Skip to content

Nghề khoa học máy tính

Một người mẹ viết cho tôi: “Con trai tôi là sinh viên khoa học máy tính năm thứ tư. Nó còn một năm nữa trước khi tốt nghiệp nhưng nó vẫn không chắc về làm gì với nghề nghiệp của nó trong công nghiệp. Chúng tôi không biết mấy về điều đó. Thầy có thể nói cho chúng tôi các nghề khác nhau trong công nghiệp để cho tôi có thể giúp nó chọn nghề đúng được không. Xin cám ơn.”

 

Đáp: Công nghiệp công nghệ thông tin (CNTT) có nhiều việc làm mở ra và hiện thời có thiếu hụt trầm trọng công nhân. Con chị đã chọn lĩnh vực học tập đúng rồi và cơ hội việc làm của cậu ấy là rất tốt cho nên chị không phải lo nghĩ quá nhiều đâu. Có nhiều con đường nghề nghiệp cho người tốt nghiệp khoa học máy tính tuỳ theo nhu cầu của thị trường địa phương. Gần như mọi việc làm mức vào nghề đều yêu cầu kĩ năng lập trình. Là sinh viên khoa học máy tính cậu ấy có thể bắt đầu làm người kiểm thử phần mềm hay người phát triển phần mềm. Khi cậu ấy thu được nhiều kinh nghiệm, cậu ấy có thể đi lên vị trí kiến trúc sư hệ thống, hay người quản lí dự án. Qua thời gian, nếu cậu ấy làm tốt cậu ấy có thể lên làm người quản lí chương trình, giám đốc phần mềm rồi làm giám đốc thông tin (CIO). Cậu ấy có thể quyết định ở trong khu vực kĩ thuật và là chuyên viên kĩ thuật như chuyên viên an ninh, kĩ sư yêu cầu, chuyên viên mạng, chuyên viên cơ sở dữ liệu v.v. Chuyên viên an ninh hiệu thời là nghề “nóng” mà cậu ấy có thể xem xét. Khi số hắc cơ và vi rút máy tính tăng lên, chuyên viên an ninh máy tính có nhu cầu cao. Chuyên viên cơ sở dữ liệu là nghề “nóng” khác, khi nhiều công ti đang dùng tính toán, khối lượng dữ liệu cũng đang tăng lên, chuyên viên cơ sở dữ liệu cũng có nhu cầu cao.

Việc làn thường biến thiên trong từng công ti và trong thị trường việc làm cục bộ. Điều tốt nhất là để cho con chị tiếp xúc với các cố vấn nghề nghiệp trong trường cậu ấy. Họ biết nhiều về thị trường việc làm địa phương và có thể cung cấp lời khuyên tốt hơn.

 

—-English version—-

 

Computer Science Careers

A mother wrote to me: “My son is a fourth-year Computer Science student. He has another year before graduate but he is still not sure about what to do with his career in the industry. We do not know much about it either. Can you tell me what are different careers in the industry so I can help him choose a right career. Thanks.”

 

Answer: The Information Technology (IT) industry has many job openings and currently has a critical shortage of workers. You son has selected the right field of study and his job opportunity is very good so you should not worry too much. There are many career paths for Computer Science graduates depending on the need of the local market. Almost all entry-level jobs require skills in programming. As a Computer Science graduate he could start as Software Tester or Software Developer. As he is gaining more experiences, he could move up to System Architect, or Project Manager position. Over time, if he did well he could move to Program Manager, Software Director then Chief Information Officer (CIO). He may decide to stay in the technical areas and be a technical specialist such as Security Specialist, Requirement engineer, Network Specialist, Database Specialist etc. Currently Security specialist is a “Hot” career that he may want to consider. As the number of hackers and computer virus are increasing, the need for computer security specialist is in high demand. Database Specialist is another “Hot” career, as more companies are using computing the amount of data is also increasing, the need for Database specialist is also in high demand.

Jobs often vary in each company and in local job market. The best thing is for your son to contact career counselors in his school. They know more about the local job market and can provide better advices.