Skip to content

Dự báo cho năm 2014

Chúng ta đang sống trong thế giới thay đổi nhanh chóng nơi công nghệ chi phối mọi thứ. Khi công nghệ thay đổi, nó tạo ra nhiều thách thức cho cả công ti và công nhân. Theo nhiều khảo cứu, năm 2014 sẽ là năm thách thức lớn cho nhiều công ti do việc nổi lên của các công nghệ như thiết bị di động, tính toán mây, mạng xã hội, dữ liệu lớn, và tính liên tác giữa những hệ thống này. Vì công nghệ tiến bộ nhanh chóng, nhu cầu thị trường sẽ thay đổi, và khách hàng sẽ yêu cầu các công ti thích ứng với những công nghệ này. Những người quản lí ở mọi mức sẽ gây sức ép lên công nhân công nghệ thông tin (CNTT) để có tri thức và kĩ năng để thực hiện các công nghệ này làm cho công vẫn duy trì được thị trường.

Trong quá khứ, các công ti chậm thay đổi nhưng trong thế giới toàn cầu hoá này, công nghệ đã trở thành lực động cho thay đổi. Nếu một công ti không thay đổi nhanh chóng, nó sẽ bị loại, và người ta dự báo rằn năm 2014 sẽ là năm của nhiều phá sản. Nếu một ngành công nghiệp không điều chỉnh đủ nhanh, nó không thể cạnh tranh được với các đối thủ cạnh tranh, và khi ngành công nghiệp đi xuống, nhiều công ti sẽ chìm cùng nó. Nếu một nước không bắt kịp, đầu tư nước ngoài sẽ dịch chuyển từ nước này sang nước khác và gât tác động lớn tới kinh tế địa phương. Ngày nay vai trò của CNTT không còn là hỗ trợ mà là chiến lược, Giám đốc thông tin (CIO) và cấp quản lí CNTT phải chuyển nhanh trong đánh giá từng công nghệ để thích ứng với nó nhanh chóng và tạo ra giá trị kinh doanh mới cho công ti. Để làm điều đó họ phải hiểu kinh doanh của công ti và thách thức công nghệ nó đang đối diện. Họ phải có tri thức về công nghệ mới để đề cập tới cách nó giúp cho công ti đáp ứng các mục đích chiến lược. Một nhà phân tích phố Wall viết: “Trong quá khứ Giám đốc Tài chính (CFO) đóng vai trò quan trong nhưng ngày nay, đó là Giám đốc Thông tin (CIO) người phải lãnh đạo công ti. Thành công hay thất bại của công ti sẽ chủ yếu được xác định bởi nó điều chỉnh nhanh thế nào theo nhu cầu thị trường. Ngày nay các công ti lớn đề bạt các CIO vào vai trò của Giám đốc điều hành (CEO) hay Chủ tịch điều hành thay vì CFO vì công nghệ đang trở thành yếu tố cạnh tranh then chốt trong thị trường toàn cầu.”

Thay đổi hiển nhiên xảy ra trong năm 2014 sẽ là tiến bộ của thiết bị di động. Ngày nay máy tính bàn, laptops, máy tính bảng, và điện thoại thông minh tất cả đều đang được dùng trong các công ti. Câu hỏi là: “Máy tính bảng có thay thế máy tính bàn không?” “Máy tính bàn có biến đi hoàn toàn không?” Theo nhiều khảo cứu, máy tính bảng và điện thoại thông minh đã thực hiện nhiều nhiệm vụ trước đây được máy tính bàn và laptop thực hiện và nhiều người dùng đã chuyển sang máy tính bảng và điện thoại thông minh. Điều đó có nghĩa là các công ti phải điều chỉnh nhanh chóng sang di động bằng việc phát triển nhiều ứng dụng cho thiết bị di động. Điện thoại thông minh và máy tính bảng yêu cầu cách tiếp cận khác tới phát triển ứng dụng vì màn hình của chúng là nhỏ cho nên các ứng dụng tương lai phải tạo ra việc hiển thị phù hợp cho các biến thiên kích cỡ màn hình. Vì có nhiều nền (IOS, Android, và Window 8) công ti phải phát triển chiến lược để giải quyết với những khác biệt này và phải chắc rằng ứng dụng của họ sẽ làm việc tốt với mọi nền. Ngày nay phần lớn những người phát triển đều được đào tạo trong máy tính cá nhân (PC) và hệ điều hành Microsoft chuẩn nhưng họ phải được đào tạo lại để xây dựng ứng dụng với IOS hay Android nữa. Đó là lí do tại sao những người tốt nghiệp đại học có kĩ năng di động là có nhu cầu cao và thường đòi lương cao hơn những người khác.

