Skip to content

Lời khuyên cho người phát triển ứng dụng di động

Tôi đã nhận được nhiều email hỏi về cơ hội trong viết ứng dụng (ứng dụng) cho điện thoại di động. Một sinh viên viết: “Em đã phát triển vài ứng dụng di động để chia sẻ với bạn bè nhưng không biết cách bán nó hay cách bắt đầu doanh nghiệp?” Một sinh viên khác hỏi: “Em có nên phát triển ứng dụng cho iPhone hay Android? Xin thầy lời khuyên.”

 

Doanh nghiệp “ứng dụng di động” có thể là cơ hội sinh lời trong thị trường toàn cầu đang tăng lên này. Xin lưu ý rằng đây là “ứng dụng di động” vì nó không chỉ cho điện thoại mà còn cho cả máy tính bảng và laptop nữa. Bùng nổ trong thiết bị di động bành trướng khắp thế giới đã tạo ra cơ hội mới cho nhiều người, bất kể nơi họ sống. Điện thoại di động hay máy tính bảng không còn là thiết bị xa hoa mà là một thứ quan trọng trong thế giới kết nối toàn cầu. Ngày nay thiết bị di động cho phép người dùng duyệt Web, lấy hướng đi GPS, nghe nhạc, chia sẻ ảnh, đọc sách, đọc báo, xem chương trình ti vi, chơi trò chơi, dùng email, tiến hành kinh doanh, mua và bán chứng khoán, tham gia vào kết mạng xã hội, chạy ứng dụng đặc biệt và tất nhiên gọi và nhận điện thoại.

Có hàng trăm nghìn người đã viết ứng dụng di động chạy từ ứng dụng doanh nghiệp tới tải xuống trò chơi. Phổ biến nhất vẫn là trò chơi di động. Trò chơi đơn giản như Angry Bird giá vài đô la nhưng có hàng triệu tải xuống môt tuần. Ứng dụng khác như Ocarina cho phép người dùng iPhone biến điện thoại của họ thành thiết bị nhạc hơi với ít hơn một đô la mỗi lần tải xuống. Những người viết các ứng dụng phổ biến này làm ra vài triệu đô la năm qua. Nếu bạn phát triển ứng dụng, bạn có thể bán nó qua cửa hàng ứng dụng của Apple hay website của Google. Bạn sẽ phải chia sẻ lợi nhuận với họ. Tuỳ theo ứng dụng và giá, các công ti này thường lấy 20% giá bán của bạn.

Đừng tự giới hạn bản thân bạn vào một công ti hay một thiết bị. Nghĩ về mọi cơ hội doanh nghiệp có thể có. Cho dù Apple là kẻ chi phối hôm nay nhưng không ai biết cái gì sẽ xảy ra tháng sau, năm sau, hay vài năm sau. Là người phát triển ứng dụng, bạn nên hội tụ vào Apple, Google và Microsoft. Làm ứng dụng của bạn chạy cho mọi thị trường và thiết bị để làm cực đại tiềm năng và ích lợi của bạn. Có nhiều cơ hội hơn trong ứng dụng di động hơn chỉ phát triển trò chơi.

Bùng nổ khác cho thị trường nóng này là “thiết kế web di động”. Ngày nay có hàng trăm triệu  website ở mọi nước. Tất nhiên, chúng có thể được xem qua internet nhưng vì không được thiết kế cho thiết bị di động, chúng không thể khớp tốt trong màn hình nhỏ của điện thoại. Nhiều công ti đang tìm những người thiết kế web di động hay công ti ứng dụng di động để thiết kế lại chúng, làm cái nhìn đồ hoạ tốt hơn, làm cho chữ dễ đọc hơn, và làm cho nó dễ dùng hơn. Vì thiết kế lại website có thể dễ dàng được thực hiện bởi vài người, nó là cơ hội tuyệt hảo cho sinh viên bắt đầu công ti riêng của họ để thâu tóm thị trường này. Giá trung bình cho thiết kế lại web di động là từ năm trăm tới hai nghìn đô la mỗi việc làm, tuỳ theo đơn giản hay phức tạp thế nào.

