Skip to content

Monthly Archives: October 2018 - 4. page

 • Làm việc ở thung lũng Silicon

  Dave Collier tốt nghiệp sáu năm trước và hiện thời làm việc cho Apple. Hôm qua anh ấy quay lại thăm tôi và tôi đề nghị anh ấy chia sẻ kinh nghiệm của anh ấy. Sau đây là điều anh ấy nói.   “Như nhiều người tốt nghiệp đại học đang làm việc trong công nghiệp công nghệ, tôi đã từng được hứng khởi bởi tiến bộ trong Thung lũng Silicon. Tôi muốn làm việc cho những công ti là người lãnh đạo các phát kiến. Là sinh viên, tôi làm việc chăm chỉ để phát triển các kĩ năng kĩ thuật của mình vì tôi muốn là một trong […]

   
 • Học ngôn ngữ lập trình

  Một sinh viên viết cho tôi: “Thầy viết trong blog của thầy rằng mọi sinh viên, bất kể họ học cái gì, đều cần biết ít nhất một ngôn ngữ lập trình. Em học quản trị kinh doanh nhưng muốn học về lập trình máy tính. Em bắt đầu thế nào và em nên học ngôn ngữ nào? Xin thầy lời khuyên.”   Đáp: Ngày nay, biết ngôn ngữ lập trình là quan trọng, đặc biệt trong công nghiệp kinh doanh. Nhiều công việc kinh doanh sẽ sớm được tự động hoá bằng việc dùng công nghệ để tăng hiệu quả của nó. Để có việc làm trong ngành công […]

   
 • Đối thoại ở thung lũng Silicon

  Về truyền thống, các công ti thuê người tốt nghiệp đại học dựa trên tri thức và kĩ năng của họ. Với các nghề khoa học và công nghệ, giáo dục đại học cung cấp tri thức cần thiết cho người tốt nghiệp làm việc làm. Bằng cấp là một quá trình chọn lọc đảm bảo rằng người tốt nghiệp có mức độ thành đạt nào đó, và khả năng làm việc tương ứng. Tuy nhiên, vì công nghệ thay đổi nhanh chóng, nhiều hệ thống giáo dục không thể bắt kịp với thay đổi và nhiều người tốt nghiệp không có tri thức đúng mà các công ti cần. […]

   
 • Nhu cầu được cần

  Một sinh viên Khoa học máy tính năm thứ nhất viết cho tôi: “Vì công nghệ thay đổi nhanh chóng, em cần kĩ năng nào để làm tốt trong năm hay mười năm tới? Có kĩ năng nào không thay đổi không? Xin thầy lời khuyên.”   Đáp: Thầy tin trong thập kỉ tới hay xa hơn nữa, công nghệ sẽ tác động tới nhiều thứ trong mọi nước và mọi doanh nghiệp. Với mọi sinh viên, bất kể điều họ học, họ cần biết cách dùng các thiết bị điện tử (Laptop, điện thoại thông minh, v.v.) để truy nhập Internet và biết ít nhất một ngoại ngữ (được […]

    ,
 • Khi học sinh viện cớ

  Nhiều học sinh “mơ ước” về có việc làm tốt nhưng đó chỉ là “mơ ước” vì một số người có những cái cớ để KHÔNG làm cho mơ ước của họ thành thực tại. Tôi đã nhận được nhiều emails hỏi xin lời khuyên. Sau đây là một số câu trả lời ngắn của tôi. Khi một học sinh phàn nàn: “Em thích có việc làm tốt nhưng Khoa học máy tính quá khó.” Tôi đã trả lời: “Chẳng cái gì dễ dàng trong thế giới này. Nếu em muốn cái gì đó, em phải đưa nỗ lực của em vào để đạt tới nó và không để bất […]

    ,