Trong quá khứ việc tạo ra giá trị doanh nghiệp là một phần của khía cạnh tài chính nhưng ngày nay nó dịch chuyển sang CNTT và là ưu tiên hàng đầu. Tổ chức CNTT và công nhân của nó phải hội tụ vào việc cải tiến giá trị cho người dùng và nhu cầu thị trường. Để làm như vậy, người quản lí CNTT phải loại bỏ bất kì hoạt động không bản chất nào và điều đó nghĩa là một cách tiếp cận khác tới xây dựng ứng dụng để giữ hội tụ vào việc tạo ra giá trị. Người ta dự báo rằng nhiều công ti sẽ chuyển nhiều dịch vụ lên mây nhất có thể được. Không có lí do để sở hữu hay duy trì phần mềm hay phần cứng khi chúng có thể được chuyển cho các công ti tính toán mây về các dịch vụ được chuẩn hoá. Người quản lí CNTT phải đánh giá mọi chức năng CNTT và hỏi: “Những hoạt động này có cải tiến ưu tiên doanh nghiệp của công ti không và có tạo ra giá trị doanh nghiệp không?” Nếu không thì họ phải loại bỏ chức năng đó và hội tụ vào các nhiệm vụ quan trọng.

Tính toán mây là một cách giảm chi phí, cải tiến hiệu quả và tăng giá trị (tức là nhiều lợi nhuận hơn) nhưng theo báo cáo công nghiệp gần đây, nhiều công ti vẫn chưa có kế hoạch cho tính toán mây. Họ vẫn tiếp tục giữ dữ liệu và ứng dụng của họ ở tổ chức của mình và tự họ quản lí mọi thứ. Giữ một nhóm nội bộ duy trì hệ thống CNTT này là tốn kém; giữ mọi phần mềm và phần cứng được cập nhật cũng tốn kém. Với tiến bộ của các đề nghị tính toán mây, tốt hơn cả là để cho công ti tính toán mây đặc biệt giải quyết hầu hết mọi sự liên quan tới CNTT để cho công ti có thể hội tụ vào kinh doanh lõi của họ. Khảo cứu công nghiệp này dự phóng rằng đến cuối 2014, quá nửa các công ti sẽ dùng tính toán mây cho mọi nhu cầu CNTT và điều đó có thể giúp làm giảm chi phí CNTT và làm tăng lợi nhuận lên 35%.

Những người quản lí cần có thông tin tốt nhất để làm quyết định. Ngày nay có dữ liệu nội bộ như số bán, chi phí, thu nhập, chi phí vận hành v.v là không đủ vì người quản lí phải nhìn ra ngoài để biết về xu hướng công nghệ, xu hướng thị trường, ưa thích của khách hàng, làm giá của đối thủ cạnh tranh v.v. Phần lớn những dữ liệu này đều sẵn có trên Internet nhưng chúng không được xác định và thường phi cấu trúc. Dữ liệu phi cấu trúc biến thiên trong dạng thức của nó, bao gồm cả văn bản thuần, email, blog, văn bản có dạng thức, hình ảnh chuẩn và phi chuẩn, video, tiếng nói, hoạt hình, cái vào cảm biến, sự kí tìm Web và nhiều thứ nữa. Dữ liệu phi cấu trúc đang tăng trưởng nhanh hơn dữ liệu có cấu trúc. Các dữ liệu phi cấu trúc này có tiềm năng làm lộ ra thông tin quan trọng mà trước đây khó xác định. Để cung cấp thông tin tốt nhất cho công ti, các phân tích Big Data yêu cầu các cách tiếp cận mới tới nắm bắt, lưu giữ, và phân tích những dữ liệu này. Các qui trình quản lí dữ liệu truyền thống không thể thu thập được bản chất biến thiên của Big Data. Phân tích dữ liệu mới cung cấp phương pháp mới để làm điều đó nhưng yêu cầu đào tạo mới, kĩ năng mới và công cụ mới. Các nhà phân tích công nghiệp tin rằng các công ti thích nghi Big Data nhanh hơn sẽ có ưu thế lớn so với những công ti chấp nhận chậm. Việc dùng Big Data đã giúp cho Walmart và Amazon.com là hai công ti bán lẻ lớn nhất trên thế giới và giúp họ khử bỏ phần lớn các đối thủ cạnh tranh chỉ trong vòng vài năm. Người ta dự báo rằng năm 2014 sẽ là năm với nhiều công ti chấp nhận phân tích big data làm chiến lược then chốt để tăng tính cạnh tranh của họ.

