cách nhìn đó vì đại học KHÔNG phải dành cho mọi người nhưng tôi nghĩ một số học sinh chắc có cơ hội tốt hơn và nghề nghiệp thành công hơn bằng việc vào đại học. Khi thế giới bây giờ là “phẳng”, công nghệ làm thay đổi nhiều thứ, và xã hội đã tiếp tục tiến hoá và tích hợp, giáo dục đại học đã trở thành cần thiết và là cách tốt nhất để phát triển nghề nghiệp chuyên môn.

Từ khía cạnh tài chính, về trung bình, một người chỉ với bằng tú tài trung học sẽ làm 42% KÉM hơn người có bằng cử nhân. Bằng thạc sĩ trung bình sẽ làm 18% NHIỀU hơn bằng cử nhân. Dựa trên các con số này, giáo dục đại học là yếu tố then chốt trong việc giúp cho mọi người có cuộc sống tốt hơn và đóng góp cho sự thịnh vượng của nền kinh tế. Từ khía cạnh công nghiệp, 85% việc làm hiện thời và tương lai yêu cầu giáo dục đại học, đặc biệt trong khoa học, công nghệ, kĩ nghệ và toán học (STEM). Dựa trên nhu cầu này, giáo dục đại học trong khu vực STEM là yếu tố mấu chốt để giúp cho mọi người phát triển nghề nghiệp tốt và hỗ trợ cho gia đình họ.

Mặc dầu vào đại học là quan trọng nhưng KHÔNG phải mọi đại học là như nhau, và không phải mọi sinh viên sẽ thành công như được mong đợi. Vấn đề chính là nhiều sinh viên KHÔNG sẵn sàng cho đại học vì họ ghi danh vào đại học mà không có hướng dẫn và phương hướng nào. Lí do chính cho người tốt nghiệp đại học bị thất nghiệp là họ chỉ theo đuổi bằng cấp thay vì phát triển kĩ năng được thị trường việc làm cần. Để ngăn cản vấn đề này, từng đại học phải cung cấp hướng dẫn nghề nghiệp cho sinh viên có triển vọng; và bao gồm cả danh sách các lĩnh vực học tập được dạy trong trường đó cũng như số những người tốt nghiệp đang làm việc trong lĩnh vực mà họ học tập. Nhiều trường không thích cung cấp những thông tin này và phần lớn những người quản trị đại học không thoải mái với sự kiện là họ có số lớn người tốt nghiệp bị thất nghiệp. Ở các nước đã phát triển như Mĩ, Đức và Anh có hệ thống phân loại đại học nơi các công ti độc lập sẽ thu thập những thông tin này và xếp hạng đại học dựa trên đào tạo hàn lâm, nghiên cứu, lĩnh vực học tập được cung cấp, và cách đo quan trọng nhất là số sinh viên có được việc làm liên quan tới lĩnh vực học tập của họ. Thông tin xếp hạnh là chìa khoá để gợi ý cho sinh viên hướng tới làm chọn lựa tốt hơn và đó là lí do tại sao việc các đại học được xếp hạng cao bao giờ cũng có con số người ghi danh cao hơn nhiều so với các trường khác.

Tôi nghĩ việc cung cấp thông tin là cách tiếp cận tốt nhất để cải tiến hệ thống giáo dục nơi các trường có số lớn người tốt nghiệp có việc làm sẽ vươn lên hàng đầu của hệ thống xếp hạng. Bằng việc cho mọi người nhiều thông tin hơn, điều đó sẽ làm thay đổi cách một số trường đang vận hành. Nhiều trường, đặc biệt các trường vì lợi nhuận, đang vận hành theo lợi ích ngắn hạn của riêng họ so với mục đích giáo dục dài hạn. Một số trường chỉ hội tụ vào tuyển nhiều sinh viên và làm ra nhiều tiền cho người chủ của họ mà bỏ qua sinh viên và tương lai của họ. Hiện thời tình huống xấu nhất đang xảy ra ở Trung Quốc và Ấn Độ nơi hàng nghìn trường tư được phép mở mà không có phương hướng rõ ràng nào và không có giám sát từ chính phủ. Điều này đã dẫn tới mười bẩy triệu người tốt nghiệp bị thất nghiệp ở Trung Quốc và trên hai mươi triệu người tốt nghiệp đại học không có kĩ năng ở Ấn Độ. Khi tôi ở Ấn Độ, một người quản lí nói với tôi: “Tình huống là tệ tới mức bằng đại học bây giờ vô giá trị. Trước khi thuê người lập trình, chúng tôi phải để tất cả họ tham gia bài kiểm tra lập trình và 85% số họ trượt cho dù tất cả họ đều có bằng cử nhân trong khoa học máy tính. Tất cả họ đều trả nhiều tiền cho các đại học tư này nhưng không học được gì. Giáo dục đại học đang trở thành việc “nhồi nhét lớn ở Ấn Độ.”

