Skip to content

Thói quen học tập tốt

Học tập là thói quen còn lại với bạn trong cả đời bạn. Bạn có thể quên điều bạn đã học nhưng kĩ năng học tập được học khi bạn còn trẻ bao giờ cũng còn lại với bạn. Đó là lí do tại sao điều quan trọng là làm cho kĩ năng này thành hiệu quả và hiệu lực nhất có thể được.

Nhiều sinh viên coi việc học là đơn giản, chỉ là mở sách ra và bắt đầu đọc nhưng thực tế có nhiều điều hơn điều đó. Một số sinh viên đọc sách nhưng tâm trí của họ ở đâu đó khác. Số sinh viên khác phát triển thói quen xấu đọc chút ít rồi nhảy sang cái gì đó khác như email, phòng chat và gõ tin nhắn rồi quên mất điều họ đã đọc. Nhiều sinh viên chỉ đọc vài phút rồi rơi vào giấc ngủ. Tuy nhiên, bạn có thể cải tiến kĩ năng học của bạn bằng việc chú ý tới nơi chốn, lúc và cách bạn học. Bằng việc biết cách đọc; cách ghi chép, bạn có thể hiệu quả hơn và học tốt hơn. Bạn cần có được môi trường học tập được thiết lập sao cho bạn có thể tập trung vào chủ đề học. Bạn cần loại bỏ mọi sao lãng làm ngắt quãng luồng học tập của bạn. Đây là vài lời khuyên để giúp bạn học tốt hơn:

Sinh viên cần có khu vực dành riêng cho học tập. Điều quan trọng là bạn tìm ra một chỗ đặc biệt nơi bạn có thể học mà không bị sao lãng cho dù điều đó có nghĩa là rời khỏi nhà bạn và đi ra thư viện. Nếu bạn có thể liên kết chỗ đó với việc học tập, và chỉ học thôi, thì bạn sẽ có cơ hội tốt hơn để tập trung vào chủ đề bài học. Khi tôi còn là sinh viên, tôi ưa thích thư viện và bao giờ cũng tìm một góc yên tĩnh xa khỏi phần còn lại của các sinh viên khác để cho bạn bè tôi không thể tìm được tôi.

Khi bạn ở trong chỗ học tập của mình, đừng cho phép bản thân mình chú ý tới bất kì cái gì ngoài việc học. Bạn phải tắt điện thoại và máy tính bởi vì chỗ học của bạn là chỉ dành cho học tập. Ngày nay nhiều sinh viên có laptop và dễ dàng “nhân nhượng” với cám dỗ của việc kiểm emails, vào phòng chat, hay nghe nhạc. Một số sinh viên bảo tôi rằng nghe nhạc giúp cho họ học tốt hơn và họ thích đeo tai nghe để nghe nhạc trong khi học. Điều đó có thể có tác dụng và có thể không. Nếu bạn biết thói quen học của bạn, bạn có thể quyết định liệu bạn muốn nghe nhạc và học đồng thời hay thực sự nghe nhạc thay vì học.

Để duy trì tập trung tốt, khu vực học tập của bạn cần có ánh sáng thích hợp, thông gió tốt, và dễ truy nhập vào tài liệu học tập và đó là lí do tại sao tôi tin thư việc là chỗ làm việc tốt nhất. Học tập trong môi trường quá thuận tiện có xu hướng làm cho tâm trí vẩn vơ, đôi khi buồn ngủ. Nếu nó quá dễ dàng làm sao lãng bạn thì bạn có thể không có khả năng tập trung lâu được.

Bạn phải đặt mục đích cho từng phiên học tập nhưng giữ cho nó đạt tới được. Khi tôi còn là sinh viên, mỗi ngày tôi đều đặt cho mình một danh sách các việc để học và mục đích cho từng chủ đề. Xoá các mục khỏi danh sách là tốt hơn việc thêm chúng vào. Đặt mục đích của bạn để đạt tới được có nghĩa là bạn có cơ hội tốt hơn để làm chúng, và bạn sẽ thu được cảm giác thoả mãn và nhiệt tình, từ việc đạt tới mục đích sẽ dẫn bạn đi lên trước. Chẳng hạn: Đọc toàn bộ chương 5 của lớp lịch sử trong tuần này và trả lời đúng mười câu hỏi ở cuối chương. Hoàn thành mười lăm vấn đề ngắn của chương 7 môn tính toán trước khi lên lớp. Bằng việc làm điều đó theo cách này bạn sẽ có ý tưởng về cách bạn được chuẩn bị giải quyết bất kì mục đích nghiên cứu nào bạn đặt ra cho bản thân mình.

Giữ quyển sổ để viết ra những điều quan trọng mà bạn phải nhớ. Ở đại học có nhiều tài liệu và không thể nào biết hết chúng được. Nhiều sinh viên có xu hướng cố gắng ghi nhớ nhiều nhất có thể được. Đó không phải là cách đúng để học trong đại học. Bạn phải đọc qua các chương ít nhất một lần rồi quay lại lần thứ hai để nhận diện những điều quan trọng và viết chúng ra trong các câu ngắn mà bạn có thể ghi nhớ trong sổ tay của bạn. Sau đó, đóng sách lại và cố gắng đọc sổ tay của bạn để xem liệu bạn có thực sự hiểu điều chương ấy nói gì. Ôn lại chương đó một lần nữa để chắc rằng bạn đã nắm đúng mọi điều quan trọng. Từ giờ trở đi, sổ tay của bạn là điều bạn thực sự cần biết. Phương pháp đọc ba lần này là rất hiệu quả trong học tập đại học. Điều này cũng giúp tránh việc học nhồi nhét cả cuốn sách vào phút chót.

