Skip to content

Xu hướng tương lai

Ngày nay các công nghệ đang nổi lên nhưng ít người hiểu tác động của nó. Kết quả là, việc phát triển trong công nghệ thường xuất hiện như là các biến cố không liên quan và ít người để ý. Tuy mọi người có chú ý tới thay đổi kinh tế hay thăng giáng thị trường nhưng ít người hiểu rằng những thay đổi này có nguyên nhân bởi công nghệ. Để hiểu thay đổi thị trường tương lai và tác động kinh tế của nó, bạn phải nhìn vào công nghệ trước hết.

Phần lớn mọi người sẽ đồng ý rằng thế giới ngày nay đang nhỏ dần lại khi biến cố kinh tế ở chỗ này có thể tác động lên chỗ khác nhanh chóng. Kinh tế ổn định trong các nước đã phát triển qua rồi khi các qui tắc kinh doanh cũ không còn hợp thức. Vốn khổng lổ và kích cỡ lớn không thành vấn đề nữa và rào chắn cho cạnh tranh đang tan biến nhanh chóng. Qui tắc toàn cầu mới nêu ra điều kiện rằng kẻ nhanh sẽ đánh bại kẻ chậm và sự mau lẹ sẽ thâu tóm thị trường. Để nhanh và mau lẹ, công ti phải dùng công nghệ. Chẳng hạn, phải mất 3 giờ để lắp ráp một điện thoại thông minh dùng công nhân kĩ năng thấp trong dây chuyền sản xuất. Một robot có thể làm điều đó trong 16 phút và với chất lượng tốt hơn. Cơ xưởng được tự động hoá đầy đủ dùng các robot có thể tạo ra một nghìn điện thoại thông minh trong một giờ nhưng phải mất 2 ngày cho một dây chuyền lắp ráp với hàng trăm công nhân thủ công để tạo ra cùng số lượng. Kết quả là hiển nhiên và đó là lí do tại sao tự động hoá và robot là chiều hướng mới trong công nghiệp chế tạo ngày nay.

Tuần trước đã có một cuộc tranh cãi về tác động của công nghệ lên kinh tế toàn cầu. Nhiều nhà kinh tế lên tiếng về ý kiến của họ rằng chúng ta không nên phát triển công nghệ tiên tiến như robotics vì chúng sẽ đẩy con người ra khỏi công việc và làm tăng thất nghiệp. Điều các nhà kinh tế đã không hiểu là mặc dầu robot sẽ đẩy một số người ra khỏi công việc nhưng chúng cũng sẽ tạo ra những cơ hội việc làm mới với trả lương cao hơn mà có thể cải tiến nền kinh tế tốt hơn,  hiệu quả hơn những việc làm thủ công bị thay thế.

Nếu chúng ta nhìn lại trong lịch sử, chúng ta có thể để ý rằng trong năm 1946, đã có những nhà kinh tế tranh cãi rằng Mĩ không nên phát triển máy tính bởi vì điều đó có thể làm cho con người ngừng học tập vì máy tính sẽ “nghĩ” hộ họ. Đã có một bài báo được một nhà kinh tế nổi tiếng viết phản đối việc phát triển máy tính, đặc biệt công kích IBM, công ti máy tính lớn nhất thời đó. Bây giờ chúng ta biết rằng máy tính đã thay thế các công nhân như những người làm việc trong văn phòng, các kế toán viên, thư kí, người đánh máy v.v. nhưng đáp lại, nó cũng đã tạo ra số lớn các kĩ sư phần cứng, người phát triển phần mềm và thúc đẩy ngành công nghiệp mới đem lại nhiều giầu có cho kinh tế Mĩ và tạo ra việc làm trả lương cao cho hàng triệu công nhân.

Khi chúng ta bước vào thế kỉ 21, toàn cầu hoá làm thay đổi nhiều thứ. Trong “thế giới phẳng” này cạnh tranh là dữ dội. Cách duy nhất một nước có thể duy trì vị trí của nó là dùng công nghệ để có được ưu thế của nó. Phát kiến có thể tạo ra các ngành công nghiệp mới và nhiều việc làm hơn. Chẳng hạn, máy tính cá nhân cho sinh thành ra các công ti như Apple, Microsoft, Google, Facebook v.v., và những công ti này đang thuê hàng triệu công nhân công nghệ. Ba mươi năm trước, Apple chỉ là một công ti nhỏ được hai thanh niên tạo ra trong ga ra xe hơi của bố mẹ họ. Ngày nay Apple là công ti lớn nhất và sinh lời nhất trên thế giới. Google bắt đầu với một khoản vay nhỏ vài nghìn đô la nhưng ngày này công ti này trị giá trên $170 tỉ đô la.