Cơ hội tốt khác là “quảng cáo di động”. Tương tự như quảng cáo và tiếp thị internet, “quảng cáo di động” chèn vào những đầu đề nhỏ hay đoạn video clip bên trong ứng dụng di động, trò chơi, website di động, báo, chương trìnhTV để quảng cáo cái gì đó. Trước khi bạn có thể xem cái gì đó hay đọc cái gì đó trên thiết bị di động, bạn phải xem mười giây hay hơn về quảng cáo. Nó thị trường là mới và vẫn đang thay đổi nhưng cơ hội là rất tốt. Với nhiều thiết bị di động thế trên khắp thế giới, các công ti sẽ trả nhiều tiền cho quảng cáo hàng hoá của họ trên mọi thiết bị di động.

Cơ hội tốt khác mà không cần kĩ năng phần mềm là kinh doanh phụ kiện di động. Khi số người dùng điện thoại và máy tính bảng tăng lên, nhiều người muốn “trang điểm” cho thiết bị của họ để trông khác với người khác. Những người kinh doanh đã phát minh ra nhiều phụ kiện, từ vỏ bọc nhựa thời trang, bảo vệ bằng nhựa, để “che phủ” cho máy tính bảng của họ. Có nhiều nghệ sĩ vẽ bộ bảo vệ nhựa cho thiết bị di động bằng ảnh nghệ thuật đồ hoạ và bán chúng trên website của họ. Smartphone Expert, một website bán các bộ bảo vệ nhựa cho thiết bị di động đã làm được $16 triệu đô la trong số bán năm ngoái.

Cũng giống như bất kì doanh nghiệp nào, doanh nghiệp di động yêu cầu nhiều hơn việc có kĩ năng kĩ thuật hay ý tưởng hay. Bạn cần lập kế hoạch cẩn thận, bạn phải có viễn kiến, chiến lược, kế hoạch doanh nghiệp mà phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh, kênh phân phối, chi phí và rủi ro, việc bán và thu thập thu nhập và phải linh hoạt bằng việc điều chỉnh sản phẩm của bạn để đáp ứng cho nhu cầu thị trường. Có ứng dụng mới chỉ là bắt đầu. Xin nhớ rằng bạn đang vận hành doanh nghiệp và nó là doanh nghiệp toàn cầu, không cục bộ. Cho nên bạn phải tiếp tục giám sát xu hướng thị trường, kiểm điểm chiều hướng doanh nghiệp, phân tích tình thế toàn cầu để duy trì cạnh tranh.

Là người doanh nghiệp, bạn phải nghĩ về khách hàng của bạn, những người sẽ mua ứng dụng của bạn. Bạn phải tự hỏi mình làm sao khách hàng có thể tìm ra doanh nghiệp của bạn? Nhớ rằng có hàng trăm nghìn ứng dụng trên thị trường và mọi ngày đều có thêm. Làm sao bạn cạnh tranh được? Làm sao bạn làm ra tiền? Làm sao bạn duy trì doanh nghiệp, không trong vài tháng mà vài năm. Làm sao bạn mở rộng doanh nghiệp của bạn? Làm sao bạn đạt tới số khách hàng lớn và đưa họ tham dự vào qua thời gian, để cho khi ứng dụng của bạn cải tiến, họ sẽ tiếp tục mua chúng.

Điều quan trọng nhất trong doanh nghiệp di động là hiểu kinh nghiệm của người dùng. Điều đó nghĩa là bạn phải hiểu cách người dùng sẽ dùng ứng dụng của bạn. Nó phải dễ dàng (thân thiện người dùng), nó phải thực hiện tốt (tải xuống nhanh), nó phải đơn giản điều hướng. Nhiều người dùng thiết bị di động khi họ ở sân bay, chờ đợi trong văn phòng bác sĩ, họ cần cái gì đó để đọc hay để chơi để giết thời gian cho nên họ cần cái gì đó thú vị để họ có thể nói cho bạn bè họ về nó. Mọi người có mong đợi cao, đặc biệt nếu họ phải trả tiền cho nó cho nên bạn phải cải tiến, đưa ra nội dung mới, tính năng mới.

Xin nhớ rằng bạn đang xây dựng và mở rộng doanh nghiệp di động chứ không phải là vài ứng dụng. Ngày nay, nó vẫn là thị trường đang tăng trưởng nhanh và mở rộng nhưng cạnh tranh cũng đang tăng lên khi nhiều người biết về nó. Là người giỏi nhất, là người thông minh nhất, là người phát kiến nhất thì bạn sẽ thành công.

