Skip to content

Tương lai của công nghệ thông tin

Khi năm mới bắt đầu, một số sinh viên hỏi tôi về vài dự đoán cho tương lai. Tôi chia sẻ cùng họ một số ý nghĩ của tôi mà tôi tin những điều này có thể xảy ra trong tương lai gần:

Nhiều năm trước, phần lớn những người lãnh đạo doanh nghiệp đã coi công nghệ thông tin (CNTT) như chức năng hỗ trợ kĩ thuật. Ngày nay, họ nhìn CNTT với chức năng chiến lược có thể đem tới hiệu quả, canh tân, giá trị bằng việc giúp cho họ đặt ưu tiên, giảm chi phí, chuyển giao sản phẩm nhanh hơn, tăng thu nhập, và thâu tóm thị phần. Không may nhiều đại học vẫn coi CNTT là “chương trình kĩ thuật” để đào tạo công nhân kĩ thuật thay vì “chương trình doanh nghiệp” để đào tạo người quản lí doanh nghiệp. Vì CNTT trở nên quan trọng về chiến lược hơn trong công nghiệp, chương trình đào tạo phải thay đổi để đáp ứng cho nhu cầu doanh nghiệp này. Vì có thể mất thời gian lâu cho đại học thay đổi, tôi khuyên các sinh viên cải tiến tri thức riêng của họ bằng các môn học phụ. Tôi tin sinh viên CNTT, dù bạn học trong khoa học máy tính hay kĩ nghệ phần mềm đều nên học thêm các môn doanh nghiệp phụ để làm mạnh thêm cho kĩ năng của bạn và làm cho bản thân bạn có tính cạnh tranh hơn trong thị trường việc làm. Bạn nên học thêm về cam kết doanh nghiệp, gióng thẳng chiến lược, và cách CNTT có thể là một phần của doanh nghiệp. Với thay đổi nhanh theo hướng CNTT được chuyển giao như dịch vụ (Phần mềm như dịch vụ – Software as a Service) như tính toán mây và hệ thống phân bố hơn, ưu thế then chốt không còn ở trong một mình khu vực công nghệ mà trong quản lí dịch vụ nơi công ti quản lí thay đổi, tích hợp dịch vụ của nó, đáp ứng nhu cầu của khách hàng, và lấy ưu thế của dịch vụ nó sinh ra. Những điều này sẽ là kĩ năng mới mà mọi sinh viên CNTT phải biết.

Tôi tin rằng với toàn cầu hoá, nhu cầu về công nghệ thông tin sẽ tăng trưởng nhanh chóng khi nhiều thông tin và dữ liệu doanh nghiệp là có sẵn. Xem như kết quả, canh tân, tiếp thị, bán hàng, dịch vụ khách hàng đều phải dùng CNTT để làm cực đại hoá cơ hội bằng cách nắm bắt, tích hợp và diễn giải các thông tin này cho cấp quản lí ra quyết định. Ngày nay mọi công ti đều đối diện với sức ép cực lớn phải thay đổi bởi vì có nhiều cạnh tranh thế. Tôi đã thấy nhiều doanh nghiệp sụp đổ bởi vì họ không biết cách kiểm soát kết quả trong thị trường toàn cần. Tôi đã thấy nhiều người bị mất việc bởi vì họ không có kĩ năng đúng. Tôi đã thấy nhiều sinh viên tốt nghiệp không tìm được việc làm bởi vì họ không có tri thức đúng, và tôi đã thấy nhiều người chủ công ti vật lộn để tìm thị trường tiếp. Tất cả những điều đó có thể được qui cho là “quá chậm thay đổi trong một thế giới đang thay đổi nhanh chóng.”