Điều quan trọng là khuyến khích robotic thay vì lo nghĩ về việc làm bị mất bởi các robot. Robotics là ngành công nghiệp mới mà có thể tạo ra nhiều việc làm hơn. Chẳng hạn, robot phải được lập trình bởi người phát triển phần mềm và theo một số ước lượng, ngành công nghiệp robotics sẽ cần trên 1.2 triệu người phát triển trong mười năm tới. Thay vì lo nghĩ rằng robots sẽ lấy mất việc làm lao động thủ công, tốt hơn cả là lo nghĩ rằng hệ thống giáo dục hiện thời không thể phát triển đủ người phát triển phần mềm để đáp ứng cho nhu cầu mới này. Không có người phát triển phần mềm, ngành công nghiệp  robotics sẽ không phát đạt.

Vì robotics tương lai sẽ bao gồm tương tác phức tạp giữa robots và con người, nó sẽ cần nhiều kĩ sư hơn, nhiều nhà khoa học hơn, và nhiều người phát triển phần mềm hơn bao giờ. Nếu công nghiệp máy tính cá nhân đã tạo ra giầu có cho những người như Bill Gates, Steve Jobs, và Mark Zuckerberg thì ngành công nghiệp robotics cũng sẽ tạo ra các nhà doanh nghiệp tương tự giống họ. Họ là ai còn chưa được biết tới vào lúc này nhưng tôi chắc sẽ có một số người. Nếu công nghệ thông tin đã tạo ra các công ti như Apple, Microsoft, Google thì ngành công nghiệ Robotics cũng sẽ tạo ra các công ti như vậy hay có thể lớn hơn. Cuộc đua phát triển Microsoft hay Google tiếp trong robotics đã bắt đầu; ai sẽ là người thắng vẫn còn chưa được biết tới.

Ngày nay châu Âu và Nhật Bản có sự hỗ trợ mạnh của chính phủ cho robotics. Cộng đồng châu Âu và các thành viên của nó đã chi trên $1.2 tỉ đô la một năm cho nghiên cứu liên quan tới robotics; Hàn Quốc đã chi trên $800 triệu đô la và Nhật Bản trên $400 triệu. Vì tất cả họ đều thấy rằng ích lợi kinh tế của việc có lãnh đạo trong công nghệ mới này là bản chất. Một quan chức chính phủ giải thích: “Ấn Độ đang hội tụ vào phần mềm; Trung Quốc đang hội tụ vào chế tạo, cả hai nước này đang đầu tư vào công nghệ ngày nay. Chiến lược của chúng tôi đang hội tụ vào công nghệ tương lai bằng việc cải tiến hệ thống giáo dục của chúng tôi để phát triển nhiều kĩ sư hơn, nhiều nhà khoa học hơn trong robotics. Chúng tôi đang lập kế hoạch để cạnh tranh trong tương lai gần.”

Sự kiện thú vị về việc làm robots là ở chỗ họ có thể bắt được tưởng tượng của hầu hết bất kì đứa trẻ nào. Bằng việc hội tụ vào robotics, có thể khuyến khích nhiều thanh niên học về công nghệ. Hình dung rằng một thầy giáo đem một con robot vào lớp học. Tôi chắc mọi học sinh trẻ đều sẽ kích động. Thầy giáo có thể giải thích cho học sinh rằng nếu chúng muốn xây dựng robots, chúng phải học toán học, vật lí, và khoa học máy tính. Cái gì sẽ là động cơ tốt hơn để làm cho trẻ em làm ra robots mà có thể làm mọi thứ dựa trên lệnh của chúng?

Tôi tin phần lớn robots tương lai sẽ không ở dưới dạng phần cứng mà thay vào đó ở phần mềm. Để thúc đẩy robotics, điều tốt nhất là bắt đầu với giáo dục phần mềm. Chúng ta phải chấp nhận sự kiện là robots sẽ thay thế việc làm thủ công nhưng chúng ta cần nhấn mạnh rằng nó sẽ tạo ra nhiều việc làm kĩ nghệ và phần mềm hơn. Chiều hướng là rõ ràng rằng robotics là xu hướng sẽ tác động lên nhiều nền kinh tế. Thay vì thận trọng về phát kiến này vì tác động kinh tế, chúng ta nên hội tụ vào cải tiến hệ thống giáo dục tập trung vào ưu thế của xu hướng này.