Trước khi cải tiến có thể xảy ra, tôi nghĩ điều thực sự quan trọng là có hướng dẫn đúng cho sinh viên và gia đình họ. Vấn đề chính là thiếu thông tin và phần lớn mọi người không biết về nó. Tất nhiên họ đọc báo chí về thất nghiệp cao trong những người tốt nghiệp đại học nhưng họ có biết về nguyên nhân không. Khi tôi ở Ấn Độ, tôi hỏi các sinh viên trong lớp tôi về tình huống này và sự kiện đáng ngạc nhiên là nhiều người trong họ đổ lỗi cho suy thoái toàn cầu thay vì vào giáo dục kém mà một số người nhận được từ các đại học “vì lợi nhuận.”. Khi tôi ở Trung Quốc, tôi nói cho sinh viên về thiếu hụt lớn những người có kĩ năng CNTT trên khắp thế giới, phần lớn sinh viên đều ngạc nhiên và bảo tôi rằng họ đã không biết về điều đó. Tôi thấy khó hiểu rằng trong thế giới được kết nối này, nhiều sinh viên đại học vẫn không biết về điều đang xảy ra trên thế giới quanh họ, đặc biệt cái gì đó là quan trọng cho tương lai của họ. Khi tôi nhắc điều đó cho một giáo sư, ông ấy nói: “Nếu thầy hỏi họ về các ngôi sao điện ảnh và sao nhạc rock, họ có thể nói cho thầy thậm chí còn nhiều hơn thầy biết. Nếu thầy hỏi họ về các trò chơi video hay phim mới nhất, họ biết nhiều hơn nhưng ít người dám nói về tin tức công nghệ hay kinh tế. Nếu thầy nhìn vào mọi báo chí, nó đầy những quảng cáo nhưng không có mấy thông tin về hướng dẫn nghề nghiệp. Tuyệt đối không có gì để giúp họ.”

Cái gì sẽ giúp cho sinh viên làm chọn lựa trường tốt? Cái gì sẽ giúp cho sinh viên chọn lĩnh vực học tập đúng? Có thông tin đúng là cách tốt nhất cho họ và gia đình họ để quyết định vào trường nào và lĩnh vực học tập nào. Điều đó nghĩa là thông tin phải rõ ràng, đơn giản, và sẵn có vào khoảnh khắc đúng. Đó là lí do tại sao tôi viết blog này vì tôi nghĩ mọi sinh viên sẽ cần thông tin này để làm quyết định với đủ thông tin về nghề nghiệp của họ và lập kế hoạch cho tương lai của họ.

 

—English version—

 

Being informed

After high school, students have a choice whether to go to college or not. This is a difficult decision because there are advantages and disadvantages to go to college. Many people say that since there are many unemployed college graduates who still depend on family’s supports, going to college is a waste of time and money. By go to work after high school is better since they can make money and help the family. I do not disagree with that view because college is NOT for everybody but I think some students would have better opportunity and more successful career by go to college. As the world is now “flat”, technologies change many things, and society has continued to evolve and integrate, college education has become a necessity and the best way to develop professional careers.

From the financial aspect, on the average, a person with only a high-school diploma will makes 42% LESS than a person that gets a bachelor’s degree. A master’s degree on average will make 18% MORE than a bachelor’s degree. Based on these numbers, a college education is an essential factor in helping people to have a better life and contribute to the prosperity of the economy. From the industry aspect, 85% of the current and future jobs require a college education, especially in science, technology, engineering and math (STEM). Based on this need, a college education in the STEM areas is a critical factor in helping people to develop a good career and support their family.

Although going to college is important but NOT all colleges are the same, and not all students will be successful as expected. The major problem is many students are NOT ready for college as they are enrolling in college without any guidance and direction. The main cause for some unemployed graduates is they are only pursuing a degree rather than develop the skills needed by the job market. To prevent this problem, each university should provide career guidance for prospective students; and includes the list of fields of study taught in that school as well as the number of graduates who are working on the field that they are studying. Many schools do not like to provide these information and most college administrators are uncomfortable with the fact that they have a high number of unemployed graduates. In developed countries such as the U.S., Germany and UK there are college ranking systems where independent companies would collect these information and rank the university based on their academic trainings, their research, their field of study provided, and the most important measurements is the number of students getting jobs in relate to their field of study. The ranking information is the key to steer students toward making better choices and that is why high ranking universities always have very high numbers of applicants than others.

I think providing information is the best approaches to improve education system where schools that have high number of employed graduates would rise to the top of the ranking system. By giving people more information, it will change the way some schools are operating. Many schools, especially for profit schools, are operating in their own short-term benefit over long-term educational goals. Some only focus on recruiting more students and making more money for their owners but ignore students and their future. Currently the worst situation is happening in China and India where thousands of private schools are allowed to open without any clear directions and oversight from government. This has led to seventeen million unemployed graduates in China and over twenty million unskilled college graduates in India. When I was in India, a manager told me: “The situation is so bad that college degree is now worthless. Before hiring programmer, we have all of them take a programming test and 85% of them failed even all of them have a bachelor’s degree in computer science. They all pay a lot of money for these private colleges but learn nothing. College education is becoming a “big scam” in India.”

Before improvement can happen, I think what really important is having proper guidance for students and their family. The main problem is the lack of information and most people do not know about it. Of course they read newspapers about the high unemployment among college graduates but do they know about the causes. When I was in India, I asked students in my class about this situation and the surprising fact was many of them blamed the global recession instead of the poor education that some were receiving from “for profit” colleges. When I was in China, I told students about the critical shortage of IT skilled people all over the world, most students were surprised and told me that they did not know about it. It is difficult for me to understand that in this connected world, many college students still do not know about what is happening in the world around them, especially something that is important to their future. When I mentioned that to a professor, he said: “If you ask them about movies stars and rock stars, they can tell you more than you even know. If you ask them about the latest video games or movies, they know a lot more but few would care about technology or economic news. If you look at all the newspapers, it is full of advertisings but not much information about career guidance. There is absolutely nothing to help them.”

What would help students to make good college choices? What would help students to select the right field of study? Having the right information is the best way for them and their family to decide which school to go to and what field to study. That means the information must be clear, simple, and available at right moments. That is why I write this blog because I think every student will need this information to make informed decision about their career and plan for their future.