Skip to content

Sức khoẻ di động

Ngày nay điện thoại di động là thiết bị liên lạc phổ biến nhất trên thế giới với trên 4 tỉ người dùng. Ngay cả ở những khu vực xa xôi ở châu Phi, châu Á và Nam Mĩ cũng có nhiều người dùng điện thoại di động. Điện thoại di động cung cấp cho mọi nước cơ hội mới để cải thiện dịch vụ chăm sóc sức khoẻ của nó. Sức khoẻ di động hay mHealth là việc dùng công nghệ liên lạc di động để chuyển giao dịch vụ chăm sóc sức khoẻ. Chẳng hạn, có các ứng dụng di động nhắc nhở bệnh nhân uống thuốc vào giờ thích hợp; ứng dụng di động tiến hành khám bệnh, chẩn đoán và thậm chí điều trị cho bệnh nhân những người không tới được bác sĩ y tế. Ứng dụng viễn y cho phép bác sĩ nói chuyện với bệnh nhân và tiến hành khám bệnh từ xa. Các app giám sát sức khoẻ từ xa có thể theo dõi và báo cáo tình hình bệnh nhân cho bác sĩ y tế.

Dịch vụ mHealth đã phổ biến ở nhiều nước. Chúng biến thiên từ các dịch vụ cơ bản tới dịch vụ bác sĩ đầy đủ hơn. Hiện thời Ấn Độ và một số nước châu Phi có số ứng dụng sức khoẻ di động nhiều nhất. Chẳng hạn, Ghana cung cấp dịch vụ xác thực app di động để thẩm tra các thuốc đã kê đơn cho điều trị bệnh sốt rét. Nó đạt tới 50 phần trăm bệnh nhân ở các làng xa xôi với tác động kinh tế và xã hội lớn. “Ứng dụng điện thoại nhắc dùng thuốc,” một cách nhắc nhở dùng thuốc ở Ấn Độ nói cho bệnh nhân khi nào uống thuốc dựa trên thông tin được cung cấp bởi dược sĩ của họ. Mexico cung cấp tư vấn bác sĩ qua điện thoại cho bệnh nhân, những người sống ở các làng xa xôi và đã có hơn ba triệu bệnh nhân dùng tư vấn này.

mHealth đã làm cho dịch vụ chăm sóc sức khoẻ được thuận tiện hơn cho mọi người. Chẳng hạn, trong quá khứ khi một người cảm thấy ốm, người đó phải đi tới bệnh viện, mất thời gian không làm việc thỉnh thoảng còn phải chờ đợi hàng giờ để gặp bác sĩ. Với sức khoẻ di động, người đó có thể gọi tới một số đặc biệt vào thời gian thuận tiện cho mình ngay khi người đó cảm thấy các triệu chứng bắt đầu xuất hiện. Có các bác sĩ trực trên dịch vụ di động sẵn sàng nói chuyện với bệnh nhân 24 giờ một ngày. Có vài ứng dụng còn gắn thêm các cảm biến vào điện thoại di động mà có thể đo các điều kiện của bệnh nhân (nhịp tim, mạch, nhiệt độ, đường máu v.v.). Thay vì gặp bệnh nhân và tiến hành khám trực tiếp điển hình, sức khoẻ di động có thể tiết kiệm thời gian, chi phí và tiền bạc cho bệnh nhân. Trong quá khứ, bác sĩ kê đơn thuốc và hi vọng bệnh nhân uống nó và những lúc được qui định. Với bộ nhắc nhở di động đặc biệt, nó đảm bảo rằng bệnh nhân uống thuốc như được qui định; nó có thể báo cáo về hiệu quả phụ hay liệu bệnh nhân đã uống thuốc chưa, v.v. cho bác sĩ ngay lập tức.

Dịch vụ mHealth có tiềm năng cải tiến thêm nữa chất lượng cũng như giảm chi phí. Phần lớn các bệnh kinh niên như đái đường, cao huyết áp, đau tim, ung thư, và bệnh mất trí nhớ Alzheimer thường yêu cầu điều trị tốn kém bao gồm chăm sóc thường xuyên đòi hỏi thường tới gặp bác sĩ. Bây giờ bác sĩ có thể dùng app giám sát di động để giám sát hoàn cảnh bệnh nhân từ xa. Điều này sẽ tạo ra tiết kiệm lớn bằng việc giảm đi tới bệnh viện. App di động nhắc bệnh nhân và báo cho bác sĩ can thiệp trong trường hợp không tuân thủ, e.g., lấy liều insulin hay điều trị lao hiệu quả. Thu thập và phân tích dữ liệu bệnh nhân có thể giúp cho nghiên cứu y học và quản lí bệnh tốt hơn.

Bùng nổ của các ứng dụng mHealth trên khắp thế giới yêu cầu nhiều người phát triển phần mềm di động và tạo ra nhu cầu cao về người tốt nghiệp có kĩ năng này. Đây là một trong các khu vực vẫn thiếu hụt trầm trộng với nhiều cơ hội việc làm mà sinh viên có thể cần chú ý tới.

 

—-English version—-

 

Mobile Health

Today mobile phone is the most popular communication device in the world with over 4 billion users. Even at some remote areas in Africa, Asia and South America there are many mobile phone users. Mobile phone offers every country a new opportunity to improve its healthcare services. Mobile-health or mHealth is the utilization of mobile communication technologies to deliver healthcare services. For example, there are mobile applications that remind patients to take their medicine at the appropriate time; mobile applications that conduct examination, diagnosis and even treatment to patients who do not have access to a medical doctor. Telemedicine apps allow doctor to talk to patients and conduct examination remotely. Remote health monitoring apps can track and report patients’ conditions to medical doctors.

mHealth services are already popular in many countries. They range from basic services to more complete doctor services. Currently India and some African countries have the most numbers of mobile health applications. For example, Ghana offers mobile apps authentication service to verify prescribed medications for malaria treatments. It reaches 50 percent of patients in remote villages with significant economic and social impact. The “Pill Phone app”, a medication reminder in India tells a patient when to take their medicine based on the information provided by their pharmacists. Mexico offers doctor phone consultations to patients who live in remote villages and already have more than three million patients.

mHealth has made health services more convenience for everybody. For example, in the past when a person feels sick, he has to go to a hospital, taking time from work sometime has to wait for hours to see a doctor. With mobile health, he can call a special number at his convenience time as soon as he feels the symptoms begin. There are doctors on the mobile service ready to talk to patients 24 hours a day. There are several apps and add on sensors on the mobile phone that can measure patients conditions (Heartbeat, pulse, temperature, blood glucose etc.). Instead of seeing patient in person and conducts a typical direct examination, mobile health can save time, costs and money for patients. In the past, doctor prescribes medicine and hopes patient takes it at prescribed times. With special mobile reminders application, it ensures that patient takes medicine as prescribed; it can report side effects or whether patients have taken the medicine, etc. to the doctor immediately.

mHealth services have the potential to further improve quality as well as reduce costs. Most chronic diseases such as diabetes, hypertension, heart failure, cancers, and Alzheimer often require expensive treatments involving ongoing care that require frequent visit to a doctor. Now doctor can use mobile monitoring apps to monitor patients’ condition remotely. This will create significant savings by lowering hospital visit. Mobile apps that remind patients and alert doctors to intervene in cases of non-compliance, e.g., insulin dosing or Tuberculosis treatment effectively. Patient data collection and analysis can help medical research and better manage disease.

The explosion of mHealth applications all over the world requires more mobile software developers and creates a high demand for graduates with this skill. This is one of the areas that still have critical shortage with a lot of job opportunities that students may want to pay attention.