 

—-English version—-

 

Advices to mobile app developer

I have received many emails asking about the opportunities in writing applications (app) for mobile phone. One student wrote: “I already developed several mobile apps to share with friends but do not know how to sell it or how to start a business? Another student asked: “Should I develop apps for iPhone or Android? Please advise.”

 

“Mobile app” business can be a profitable opportunity in this growing global market. Please note that it is “Mobile app” since it is not just for phone but also tablet and laptops too. The boom in mobile devices expands around the world has created a new opportunity for many people, regardless whether they live. A mobile phone or a tablet is no longer a luxury device but an important thing in the global connected world. Today mobile devices allow users to browse the Web, get GPS directions, listen to music, share photos, read books, read newspapers, watch TV shows, play games, use email, conduct business, buy and sell stocks, involve in social networking, run special applications and of course make and receive phone calls.

There are hundred thousands of people already write mobile app ranging from business app to game downloads. The most popular is still mobile game. Simple game like Angry Bird price at few dollars but have million downloads per week. Another apps like Ocarina allowing iPhone users to turn their phone into a wind instrument just for less than a dollar per download. People who wrote these popular apps already make several million dollars last year. If you develop app, you can sell it via Apple’s app store or Google ‘s website. You will have to share profit with them. Depend on the app and the price, these companies usually take 20% of your selling price.

Do not limit yourself to one company or one device. Think about every business opportunities possible. Even Apple is the dominant today but nobody know what will happen next month, next year, or next few years. As app developers, you should focus on Apple, Google and Microsoft. Make your app for every market and device to maximize your potential and benefit. There are more opportunities in mobile app than just developing game.

Another booming hot market is “mobile web design”. Today there are hundred millions of  website in every country. Of course, they can be viewed via the internet but since it is not designed for mobile devices, it cannot fit well into the small screen of a phone. Many companies are looking to mobile web design people or mobile application company to re-designed them, make the graphic look better, make the word easier to read, and make it easier to use. Since redesign website can easily be done by few persons, it is an excellent opportunity for students to start their own company to capture this market. Average price for redesign mobile web is priced at five hundred to two thousand dollars per job, depend on how simple or complex.

Another good opportunity is “Mobile advertising”. Similar to internet advertising and marketing, “Mobile ads” inserts a small banner or a video clip inside a mobile apps, games, mobile websites, newspapers, TV shows to advertise something. Before you can watch something or read something on your mobile device, you must watch ten second or more of advertising. It is a new and still changing market but opportunity is very good. With so many mobile devices around the world, companies would pay a lot to get their merchandises advertise on every mobile devices.

Another good opportunity that does not need software skill is the mobile accessories business. As the number of phone and tablet users increases, many people want to “dress up” their devices to look different from others. Business people already invented many accessories, from fashionable plastic cover, plastic protector, to “clothes” for their tablets. There are many artists who paint the mobile devices plastic protector with their graphic arts and sell them on their websites. The Smartphone Expert, a website selling mobile plastic protectors made $16 million in sale last year.

Just like any business, mobile business requires more than having technical skill or good idea. You need to plan careful,  you must have a vision, a strategy, a business plan that analyze the market, the competitors, the distribution channels, the cost and risks, the selling and collecting revenue and be flexible by adjusting your product to meet market demand. Having an app is only a beginning. Please remember that you are operating a business and it is a global business, not a local one. So you must continue to monitor market trends, review business direction, analyze global situation to stay competitive.

As a business person, you must think about your customers, people who will buy your app. You must ask yourself how a customer can find your business? Remember that there are hundred thousand apps in the market and everyday there are more. How do you compete? How do you make money? How do you stay in business, not in few months but several years. How do you expand your business? How do you reach large number of customers and continue to engage with them over time, so as your app improves, they will continue to buy them.

The most important in mobile business is to understand user’s experience. That means you must understand how users will use your app. It has to be easy to use (User’s friendly), it has to perform well (fast download), it has to be simple to navigate. Many people use mobile devices when they are at the airport, waiting in doctor office, they need something to read or to play to kill time so they need something interesting so they can tell their friends about it. People have high expectations, especially if they have to pay for it so you must improve, offer new content, new features.

Please remember that you are building and expanding a mobile business not just a few apps. Today, it is still a wide open and fast growing market but competition is going to increase as more people know about it. Be the best, be the smartest, be the most innovate than you will succeed.