 

—-English version—-

 

Future trend

Today new technologies are emerging but few people understand its impact. As a result, development in technology often appears as unrelated events and few would notice. However people do pay attention to economic changes or market fluctuation but few understand that these changes are caused by technology. To understand future market changes and its economic impact, you must look at the technology first.

Most people would agree that the world today is getting smaller as economic event in one place can impact other quickly. The stable economy among developed countries is over as old business rules are no longer valid. Huge capital and big size do not matter anymore and barrier to competition is vanishing fast. New global rule dictates that the fast will beat the slow and the agile will capture the market. In order to be fast and agile, company must utilize technology. For example, it takes 3 hours to assemble a smart phone using low skilled workers in assembly line. A robot can do that in 16 minutes and with better quality. A fully automated factory using robots can produce one thousand smart phones in an hour but it takes 2 days for an assembly line with hundreds of labor worker to produce the same amount. The result is obvious and that is why automation and robots are the new direction in manufacturing industry today.

Last week there was a debate on the impact of technology on the global economy. Several economists voiced their opinions that we should not develop advanced technology such as robotics as they will put people out of work and increase unemployment. What these economists did not understand is although robots will put some people out of work but they will also create new job opportunities with higher paying that could improve the economy better than the effect of the displaced labor jobs.

If we look back into history, we may notice that in 1946, there were economists who argued that the U.S. should not develop computers because it could make people stop learning as the computer would “think” for them. There was an article written by a well-known economist protested the development of computers, especially attacked IBM, the largest computer company at that time. We now know that computers did replace workers such as people who work in offices, accountants, clerks, typists etc. but in return, it also created a substantial number of hardware engineers, software developers and promotes a new industry that brought more wealth to the U.S. economy and creates high paying jobs for millions of worker.

As we enter the 21st century, globalization changes many things. In this “Flat world” competition is fierce. The only way that a country can maintain its position is utilizing technology to its advantage. Innovation can create new industries and more jobs. For example, the Personal Computer gives birth to companies such as Apple, Microsoft, Google, Facebook etc., and these companies are hiring millions of technology worker. Thirty five years ago, Apple was just a small company created by two young persons in their parents’ garage. Today Apple is the largest and most profitable company in the world. Google started with a small loan of few thousand dollars but today the company is worth over $170 billion dollars.

It is important to encourage robotics instead of worry about jobs being lost by robots. Robotics is the new industry that can create more jobs. For example, robots must be programmed by software developers and according to some estimates; the robotics industry will need over 1.2 million software developers in the next ten years. Instead of worry that robots will take over labor jobs, it is better to worry that current education systems cannot develop enough software developers to meet this new demand. Without software developers, the robotics industry will not thrive.

Since future robotics will involve complex interaction between robots and human, it will need more engineers, more scientists, and more software developers than ever. If the personal computer industry has created wealth to people like Bill Gates, Steve Jobs, and Mark Zuckerberg than the robotics industry will also created similar entrepreneurs like them. Who are they are not known at this time but I am sure there will be some. If information technology has created company like Apple, Microsoft, Google than the Robotics industry will also create companies like that or maybe bigger. The race to develop the next Microsoft or Google in robotics has started; who will be the winner is still unknown.

Today Europe and Japan have very strong government support of robotics. The European Union and its members spend well over $1.2 billion a year for robotics-related research; S. Korea spends over $800 million a year and Japan spends over $400 million. Because they all see that the economic benefits of having the lead in this new technology is substantial. One government official explained: “India is focusing on software; China is focusing on manufacturing, both of them are investing in today’s technology. Our strategy is focusing on future technology by improve our education systems to develop more engineers, more scientists in robotics. We are planning to compete in the near future.”

The interesting fact about making robots is that they can capture the imagination of almost any child. By focusing in robotics, it is possible to encourage more young people to learn about technology. Imagine that a teacher takes a robot into a classroom. I am sure every young student will be excited. Teacher can explain to students that if they want to build robots, they must study mathematics, physics, and computer science. What would be a better motivation than having children to make robots that can do things based on their command?

I believe most future robots will not be in the form of hardware but rather in software. To promote robotics, it is best to start with software education. We have to accept the fact that robots will replace labor jobs but we need to emphasize that it will create more engineering and software jobs. The direction is clear that robotics is a trend that will impact many economies. Instead of cautious about this innovation for its economic impact, we should focus on improve the education systems that focus on taking advantage of this trend instead.