Xu hướng mới khác sẽ xảy ra trong năm 2014 là “vấn đề già đi” nơi xấp xỉ trên trên một triệu công nhân sẽ về hưu mỗi năm từ 2013 tới 2023 và họ phải được thay thế. Nhiều người về hưu tiềm năng là những người CNTT, người có nhiều năm làm việc cả về tri thức kĩ thuật và doanh nghiệp. Tìm việc thay thế cho họ không phải dễ dàng vì công nhân mức vào nghề mới tốt nghiệp từ đại học thường tới với các kĩ năng và thái độ khác. Một nhà phân tích Phố Wall cảnh báo: “Trong quá khứ, phần lớn công nhân trung thành với công ti của họ nhưng công nhân trẻ không có thái độ đó, họ sẽ đổi việc làm để có được lương tốt hơn cho bản thân họ. Công ti phải có chiến lược một cách nhanh chóng để giải quyết với vấn đề thay người cao này. Thế hệ trẻ hơn thường không có kiên nhẫn như thế hệ trước đây, họ muốn ban thưởng ngay lập tức cho nên công ti sẽ cần cung cấp chương trình kèm cặp để người có kinh nghiệm, người cần được thay thế có thể chia sẻ tri thức của họ và cung cấp lời khuyên cho những công nhân trẻ này để làm cho việc trao đổi được suôn sẻ.

Người ta dự đoán rằng năm 2014 sẽ là năm của nhiều thay đổi vì công nghệ sẽ tác động tới nhiều doanh nghiệp. Nhiều công ti đã thiết lập vững sẽ bị thay thế bởi những công ti mới tới có ưu thế công nghệ tốt hơn. Thay đổi sẽ xảy ra trong nhiều nước đã phát triển vì họ không có đủ công nhân có kĩ năng để làm cho việc chuyển dịch được suôn sẻ hơn và việc thiếu công nhân công nghệ sẽ là yếu tố quyết định then chốt trong tăng trưởng kinh tế tương lai. Yếu tố then chốt khác là năm 2014 là thành công hay thất bại của cải cách giáo dục đang hội tụ vào Khoa học, Công nghệ, Kĩ nghệ và Toán học (STEM) điều cho ưu thế mới cho các nước mà có thể thu hút nhiều công nhân CNTT tới vì nguồn vốn con người sẽ là tài sản quan trọng nhất trong thời đại tri thức này.

 

—English version—

 

Prediction for 2014

We are living in a fast changing world where technology dominates everything. As technology changes, it creates more challenges to both companies and workers. According to several studies, 2014 will be a significant challenging year for many companies due to emerging technologies such as mobile devices, cloud computing, social networks, big data, and the interoperability among these systems. Since technologies advances rapidly, market needs will change, and customers will demand companies to adopt these technologies. Managers at all levels will pressure Information Technology (IT) workers to have knowledge and skills to implement these technologies in order for the company to stay in the market.

In the past, companies are slow to change but in this globalized world, technology has become a dynamic force for change. If a company does not change quickly, it will be eliminated, and it is predicted that 2014 will be the year of many bankruptcies. If an industry does not adjust quickly, it cannot compete against competitors, and when an industry goes down, many companies will sink with it. If a country does not keep up, foreign investments will be shifted from one country to another and impact the local economy significantly. Today the role of IT is no longer supporting but strategic, Chief Information Officer (CIO) and IT management must move quickly to evaluate each technology to adopt it quickly to create new business value for the company. To do that they must thoroughly understand the business of the company and the technology challenges it faces. They must have knowledge of new technologies to address how it helps the company meet its strategic goals. A Wall Street analyst wrote: “In the past the Chief Financial Officer (CFO) played an important role but today, it is the Chief Information Technology (CIO) who must lead the company. The success or failure of a company will mostly be determined by how fast it adjusts to market needs. Today many large companies promote CIOs to the role of Chief Executive Officer (CEO) or Executive President instead of CFO because technology is becoming the key competitive factor in the global market.”

