Skip to content

Kĩ năng nóng năm 2012

Theo vài báo cáo công nghiệp, thiếu hụt trầm trọng về kĩ năng công nghệ thông tin (CNTT) tiếp tục kéo dài với lương CNTT tăng lên nhanh hơn bất kì kĩ năng nào khác. Nhu cầu cao nhất là trong phát triển ứng dụng di động, quản lí tính toán mây, và quản trị cơ sở dữ liệu. Vài năm trước, phát triển web đã là nóng nhưng với số lượng điện thoại di động, đặc biệt điện thoại thông minh tăng lên, nhu cầu có nhiều app di động tăng tốc nhu cầu công nghiệp hướng tới phát triển app di động. (Người ta ước lượng rằng thế giới có trên 4.5 tỉ người dùng điện thoại với một phần ba trong số đó là điện thoại thông minh.) Những báo cáo này phân tích hình mẫu tăng trưởng cho kĩ năng công nghệ và xu hướng thuê CNTT trong 15 nước, kể cả Mĩ, Anh, Pháp, Đức, Nhật Bản, Phần Lan, Trung QUốc, Na Uy, Italy, và Hàn Quốc v.v. và liệt kê các kĩ năng CNTT có nhu cầu lớn nhất là:

1) Phát triển ứng dụng di động: – iPhone/iPad, Android, Window 8, HTML 5, JavaScript, và thiết kế UI.

2) Quản lí tính toán mây: – Salesforce, Google Apps, Dịch vụ Web của Amazon, Azure và Eloqua.

3) Quản trị cơ sở dữ liệu: – My SQL, Oracle, Cognos, Hbase, và Informatica

Trong số những kĩ năng này, kĩ năng phát triển iPhone/iPad và Android ở trong những kĩ năng có nhu cầu lớn nhất, vì các công ti đang trả lương cao nhất để có được những kĩ năng đó. Các công ti cũng đang trả lương hàng đầu cho tri thức chuyên gia về Cognos và Informatica. Các kĩ năng HTML 5 và JavaScript là tiếp đó và cao hơn một chút so với những người có kĩ năng MySQL.

Lí do tại sao nhiều công ti thế không thể thuê được công nhân có những kĩ năng này hiện nay là vì không có đào tạo chính thức về những kĩ năng này ở bất kì đại học nào cho nên phần lớn công nhân đều được tự dạy hay học những kĩ năng này theo cách riêng của họ. Theo một nguồn từ NASSCOM, chỉ Ấn Độ mới có những kĩ năng này trong chương trình đào tạo của họ ở một số đại học. Điều đó có thể giải thích tại sao nhiều công ti đang tìm tới Ấn Độ như nguồn chính về công nhân có kĩ năng của họ ngày nay và trong tương lai. Một quan chức điều hành nói: “Về trung bình phải mất quãng hai năm cho các trường của Mĩ phát triển môn học mới cho công nghệ mới nhưng Ấn Độ có thể làm điều đó trong không đầy một năm. Đào tạo của họ là linh hoạt và bao giờ cũng đáp ứng cho nhu cầu công nghiệp. Đó là lí do tại sao họ sẵn sàng bất kì khi nào chúng ta cần công nhân có kĩ năng. Điều đó có thể giải thích tại sao ngay cả trong khi kinh tế còn chậm chạp, công nghiệp làm khoán ngoài CNTT của họ vẫn làm việc tốt.”

 

—-English version—-

 

Hot Skills 2012

According to several industry reports, the critical shortage of Information Technology (IT) skills continues with IT salary increases faster than any other skills. The highest demands are in Mobile application development, Cloud computing management, and Database administration. Last few years, web development was hot but with the number of mobile phone, especially smart phone increases, the need to have more mobile apps accelerates the industry demand toward mobile app development. (It is estimated that the world has over 4.5 billion phone users with a third of them are smart phones). These reports analyze growth patterns for technology skills and IT hiring trends in 15 countries, including the U.S., UK, France, Germany, Japan, Finland, China, Norway, Italy, and S. Korea etc. and list the IT skills in greatest demand as:

1)    Mobile application development: – iPhone/iPad, Android, Window 8, HTML 5, JavaScript, and UI design.

2)    Cloud Computing management: – Salesforce, Google Apps, Amazon Web services, Azure and Eloqua.

3)    Database Administration: – My SQL, Oracle, Cognos, Hbase, and Informatica

Among those skills, iPhone/iPad and Android development skills are among those in greatest demand, as companies are paying the highest salaries to obtain those skills. Companies are also paying top salaries for Cognos and Informatica expertise. HTML 5 and JavaScript skills are next and little higher than people with MySQL skills.

The reason why so many companies cannot hire workers with these skills is currently no formal training of these skills in any college so most workers are self taught or learn these skills on their own. According to a source from NASSCOM, only India has these skills in their training programs at some universities. That may explain why many companies are looking to India as the main source for their skilled workers today and in the future. One executive said: “On the average it takes about two years for U.S schools to develop new course for a new technology but India can do that in less than a year. Their trainings are flexible and always response to industry needs. That is why they are ready whenever we need skilled workers. That may explain why even in a slow economy, their IT outsourcing industry is still doing well.”