Nhu cầu về hiệu quả để có lợi nhuận tốt hơn sẽ buộc mọi doanh nghiệp phải dựa nhiều hơn vào chức năng CNTT để làm cho mọi thứ nhanh hơn, tốt hơn và rẻ hơn. Công nghệ sẽ được dùng như một phần của dịch vụ doanh nghiệp khi chức năng CNTT hợp nhất vào trong doanh nghiệp cùng với các chức năng khác. Trong tương lai gần, công ti sẽ không phát triển các ứng dụng CNTT ở một chỗ mà ở nhiều chỗ, trên toàn thế giới, nơi họ có thể tìm được các công nhân có kĩ năng. Sẽ có nhiều kĩ thuật hơn cho cộng tác, thông minh doanh nghiệp, và giao diện với khách hàng bởi vì công ti mạnh sẽ mở rộng ra toàn cầu để tìm thị trường mới, cơ hội mới và phần lớn các công ti quốc gia sẽ trở thành công ti toàn cầu hay công ti xuyên quốc gia. Với thay đổi này, phong cách quản lí truyền thống sẽ trở thành lạc hậu nhưng thế hệ những người quản lí doanh nghiệp mới sẽ nổi lên cùng với tri thức công nghệ quan trọng. Những người lãnh đạo doanh nghiệp này hiểu công nghệ tiên tiến, họ biết cách thu được quyền lãnh đạo qua công nghệ bởi vì họ có truy nhập vào tri thức công nghệ chưa từng có trước đây và tri thức chuyên gia.

Khi vai trò của CNTT chuyển sang dịch vụ doanh nghiệp, nó sẽ tiến hoá thành vai trò người lãnh đạo doanh nghiệp và tôi sẽ không ngạc nhiên là trong tương lai gần, nhiều chủ tịch công ti hay giám đốc điều hành (CEO) sẽ tới từ lĩnh vực CNTT thay vì lĩnh vực kinh doanh. Trong tương lai gần, phần lớn các phát triển ứng dụng như lập trình và kiểm thử sẽ được khoán ngoài hoàn toàn để giảm chi phí và phạm vi của chức năng CNTT sẽ hội tụ nhiều hơn vào chiến lược, kiến trúc, rủi ro, quản lí chương trình, hỗ trợ người dùng, quản lí quan hệ và dịch vụ.

Tôi tin các tổ chức không thực hiện những thay đổi này sẽ bị bỏ lại đằng sau. Nhiều tổ chức sẽ vật lộn để sống sót và qua thời gian hầu hết sẽ dừng tồn tại. Toàn cầu hoá sẽ tiếp tục làm thay đổi mọi doanh nghiệp vì từng doanh nghiệp sẽ cố gắng khai thác công nghệ để tận dụng ưu thế của các doanh nghiệp khác. Ưu thế tương lai không còn thuộc vào tài nguyên thiên nhiên, không còn thuộc vào sức mạnh quân sự, không còn thuộc vào vốn mà mọi thứ sẽ là về công nghệ. Nước có công nghệ tiên tiến nhất và công nhân có kĩ năng mạnh nhất sẽ chi phối. Ta hãy xem một số sự kiện: Ngày nay Brazil là nước duy nhất KHÔNG phụ thuộc vào nhập khẩu dầu hoả, nền kinh tế của họ phát triển rất nhanh và khủng hoảng tài chính không có tác động lên họ. Tại sao? Bởi vì họ dùng công nghệ riêng của họ cho vận tải, chính là cây mía. Họ có khả năng dùng tài nguyên riêng của họ, chính là cây mía, để tạo ra xăng tổng hợp thay vì lệ thuộc vào nhập khẩu dầu mỏ. Cho nên bất kể tới giá dầu lên cao, nơi các nước phụ thuộc lớn vào dầu hoả như Mĩ và Trung Quốc phải có hành động mạnh, Brazil vẫn giữ tăng trưởng nền kinh tế của nó mặc giá dầu hoả. Có khái niệm về ưu thế sức mạnh quân sự nhưng tôi nghĩ cuộc chiến tiếp sẽ không thắng được bằng bom đạn mà nó sẽ là chiến tranh xi be nơi các nước đánh nhau qua mã độc và vi rút máy tính. Về căn bản, thế kỉ 21 sẽ KHÔNG phải là thế kỉ của những thứ vật lí như thế kỉ 20 mà nó sẽ dựa trên chủ yếu công nghệ vì dù chúng ta có thích hay không, tất cả chúng ta đều đang đi tới xã hội toàn cầu nơi tri thức và kĩ năng là tài sản then chốt.

Với sinh viên CNTT, tương lai đặt ra cơ hội và may rủi rất lớn. Những người không biết cách thích ứng với nhu cầu toàn cầu thay đổi sẽ đối diện với hậu quả khốc liệt và có thể có khó khăn trong tìm công việc. Nhưng cơ hội là có ý nghĩa cho những người biết cách nắm lấy điều quan trọng. Bằng việc chuẩn bị và cải tiến tri thức và kĩ năng của mình, bằng việc học thêm các môn phụ, họ sẵn sàng cho những thách thức mới khi nó tới. Họ sẽ là những người lãnh đạo trong thế giới doanh nghiệp mới phát triển mạnh trên việc khai thác công nghệ để đạt ưu thế cạnh tranh.

