Skip to content

Lời khuyên cho thầy giáo trẻ

Một thầy giáo trẻ viết cho tôi: “Em sẽ tốt nghiệp năm nay với bằng thạc sĩ trong giáo dục và đã có việc làm dạy ở đại học. Bằng cử nhân của em là trong kĩ thuật điện và em đã làm việc hai năm cho một công ti điện nhưng em thực sự thích dạy cho nên em đã trở lại trường để học giáo dục. Tuy nhiên là thầy giáo là khó bởi vì em sẽ làm ít hơn nhiều điều em có thể làm trong công nghiệp. Bố mẹ em không sung sướng với chọn lựa của em và bạn em gợi ý rằng em làm cả hai bằng việc dạy và làm việc đồng thời. Em không chắc phải làm gì cho nên em hỏi xin lời khuyên của thầy. Xin thầy giúp cho.”

 

Đáp: Dạy là về đam mê và ý tưởng. Mọi người chọn là thầy giáo KHÔNG phải vì họ cần việc làm, mà bởi vì họ đam mê về giáo dục. Mọi người chọn là thầy giáo KHÔNG phải vì họ muốn làm ra tiền, mà bởi vì họ muốn tạo ra khác biệt trong cuộc đời của ai đó. Dạy là về việc khuyến khích học sinh không chỉ học, mà còn về CÁCH học. Dạy là về nuôi dưỡng và phát triển trái tim và tâm trí của những thế hệ tương lai và thách thức họ làm hết sức của họ để đóng góp cho xã hội.

Bạn đã chọn Giáo dục là nghề nghiệp của bạn để cho bạn đi theo đam mê của bạn và không để cái gì làm sao lãng bạn khỏi nó. Bạn đã bỏ việc làm tốt trong công nghiệp bởi vì bạn không thích thú nó, cho nên đừng nhìn lại. Bạn không thể làm được mọi thứ để làm hài lòng mọi người bởi vì bạn phải làm hài lòng bản thân bạn trước. Sau rốt đó là chọn lựa của bạn và đó là cuộc sống của bạn. Bạn không thể làm được bất kì cái gì nửa chừng và là thầy giáo trung bình và kĩ sư trung bình. Bạn phải đưa nỗ lực của bạn vào việc là thầy giáo giỏi nhất có thể được. Đến cuối, bạn có thể nhìn lại và biết rằng bạn đã làm cái gì đó tốt cho bạn, cho sinh viên của bạn, cho xã hội bạn, và cho đất nước bạn.

Xin nhớ rằng các thầy giáo KHÔNG dạy vì tiền, họ làm điều đó bởi vì họ tận hưởng việc dạy và bởi vì họ muốn dạy. Việc dạy có phần thưởng riêng của nó như thấy học sinh học tiến bộ trong một môn khó; xem học sinh đạt tới kết luận sau nhiều giờ thực nghiệm; quan sát nụ cười hiện lên trên mặt học sinh khi việc học bất thần xảy ra. Phần thưởng chính cho thầy giáo KHÔNG phải là những thứ vật chất mà trong sự thoả mãn khi thấy học sinh của bạn thành công. Không điều gì sẽ làm cho bạn hạnh phúc hơn là việc có cựu học sinh nói rằng việc dạy của bạn đã làm thay đổi đời họ.

Dạy là về nghiên cứu những điều mới, thông tin mới để chia sẻ với học sinh để mở rộng tri thức của họ. Thầy giáo giỏi chưa bao giờ đi theo phương pháp cố định, mà bao giờ cũng thực nghiệm với phương pháp mới để tìm ra cách tốt nhất giúp cho học sinh học. Thầy giáo giỏi làm việc với mọi học sinh bởi vì họ biết rằng họ là nhạc trưởng và lớp là dàn nhạc của họ. Mọi học sinh đều chơi những nhạc cụ khác nhau và với sự thành thạo biến thiên. Việc làm của thầy giáo là làm cho tất cả những nhạc cụ này làm việc cùng nhau để tạo ra âm nhạc hay.

 

—-English version—-

Advice to a young teacher

A young teacher wrote to me: “I am graduating this year with a Master degree in Education and already get a job teaching in university. My bachelor’s degree is in Electrical Engineering and I have worked two years for an electronic company but I really like teaching so I went back to school to study Education. However being a teacher is difficult because I would make much less than what I can make in the industry. My parents are not happy with my choice and my friends suggest that I do both by teaching and working at the same time. I am not sure what to do so I am asking for your advice. Please help.”

Answer: Teaching is about a passion and an ideal. People choose to be teachers NOT because they need a job, but because they are passionate about education. People choose to be teachers NOT because they want to make money, but because they want to make a difference in someone’s life. Teaching is about encouraging students not only to learn, but also HOW to learn. Teaching is about nurturing and developing hearts and minds of future generations and challenging them to do their best to contribute to their society.

You have selected Education to be your career so you should follow your passion and do not let anything distract you from it. You have left a good job in the industry because you did not enjoy it, so do not look back. You cannot do everything to please everybody because you must please yourself first. After all it is your choice and it is your life. You cannot do anything half way and be an average teacher and average engineer. You should put your effort in being the best teacher possible. At the end, you could look back and knowing that you have done something good for you, for your students, for your society, and for your country.

Please remember that teachers do NOT teach for the money, they do it because they enjoy teaching and because they want to teach. Teaching has its own intrinsic rewards such as seeing students making progress in a difficult course; watching a student reaching conclusion after many hours of experimenting; observing a smile across a face of student as learning all of a sudden happens. The main reward for teachers is NOT material things but in the satisfaction of seeing your students succeed. Nothing will make you happier than having former students saying that your teaching changed their lives.

Teaching is about investigating new things, new information to share with students to broaden their knowledge. Good teachers never follow a fixed method, but always experimenting with new method to find the best way to help students learn. Good teachers work with every student because they know that they are the conductors and the class is their orchestra. All students play different instruments and at varying proficiencies. A teacher’s job is to make all these instruments work together to make beautiful music.