Vì chúng ta không phải là máy mà có thể làm việc không ngừng, bạn cần có lúc nghỉ đều đặn, để giữ cho tâm trí bạn tươi tắn. Tuy nhiên, điều quan trọng là duy trì hội tụ của bạn trong các lúc nghỉ đó. Bạn biết cái gì dễ dàng làm sao lãng bạn, cho nên trong lúc nghỉ tránh bất kì cái gì mà có thể làm cho bạn mất hội tụ. Đừng nói chuyện với bạn bè hay đọc email trong lúc nghỉ. Đây là thời gian học tập có chất lượng của bạn và bạn cần duy trì hội tụ.

Khi bạn thấy bản thân mình khó tập trung, thử đi dạo quanh chừng 5 phút rồi mới tiếp tục. Một bài thể dục nhẹ như bước đi có thể giúp cho não bạn được làm tươi và ít căng thẳng. Nếu bạn vẫn không thể học được thì đơn giản đóng sách lại và đi và làm cái gì đó khác trong một giờ hay đại loại như vậy rồi quay lại. Ép buộc bản thân bạn học sẽ không ích lợi gì. Xin nhớ rằng bạn không phải học mọi lúc. Bạn sẽ hiệu quả hơn nếu bạn có thời kì nghỉ ngơi giữa các phiên học liên tục. Với sinh viên đại học, cách tốt nhất để làm tươi là tham gia vào tập thể dục nhẹ nào đó như đi bộ, tham gia vào thể thao như bóng bàn, cầu lông hay tập thể dục nhịp điêu. Cố gắng có giấc ngủ đêm tốt ít nhất sáu tới bẩy tiếng như bạn có thể, và bạn sẽ cảm thấy tươi tắn và sẵn sàng học tập thêm.

 

—-English version—-

 

Good study habit

Study is a habit that stays with you throughout your life. You may forget what you have learned but the study skills learned when you were young always stay with you. That is why it is important to make this skill as effective and efficient as much as possible.

Many students consider learning is simple, just open a book and start reading but actually it is much more than that. Some students read books but their minds are somewhere else. Other students develop bad habit of reading a little then jumping to something else such as emails, chat rooms and texting then forget what they have read. Many students only read for few minutes then fell asleep. However, you can improve your study skills by pay attention to where, when and how you study. By knowing how to read; how to take note, you can be more efficient and learn better. You need to get your studying environment set up so that you can concentrate on the subject matter. You need to remove all distractions that disrupt the flow of your study. Here are few advices to help you to study better:

Students need to have a dedicated area for studying. It is important that you find a specific place where you can study without distractions even if that means leaving your home and go to a library. If you can associate that place with studying, and studying only, then you will have a better chance of concentrating on the subject matter. When I was student, I prefer the library and always find a quiet corner far away from the rest of other students so my friends cannot find me.

When you are in your studying place, do not allow yourself to pay attention to anything but study. You must turn off your phone and computer because your study place is for study only. Today many students have laptops and it is easy to “give in” to the temptations of checking emails, enter chat rooms, or listen to music. Some students told me that having music helps them to study better and they like to put on headphone to listen to music during study. It may work and it may not. If you know your study habit, you can decide whether you want to listen to music and study at the same time or really listen to music instead of study.

To maintain good concentration, your studying area needs to have adequate lighting, proper ventilation, and easy access to study materials and that is why I believe library works best. Studying in an environment that is too comfortable tends to make the mind wander, and sometime feel asleep. If it is too easy to get distracted then you may not be able to concentrate for long.

You must set a goal for each study session but keep it achievable. When I was student, each day I set myself a list of thing to study and a goal for each topic. It is better to cross items off a list than to add them on. Setting your goals achievable means you have a better chance of making them, and the sense of satisfaction and enthusiasm you will get from reaching each goal will drive you forward. For example: Read the entire chapter 5 of the history class for this week and answer ten questions at the end of the chapter correctly. Complete fifteen short problems of the chapter 7 of the calculus course before come to class. By doing it this way you will have an idea of how you are prepared to deal with whatever study goal you set for yourself.

Keep a notebook to write down important things that you must remember. In college there are so many materials and it is impossible to know them all. Many students have a tendency to try to memorize as much as possible. That is not the proper way to study in college. You must read through the chapter at least once then go back the second time to identify important things and write them in short sentences that you can memorize in your notebook. Afterward, close the book and try to read your notebook to see if you really comprehend what the chapter is all about.  Review the chapter one more time to make sure that you have correctly captured all the important things.  From now on, your notebook is what you really need to know. This method of reading three times is very effective in college studying. This also helps to avoid cramming the whole book at the last minute.

Since we are not a machine that can work non-stop, you need to take regular breaks, to keep your mind afresh. However, it is important to maintain your focus during those breaks. You know what easily distracts you, so during your break avoid anything that is likely to get you lose focus. Do not talk to friends or read emails during the break. This is your quality study time and you need to stay focus.

When you find yourself difficult to concentrate, try to walk around for 5 minutes then continue. A light exercise like walking could help your brain to refresh and less stressful. If you still cannot study then simply close the books and go and do something else for an hour or so then come back. Forcing yourself to study will not help. Please remember that you do not have to be studying all the time. You will be more effectively if you have rest periods in between solid studying sessions. For college students, the best way to refresh is to participate in some light exercise such as walking, participate in sports such as Ping-Pong, Badminton or Aerobic exercises. Try to have a good night sleep at least six to seven hours as much as you can, and you will feel refreshed and ready to study more.