 

—-English version—-

 

The future of IT

As the new year begins, some students asked me about some predictions for the future. I share with them some of my thoughts that I believe these may happen in the near future:

Several years ago, most business leaders considered Information Technology (IT) as a technical support function. Today, they look at IT as the strategic business function that could bring efficiency, innovations, values by help them set priorities, reducing costs, deliver products faster, increase revenues, and capture market share. Unfortunately, many universities are still considering IT as a “technical program” to train technical workers instead of “business program” to train business managers. As IT is becoming more strategic importance in the industry, training program must change to meet this business need. Since it may take a long time for university to change, I recommend students to improve their own knowledge by taking additional courses. I believe IT students, whether you are in computer science or software engineering should take additional business courses to strengthen your skills and make yourselves more competitive in the job market. You should learn more about business engagement, strategy alignment, and how IT can be part of the business. With the fast changing in direction of IT delivered as a service (Software as a Service) such as cloud computing and more distributing systems, the key advantage is no longer in the technology area alone but in service management where company manages change, integrates its service, meet customers’ demands, and take advantage of the services it generates. These will be the new skills that every IT students must know.

I believe that with globalization, the demand for information technology will grow quickly as more business information and data are available. As a result, innovation, marketing, sales, customer service must utilize IT to maximize opportunities by capture, integrate, and interpret these information for management to make decision. Today all companies are facing tremendous pressure to change because there are so many competitions. I have seen many business collapsed because they do not know how to control the outcomes in a global market. I have seen so many people got laid-off because they do not possess the right skills. I have seen many graduates could not find jobs because they do not have the right knowledge, and I have seen many company owners struggle to find the next market. All of that can be attributed to the “too slow to change in a fast changing world”.

The need for efficiency for better profits will force all businesses to rely more on IT function to make things faster, better and cheaper. Technology will be used as part of business services as the IT function merges into the business alongside other functions. In the near future, company will not develop IT applications in one place but in many places, across the world, where they can find skilled workers. There will be more technologies for collaboration, business intelligence, and customer interface because strong companies will expand across the globe for new markets, new opportunities and most national companies will become global companies or transnational companies. For this change, traditional manager style will become obsolete but a new generation of business manager will emerge with significant technology knowledge. These new business leaders understand advanced technology, they know how to gain leadership through technology because they have access to unprecedented technology knowledge and expertise.

As IT roles move to business services, it will evolve into business leaders roles and I would not be surprised that in the near future, many company presidents or Chief Executive Officers (CEO) will come from the IT field instead of the business field. In the near future, most application development such as programming and testing will be completely outsourced to reduce costs and the scope of the IT function will be more focus on strategy, architecture, risk, program management, user support, relationship and service management.

I believe organizations that do not make these changes will be left behind. Many will struggle to survive and overtime most will cease to exist. Globalization will continue to change every business as each country will try to exploit technology to take advantage of others. The future advantage is no longer about natural resources, no longer about military strength, no longer about capital but everything will be about technology. The country that has the most advanced technology and strongest skilled workers will dominate. Let’s look at some facts: Today Brazil is the only country that do NOT depend on oil import, their economy is growing very fast and the financial crisis has no impact on them. Why? Because they use their own technology for their transportation which is sugarcane. They are able to use their own resource, which is sugarcane, to produce synthetic gas instead of depending on oil import. So regardless of oil price goes up, where countries highly depend on oil such as the U.S and China must take dramatic actions, Brazil just keep growing its economy despite the oil price. There is notion about the military strength advantage but I think the next war will not be won by bomb and ammunitions but it would be a cyber war where countries fighting each other via computer malwares and viruses. Basically, the 21st century will NOT be a century of physical things like the 20th century but it will be based mostly on technology because whether we like it or not, we all moving toward a global society where knowledge and skills are the key assets.

For IT students, the future poses tremendous risk and opportunity. Those who do not know how to adapt to the changing global demand will face dire consequence and may have difficulty in finding works. But the opportunity is significant to those who know how to seize the moment. By preparing and improve their knowledge and skills, by taking additional courses, they are ready for new challenge as it comes. They will be leaders in a new business world that thrives on exploiting technology for competitive advantage.