The obvious change happens in 2014 will be the advancement of mobile devices. Today desktops, laptops, tablets, and smartphones are all being used in companies. The questions are: “Will tablets replace laptops?” “Will desktops go away completely? According to several studies, tablets and smartphones already perform many tasks previously completed by desktops and laptops and many users have switched to tablet and smartphone. That means companies must adjust quickly to mobility by develop more applications to mobile devices. Smartphones and tablets require different approach to application development as their screen is small so future application must create display suitable for screen-size variations. Since there are several platforms (IOS, Android, and Window 8) company must develops strategy to deal with these differences and make sure that their applications will work well with all platforms. Today most developers are trained in personal computers (PC) and standard Microsoft’s window operating system but they must be retrained to build applications with IOS or Android too. That is why college graduates with mobile skills are in high demand and often command higher salary than others.

In the past creating business value was part of the financial aspect but today it shifts to IT and is top priority. IT organizations and its workers must focus on improving values to users and market needs. To do so, IT managers must remove any non-essential activities and it means a different way of building applications to keep the focus on value creation. It is predicted that many companies will move as many services to the cloud as possible. There is no reason to own or maintain software or hardware when they can be moved to cloud computing company for standardized services. IT managers must evaluate every IT function and ask: “Does these activities improve the company’s business priorities and create business value?” If not then they must eliminate that function and focus on the important tasks.

Cloud computing is one way to reduce costs, improve efficiency and increase value (i.e., more profits) but according to recent industry report, many companies have not yet to have cloud computing plans. They continue to keep their data and applications in-house and manage everything themselves. To keep an internal group to maintain these IT systems is expensive; to keep all software and hardware up to date are also expensive. With the advances of cloud computing offerings, it is better to let special cloud computing company to handle most IT related things so the company can focus on their core business. The industry study projected that by the end of 2014, over half of companies will use cloud computing for all IT needs and it could help reduce the IT costs and increase profit by 35%.

Managers need to have the best information to make decision. Today having internal data such as sales, costs, revenues, operating expenses etc. is not enough as managers must look outward for technology trends, markets trends, customers preferences, competitor’s pricing etc. Most of these data are available on the Internet but they are not defined and often unstructured. Unstructured data varies in its format, including plain text, email, blog, formatted document, standard and non-standard image, video, voice, animation, sensor input, Web search logs and more. Unstructured data is growing faster than structured data. These unstructured data has the potential to reveal more important information that was previously difficult to determine. To provide the best information for the company, Big Data analytics requires new approaches to capturing, storing, and analyzing these data. Traditional data management processes cannot collect the variable nature of Big Data. New data analytics offer new methods to do that but it requires new training, new skills and new tools. Industry analysts believe that companies that adopt Big Data faster will have significant advantages over slow adopters. The use of Big Data has helped Walmart and Amazon.com to be two largest retailed companies in the world and help them to eliminate most of their competitors just within few years. It is predicted that 2014 will be the year where many companies will adopt big data analytics as a key strategy to increase their competitiveness.

Another new trend that will happen in 2014 is the “Aging issue” where approximately over a million workers will retire each year from 2013 to 2023 and they must be replaced. A lot of those potential retirees are IT people, who have many years of both technical and business knowledge. To find replacement for them is not easy because entry-level workers who are graduating from colleges often come with different technical skills and attitudes. A Wall Street analyst warned: “In the past, most workers are loyal to their company but younger workers do not have that attitude, they will change job often to get the best wages for themselves. Company must have strategy to deal with this high turnover issue quickly. The younger generation often does not have the patient as of previous generations, they want instant gratification so company will need to offer mentoring program so experienced people who need to be replaced can share their knowledge and provide advices to these younger workers to make the exchange smoothly.

It is predicted that 2014 will be a year of many changes as technologies will impact many businesses. Many established companies will be replaced by newcomers that have better technologies advantages. The change will happen in many developed countries as they do not have enough skilled workers to make the transition smoother and the lack of technology workers will be a key determinant in future economic growth. Another key factor is 2014 is the success or failure of education reform that focuses on Science, Technology, Engineering, and Math (STEM) that giving new advantage to countries that can attract more IT workers to come as human capital will be the most important asset in this Knowledge age.